"small group" - Finsk översättning

EN

"small group" på finska

Se exempelmeningar för "small group" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small group" på finska

small adjektiv
Finnish
group substantiv
to group verb

Användningsexempel för "small group" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA small group of us went, and it was exceedingly interesting and very valuable to go.
Meitä oli pieni ryhmä, ja vierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja arvokas.
EnglishFinally, there is a very small group which demonstrates and throws stones.
Lopuksi on erittäin pieni joukko, joka osoittaa mieltään ja heittelee kiviä.
EnglishWe are only talking about a small group, but what they do can have major consequences.
Kyseessä on vain pieni ryhmä, mutta sen teoilla voi olla suuret vaikutukset.
EnglishI would not say that the majority of the Swedish people is a small group.
En haluaisi väittää, että Ruotsin kansan enemmistö muodostaa pienen ryhmän.
EnglishNow only a very small group of Member States have not joined the consensus.
Ainoastaan hyvin pieni joukko jäsenvaltioita ei ole vielä liittynyt osaksi konsensusta.
EnglishSome think that a small group of so-called wise men should table proposals.
Toisten mielestä pienen niin kutsutun viisasten miesten ryhmän pitäisi tehdä ehdotuksia.
EnglishB5-0227/2001 by Mr Johan Van Hecke, on behalf of the PPE-DE Group: small and light weapons.
B5-0227/2001 Johan Van Hecke PPE-DE-ryhmän puolesta pienaseista ja kevyistä aseista.
EnglishOnly a small, privileged group was able to buy goods that were produced a long way away.
Ainoastaan pieni etuoikeutettujen joukko pystyi ostamaan kaukana valmistettuja tavaroita.
EnglishIt should not be seen as an elitist council, a small group preaching to the others.
Neuvoston ei pidä olla elitistinen, pieni, muille saarnaava ryhmä.
EnglishAs a supplementary, I should like to ask you about the 'small Dublin group' to be set up in Ankara.
Lisäksi kysyn teiltä Ankaraan perustettavasta "pienestä Dublinin ryhmästä".
EnglishBeing from a small group myself, I understand the great importance of respect owed to each Member.
Olen itsekin pienen ryhmän jäsen, joten tiedän, miten tärkeää on jokaisen kunnioittaminen.
EnglishAs an individual or a small group they are taking on the system.
He hyödyntävät järjestelmää yksityishenkilöinä tai pieninä ryhminä.
EnglishB5-0723/2001, tabled by Mr Swoboda, on behalf of the PSE Group, on small arms;
B5-0723/2001 Swoboda PSE-ryhmän puolesta pienaseista,
EnglishI do not have to point out that it would largely benefit only a small group of Member States.
Minun ei tarvitse osoittaa, että tämä hyödyttäisi pääasiassa ainoastaan pientä jäsenvaltioryhmää.
EnglishI was privileged to be there as part of a small group of colleagues from Parliament.
Minulla oli etuoikeus osallistua huippukokoukseen parlamentin kollegoistani koostuneen pienryhmän jäsenenä.
EnglishAt that time, we had a large coalition, in which it was not much fun representing a small group.
Tuolloin meitä oli suuri yhteenliittymä, jossa ei ollut kovin miellyttävää edustaa pientä ryhmää.
EnglishThe effect of the proposal would be that we, as a small privileged group, would award ourselves even more benefits.
Ehdotus merkitsee ainoastaan, että erittäin etuoikeutettu joukkomme myöntää itselleen etuja.
EnglishThe Commission also believes that a small Dublin Group should be set up in Ankara as quickly as possible.
Komissio katsoo, että Ankaraan olisi lisäksi perustettava pieni Dublinin ryhmä mahdollisimman nopeasti.
EnglishHe said no small group of countries should be able to block decisions, and this is so.
Hän sanoi, ettei minkäänlaisella pienellä maaryhmällä pitäisi olla mahdollisuutta estää päätöksentekoa, ja hän on oikeassa.
EnglishA small group in the European Parliament here may well represent a large body of opinion in Member States.
Euroopan parlamentin mittakaavassa pieni ryhmä voi hyvinkin edustaa suurta mielipideryhmää jäsenvaltioissa.

Lär dig andra ord

English
  • small group

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.