"small groups" - Finsk översättning

EN

"small groups" på finska

Se exempelmeningar för "small groups" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small groups" på finska

small adjektiv
Finnish
groups substantiv
Finnish
to group verb
group substantiv

Användningsexempel för "small groups" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI shall keep my comments brief, for small groups have little speaking time.
Esitän huomautukseni lyhyesti, koska pienillä ryhmillä on vain vähän puheaikaa.
EnglishToday Iraq is in the hands of small and uncontrolled Islamic groups.
Tällä hetkellä Irak on pienten ja hallitsemattomien islamistiryhmittymien käsissä.
EnglishThis is a constant problem for all the small language groups in Parliament.
Tämä on pienten kieliryhmien osalta jatkuva ongelma parlamentissa.
EnglishAfter all, the extra positions created would also benefit the small groups.
Perustettavat lisävirathan hyödyttäisivät myös pieniä ryhmiä.
EnglishI want to make a general observation about small groups.
Hyvät kollegat, haluaisin esittää pieniä ryhmiä koskevan yleisen huomautuksen.
EnglishSmall, faceless groups intent on destruction have it within their power to destroy our whole world.
Pienillä, kasvottomilla tuhoamiseen pyrkivillä ryhmillä on valta tuhota koko maailmamme.
EnglishThere is also a risk of information being withheld from small countries and small political groups.
Vaarana on, että pieniltä valtioita ja pieniltä poliittisilta ryhmiltä pimitetään tietoa.
EnglishWe have been fairly vocal in defending human rights, sometimes for small groups of people.
Olemme puolustaneet ihmisoikeuksia suhteellisen verbaalisesti, monasti pienten ryhmien ihmisoikeuksia.
EnglishYou have shown that there are no small groups, only men and women with a devotion to duty.
Olette osoittanut, ettei ole olemassa pieniä ryhmiä vaan ainoastaan tehtävälleen omistautuneita ihmisiä.
EnglishI notice that in the end almost all groups supported the compromise - large groups and small groups.
Huomaan, että miltei kaikki ryhmät kannattivat lopuksi kompromissia - isot ryhmät ja pienet ryhmät.
EnglishSmall groups such as, for example, the Independence and Democracy Group are seriously threatened by such a condition.
Tällainen ehto uhkaa vakavasti pieniä ryhmiä kuten Itsenäisyys ja demokratia -ryhmää.
EnglishThese negotiations have taken place in the strictest confidence, with all the small groups excluded.
Nämä neuvottelut olivat erittäin luottamuksellisia, eikä yksikään pieni ryhmä saanut osallistua niihin.
EnglishManifestos will be written by small groups of experts out of touch with the lives of real people.
Ohjelmat kirjoitetaan pienissä asiantuntijaryhmissä, joilla ei ole minkäänlaista kosketusta kansalaisten elämään.
EnglishProtectionism benefits only small, isolated groups within society; often those with the loudest voices.
Protektionismi hyödyttää ainoastaan yhteiskunnan pieniä, eristäytyneitä ja useimmiten kovaäänisimpiä ryhmiä.
EnglishViolence is a problem that occurs in small groups, so a national or local approach is needed.
Väkivaltaa ilmenee pienten ympyröiden puitteissa. Sen vastustamisen pitää tapahtua kansallisella tai paikallisella tasolla.
English. - It is only right that small groups do not have disproportional influence in this Parliament.
kirjallinen. -(EN) On aivan oikein, etteivät pienet ryhmät voi vaikuttaa suhteettomasti parlamentin toimintaan.
EnglishIn the past, small groups of people used to hunt wild animals living in the jungle for their own meat consumption.
Ennen vain pienet ryhmät tapasivat metsästää viidakossa eläviä luonnonvaraisia eläimiä omaa lihankulutustaan varten.
EnglishWe have visitors' groups, some large, some small, and the largest groups are from the silver generation.
Meillä käy vierailijaryhmiä, joista osa on suuria, osa pieniä. Suurimmat ryhmät muodostuvat vanhempien sukupolvien edustajista.
EnglishSome of them are members of small groups.
Jotkut heistä ovat pienten ryhmien jäseniä.
EnglishThey organise medical training sessions for small groups of women in cooperation with the Taleban Ministry of Health.
Ne järjestävät pienille ryhmille naisia lääkinnällisiä koulutusjaksoja yhteistyössä Talebanin terveysministeriön kanssa.

Lär dig andra ord

English
  • small groups

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.