"small population" - Finsk översättning

EN

"small population" på finska

Se exempelmeningar för "small population" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small population" på finska

small adjektiv
Finnish
population substantiv

Användningsexempel för "small population" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe formed the impression that only a small proportion of the population is involved in hunting.
Saimme sen käsityksen, että ainoastaan pieni osa väestöstä osallistuu metsästykseen.
EnglishIt is really a pity that such a small proportion of the population between the ages of 55 and 65 are in work.
On oikeastaan häpeällistä, että niin pieni osa 55-65-vuotiaasta väestöstä on töissä.
EnglishThis small population has no protection and is almost unknown to the international community.
Tällä pienellä vähemmistöllä ei ole mitään turvaa, ja se on kansainväliselle yhteisölle lähes tuntematon.
EnglishThis Parliament only represents a small part of the population.
Tämä parlamenttihan edustaa vain pientä osaa väestöstä.
EnglishThe reason given for regional monopolies and concentration of power in regions with a small population base is rather lame.
Selitys alueellisista monopoleista tai voimakeskittymistä väestöpohjaltaan pienillä alueilla ontuu.
EnglishIn any case, small islands with a population of less than 100 000 should be treated as ultra-peripheral regions.
Joka tapauksessa, saaristoihin kuuluvia ja alle 100 000 asukkaan pieniä saaria pitäisi kohdella samoin kuin erityisen syrjäisiä alueita.
EnglishFor example, in the country I represent large export companies simply cannot exist, owing to the country' s small population.
Esimerkiksi minun edustamassani maassa ei yksinkertaisesti voi olla olemassakaan suuria vientiyrityksiä pienen väestöpohjan takia.
EnglishAs an island nation with a relatively small population, we have some very obvious disadvantages compared to our continental neighbours.
Suhteellisen harvaan asuttuna saarivaltiona olemme jokseenkin epäedullisessa asemassa verrattuna naapureihimme mantereella.
EnglishThe outermost regions are usually characterised by a low population, small size, stagnation and difficult economic conditions.
Syrjäisimmille alueille on tavallisesti tyypillistä alhainen väkiluku, pieni koko, pysähtyneisyys ja vaikeat taloudelliset olosuhteet.
EnglishEven if those only represent a small percentage of the population as a whole, the problems that they face clearly warrant our full attention.
Vaikka kyseiset ryhmät muodostavatkin vain pienen osan väestöstä, niiden kohtaamat ongelmat ansaitsevat täyden huomiomme.
EnglishThey received around a quarter of a million refugees, which is a very large number, considering how small a population we are talking about.
Se vastaanotti lähes neljännesmiljoona pakolaista, mikä on erittäin suuri määrä, kun otamme huomioon miten pienestä kansasta on kyse.
EnglishEven if it is only a very small percentage of the population which suffers as a result of this question, it is the responsibility of the operators to try to solve the problem.
Vaikka kyse on hyvin pieneen väestönosaan kohdistuvasta ongelmasta, operaattoreiden velvollisuutena on yrittää ratkaista se.
EnglishIt is clear that when a small nation with a population of 300 000 is affected by the unrestrained market economy, there are no inertia effects in the administration.
On selvää, että kun pieni, 300 000 asukkaan valtio joutuu hallitsemattoman markkinatalouden kouriin, hallinto ei kykene sitä hillitsemään.
EnglishWe cannot say, just because there is a small population which feels, due to some particular nationalist urge, the need to be liberated, that this is the same thing.
Ei voida sanoa, että tilanne on sama vain siksi, että kyseessä on pieni väestö, joka haluaa tietynlaisen nationalististen tarpeen vuoksi vapautua.
EnglishA relatively small part of the population actually feeds 100% of the people, uses land economically and looks after the social balance of rural areas throughout the European Union.
Suhteellisen pieni osa väestöstä itse asiassa ruokkii koko väestön, käyttää maata taloudellisesti ja huolehtii maaseudun sosiaalisesta tasapainosta koko Euroopan unionissa.
EnglishIn my own country, the United Kingdom, the small business population has actually increased in size by one half since 1980 and there is now one small business for every 13 adults in the population.
Omassa maassani, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, pienyritysten työntekijöiden määrä on kasvanut puolella vuodesta 1980, ja tällä hetkellä pienyrityksiä on yksi 13:a aikuista kohden.

Lär dig andra ord

English
  • small population

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.