"small print" - Finsk översättning

EN

"small print" på finska

Se exempelmeningar för "small print" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small print" på finska

small adjektiv
Finnish
print substantiv
to print verb

Användningsexempel för "small print" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI want to raise something with the Presidency which was in the small print of her remarks.
Haluan puhua puheenjohtajalle asiasta, jonka hän mainitsi puheenvuorossaan ohimennen.
EnglishThis must be posted not in small print, but clearly and explicitly.
Tätä ei pidä ilmoittaa pienellä tekstillä, vaan näkyvästi ja selväsanaisesti.
EnglishThis information should be upfront and not buried away in the small print.
Nämä tiedot olisi osoitettava selkeästi sen sijaan, että ne on piilotettu pienellä printillä.
EnglishWe are not actually told that in the small print which accompanies its decisions.
Sitä ei itse asiassa kerrota meille siinä pienellä kirjoitetussa tekstissä, joka sisältyy komission päätöksiin.
EnglishThey outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Siinä kielletään palvelun todellisen kustannuksen peittämiseen tarkoitetun pienen tekstin käyttö kaikissa asiakirjoissa.
EnglishNow the small print on an aircraft ticket is one thing, but do passengers really have any other option?
Pienellä painettu teksti lentolipussa on asia erikseen, mutta onko matkustajilla todella mitään muuta vaihtoehtoa?
EnglishRead the small print of the contract to see under what conditions - if any - you may cancel your order.
Tutustu sopimusehtoihin, joissa kerrotaan, millä ehdoilla tilauksen voi peruuttaa, jos se on ylipäätään mahdollista.
EnglishIn any event, this Agreement still has too much small print and its content is still too different from other agreements.
Sopimuksessa on siltikin liikaa pientä pränttiä ja sen sisältö poikkeaa liian paljon muista sopimuksista.
EnglishWe should not now get bogged down by small print.
Meidän ei pidä nyt takertua pikkuseikkoihin.
EnglishHowever, that is the small print.
Tämä on kuitenkin juuri sitä pienellä präntättyä.
EnglishHow many of you, when you last had your gas or electricity bill, turned it over to look at the small print - the conditions?
Kun saitte viimeksi kaasu- tai sähkölaskun, kuinka moni teistä katsoi sen taakse pienellä painettua tekstiä - ehtoja?
EnglishRead the small print of your contract to see if this is the case.
Tämän vuoksi ostokuitit ja toimitusta koskevat asiakirjat täytyisi aina säilyttää.
EnglishAnything else is quite unacceptable to us, such as if the identification were merely to be included in the small print of the contents list.
Emme hyväksy mitään muita vaihtoehtoja, esimerkiksi sitä, että merkintä on valmistusaineluettelon perässä pienellä tekstillä.
EnglishSometimes it is by withdrawing action, by sunset clauses, by reviews, and it is always by checking the small print of the proposals.
Toisinaan se tapahtuu peruuttamalla toimet, tarkistuslausekkeilla, tarkistuksilla ja tarkistamalla aina ehdotusten pienellä präntätty teksti.
EnglishThis kind of case, normally only dealt with in the small print, is now included in the legislation, something which took a great deal of trouble.
Tällaiset tapaukset, jotka on mainittu yleensä vain pienillä kirjaimilla, on otettu nyt lainsäädännön piiriin, mikä tapahtui erittäin vaivalloisesti.
EnglishYou said that Council and Parliament must work hand in hand - 'travailler main dans la main' - but our job is to read the small print.
Te sanoitte, että neuvoston ja parlamentin täytyy tehdä työtä käsi kädessä - "travailler main dans la main" -, mutta meidän tehtävämme on lukea myös pienellä präntätty teksti.
EnglishNonetheless, besides these almost minor points - what I was almost going to call 'the small print' - I seriously wonder about the philosophy behind these programmes.
Mutta näiden lähes sivuseikkoja koskevien kysymysten - aioin melkein sanoa humpuukikysymysten - ohella pohdin pääasiassa näiden ohjelmien filosofiaa.
EnglishThese are disguised as free update forms, but hidden in the small print is a notice indicating that signature of the form will incur huge costs.
Asiakirjat on naamioitu ilmaisiksi päivityslomakkeiksi, mutta pienellä painettuun tekstiin sisältyy maininta, jonka mukaan lomakkeen allekirjoittamisesta seuraa valtavia kuluja.
EnglishIt is far too common to just have framework conditions; the small print is somewhere else, and the consumer is not really shown what the agreement will entail.
On aivan liian tavallista, että on vain yksi reunaehto, että pienellä painettu on jossain muualla ja ettei se todellakaan ole sopimusta tekevän kuluttajan nähtävissä.
EnglishHaving said that, I must add that, if the headings are compared with the descriptions, it emerges that not every heading matches the small print underneath.
Mutta - ja tämä minun on heti lisättävä - jos verrataan ehdotusten otsikoita ja myös niissä esitettyjä kuvauksia, jokainen otsikko ei pidä yhtä pienellä kirjoitetun tekstin kanssa.

Lär dig andra ord

English
  • small print

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.