"small-scale" - Finsk översättning

EN

"small-scale" på finska

EN small-scale
volume_up
{adjektiv}

small-scale
Copying on a small-scale for personal use will then be left alone.
Näin henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu pienimuotoinen kopiointi jää rauhaan.
This should be redistributed for the benefit of small-scale fisheries.
Varat olisi jaettava uudelleen niin, että pienimuotoinen kalastus hyötyisi.
Small-scale corruption will only disappear with economic development.
Pienimuotoinen korruptio häviää ainoastaan kehityksen myötä.

Synonymer (engelska) till "small-scale":

small-scale

Liknande översättningar för "small-scale" på finska

small adjektiv
Finnish
scale substantiv
to scale verb

Användningsexempel för "small-scale" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is a very fragmented industry with very many drivers operating on a small scale.
Ala on hyvin sirpaloitunut, ja sillä toimii runsaasti yksittäisiä kuljettajia.
EnglishBut, in fact, the funding concerned is small-scale when compared to the whole.
Kuitenkin kulttuuriohjelmissa on kyse todella pikkurahoista kokonaisuuden rinnalla.
EnglishThese are some proposals, therefore, that we can make to encourage small-scale fishing.
Tässä siis joitakin ehdotuksia, joilla voimme edistää pienimuotoista kalastusta.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Meillä on talletustakuut piensäästäjille ja jopa melko suurille säästäjille.
EnglishThere was also the lack of guarantee for the protection of small-scale coastal fisheries.
Myöskään pienimuotoisen rannikkokalastuksen suojelusta ei ollut mitään takeita.
EnglishMoreover, the present proposal does nothing to safeguard small-scale banana producers.
Sen lisäksi nykyinen ehdotus ei varmista pienten banaanintuottajien asemaa.
EnglishWe must make use of regional policy on both a large and a small scale.
Meidän on hyödynnettävä aluepolitiikkaa sekä suuressa että pienessä mittakaavassa.
EnglishOther measures for small-scale combustion and farming will follow when the time is right.
Pieniä polttolaitoksia ja maataloutta koskevat toimet vahvistetaan ajallaan.
Englishpositive discrimination in favour of traditional, small-scale inshore fishing;
Perinteiseen, pienimuotoiseen lähivesikalastukseen sovelletaan positiivista erityiskohtelua.
EnglishWe are studying what else can be done in order to help small-scale coastal fisheries.
Tutkimme parhaillaan, mitä muuta pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi voitaisiin tehdä.
EnglishIndeed, going to poor countries, one often sees extensive economic activity on a small scale.
Köyhissä maissa näkee usein paljon pienimuotoista taloudellista toimintaa.
EnglishWe need them all, but most of all we need small-scale farmers.
Me tarvitsemme niitä kaikkia, mutta ennen muuta tarvitsemme pienviljelijöitä.
EnglishIn particular, we must support small-scale agriculture and healthy food production.
Meidän on tuettava etenkin pienimuotoista maataloutta ja terveellisten elintarvikkeiden tuotantoa.
English(NL) Most companies used to be small-scale and linked to a town or an area.
(NL) Entisaikaan useimmat yritykset olivat melko pieniä ja yhteen kaupunkiin tai seutuun sidottuja.
EnglishIn many cases, small-scale fishing even helps to bolster tourism.
Pienimuotoisen kalastuksen avulla voidaan monasti edistää myös matkailua.
EnglishFinally, the end of small-scale conciliation is absolutely vital to the process of simplification.
Ja lopuksi pienen sovittelun poistaminen on aivan välttämätön yksinkertaistamistapa.
English. - Mr President, small-scale enterprises are central to my region.
PSE-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, pienyritykset ovat alueelleni hyvin tärkeitä.
EnglishMoreover, it is very important that we in some way facilitate clear labelling for small-scale fisheries.
Lisäksi on tärkeää tukea selkeän merkin luomista pienimuotoiselle kalastukselle.
EnglishThere are Member States where processing is on a very small scale.
On sellaisia jäsenvaltioita, joissa käsitellään hyvin pieniä massoja.
EnglishYou are surely aware of the situation in mountain regions and the situation in small-scale family farms.
Olette varmasti tietoinen vuoristoalueiden ja pienten perhetilojen tilanteesta.