"small details" - Finsk översättning

EN

"small details" på finska

Se exempelmeningar för "small details" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small details" på finska

small adjektiv
Finnish
details substantiv
to detail verb
detail substantiv

Användningsexempel för "small details" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe report goes into small details without being sufficiently familiar with the basics of the subject.
Mietintö menee pieniin yksityiskohtiin perehtymättä tarpeeksi asian perusteisiin.
EnglishWe must not end up stalling the whole process by investing our energies in small financial details.
Emme saa jarruttaa koko prosessia tuhlaamalla energiaamme pieniin rahoituksellisiin yksityiskohtiin.
EnglishIn this connection, when we review what is sent to us by the Commission, small, intimate details are revealed.
Tässä kohdin, kun tarkistamme komission meille toimittamaa tekstiä, löytyy pieniä samankaltaisuuksia.
EnglishAs regards some small details, one Member asked about the size of the losses from the European budget.
Yksityiskohdista mainittakoon yhden jäsenen esittämä kysymys siitä, kuinka paljon EU:n talousarvio on tappiollinen.
EnglishNevertheless, for the time being, it is better to see the whole picture before we start discussing small details.
Joka tapauksessa on toistaiseksi parempi saada kokonaiskuva, ennen kuin alamme keskustella yksityiskohdista.
EnglishThere are certain small details about which we do not agree, but these are so insignificant that I do not need to list them.
Joistain pienistä yksityiskohdista emme ole samaa mieltä, mutta ne ovat niin merkityksettömiä, että niitä ei ole tarpeen luetella.
EnglishThey concern really quite small details, but are the sort of thing this directive seems to need for it not to become too cumbersome.
Ne ovat hyvin pieniäkin yksityiskohtia, mutta sellaisia tässä direktiivissä tunnutaan tarvittavankin, jotta se ei muodostu hankalaksi.
EnglishCommunity legislation is generally of a high quality and easily manages to control even the small details of human life - too small, one is tempted to say.
Yhteisön lainsäädäntö on yleensä hyvälaatuista ja onnistuu helposti säätelemään pieniäkin yksityiskohtia inhimillisessä elämässä - liiankin pieniä tekisi mieleni sanoa.
EnglishMr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I would like to make reference to the general speech by our group's Chairman and seize on a few, perhaps just small, details.
Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen, viittaan ryhmämme puheenjohtajan yleispuheenvuoroon ja tartun muutamaan, ehkäpä vain pieneen, yksityiskohtaan.

Lär dig andra ord

English
  • small details

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.