"small island" - Finsk översättning

EN

"small island" på finska

Se exempelmeningar för "small island" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small island" på finska

small adjektiv
Finnish
island substantiv

Användningsexempel för "small island" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHow is a small island of 4.4 million people supposed to cope with this madness?
Miten 4,4 miljoonan asukkaan pienen saaren oletetaan selviytyvän tästä hulluudesta?
EnglishSubject: High quality transport and small island regions of the European Union
Aihe: Korkealaatuiset liikennepalvelut ja Euroopan unionin piensaarialueet
EnglishI come from a small island where we know something of the causes and costs of division.
Tulen pienestä saarivaltiosta, jossa tiedämme melkoisesti epäsovun syistä ja sen hinnasta.
EnglishThe United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean.
Iso-Britannia on saari, Irlanti on saari ja saari on myös oma pieni Egeanmeren saareni.
EnglishTo date, a small island Member State close to Libya has helped in all the ways it could: Malta.
Tähän asti pieni saarijäsenvaltio lähellä Libyaa on auttanut kaikin tavoin ja se on Malta.
EnglishUstica, as perhaps a lot of people know, is a small island in the South Tyrrhenian Sea.
Ustica on, kuten tunnettua, monet varmastikin tietävät tämän, pieni saari Tyrrhenanmeren eteläosassa.
EnglishIreland is a small island nation, effectively without any recovery or incineration facilities.
Irlanti on pieni saarivaltio, jolla ei ole tosiasiallisesti lainkaan hyödyntämis- tai jätteenpolttolaitoksia.
EnglishMalta is a small island state, and there is no doubt that it is in the European Union that its future lies.
Malta on pieni saarivaltio, eikä ole epäilystäkään, etteikö sen tulevaisuus olisi Euroopan unionissa.
EnglishAt the beginning of July, we all followed with great concern the developments surrounding this small island.
Heinäkuun alussa me kaikki seurasimme hyvin kiinnostuneita tähän pieneen saareen liittyvien asioiden kehitystä.
EnglishThere is an urgent need for this, as Kosovo is otherwise a small island in the Western Balkans that is actually cut off.
Tälle on kiireinen tarve, sillä muuten Kosovo jää pieneksi ja eristyneeksi saarekkeeksi Länsi-Balkanilla.
EnglishTo conclude, I would like to make special mention of the small island countries that are particularly vulnerable and fragile.
Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan pienistä saarivaltioista, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.
EnglishThe sudden arrival of thousands of migrants on the small Italian island of Lampedusa is an exceptional event.
Tuhansien maahanmuuttajien yhtäkkinen saapuminen pienelle italialaiselle Lampedusan saarelle on poikkeuksellinen tapahtuma.
EnglishI myself live on a small island, Endelave, which has 180 inhabitants and is situated an hour's sail out into the Kattegat.
Asun itse pienellä saarella, Endelavella, jossa on 180 asukasta ja joka sijaitsee tunnin merimatkan päässä Kattegatista.
EnglishIn the case of the small island countries of the Caribbean and the Pacific, tourism is one of the only resources available.
Karibian ja Tyynenmeren alueen pienissä saarivaltioissa matkailu on yksi ainoista käytettävissä olevista mahdollisuuksista.
EnglishMy country, which is a small island, cannot solve or undertake to tackle climate change alone, just like any other country.
Kotimaani, joka on pieni saari, ei voi ratkaista ongelmaa tai sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan yksinään, kuten eivät muutkaan valtiot.
EnglishMembers of this House know that I come from a small island where we know something about divides and walls and separation.
Parlamentin jäsenet tietävät, että tulen pienestä saarivaltiosta, jossa tiedämme melkoisesti jakamisesta, muureista ja alueiden erottamisesta.
EnglishThe situation is difficult for this small island which, in 2008 alone, had to cope with the arrival of almost 31 700 immigrants.
Tilanne on tälle pienelle saarelle vaikea, sillä se joutui ainoastaan vuoden 2008 aikana selviytymään lähes 31 700 maahanmuuttajan saapumisesta.
EnglishIn certain areas the Directive is inflexible and would have adverse repercussions on our small Island economy and to all its stakeholders.
Direktiivi on tietyiltä osiltaan joustamaton, ja sillä olisi haitallisia vaikutuksia pienen saaremme talouteen ja sen kaikkiin toimijoihin.
EnglishLampedusa is a small island with 6 000 inhabitants and 12 000 people arrived suddenly in three nights, increasing the population to 20 000.
Lampedusa on pieni, 6 000 asukkaan saari, jonne saapui yhtäkkiä 12 000 ihmistä kolmen yön aikana, mikä nosti saaren asukasmäärän 20 000:een.
EnglishI also thank the Working Groups on the small island states and climate change and the Follow-up Group on Fisheries for their excellent reports.
Kiitän myös pieniä saarivaltioita ja ilmastomuutosta käsittelevää työryhmää sekä kalastuksen seurantaryhmää niiden erinomaisista mietinnöistä.

Lär dig andra ord

English
  • small island

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.