"small company" - Finsk översättning

EN

"small company" på finska

Se exempelmeningar för "small company" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small company" på finska

small adjektiv
Finnish
company substantiv

Användningsexempel för "small company" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
Eräässä tapauksessa jopa 2000 työntekijän yritystä luonnehdittiin pienyritykseksi.
EnglishHe wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Hän haluaa perustaa pienen verkkoyhtiön, joka tarjoaa valokuvien kehystyspalveluita.
EnglishEven a small food company must know what ingredients they use in bread or snacks.
Myös pienen elintarvikeyrityksen on tiedettävä, mitä ainesosia se käyttää leivässä tai välipalatuotteissa.
EnglishAnd I think I want to talk a little bit about why we had the courage to go out and try that as a small company.
Haluan kertoa miksi meillä pienenä yhtiönä oli rohkeutta yrittää moista.
English   Mr President, in 1991, Microsoft was a small company that had to compete against the bigger ones.
   Arvoisa puhemies, vuonna 1991 Microsoft oli pieni yritys, jonka oli kilpailtava suurempiaan vastaan.
EnglishBut each small and medium-sized company which is newly created means a new job every time.
Mutta jokainen pieni ja keskisuuri yritys, joka saadaan jälleen jaloilleen, merkitsee joka kerta uutta työpaikkaa.
EnglishThe company that was previously responsible for the station's security was a small company and was doing an excellent job.
Aiemmin aseman turvallisuudesta vastannut pienyritys teki erinomaista työtä.
EnglishThere is still not even a definition of what is considered to be a medium-sized or small company.
Tähän päivään saakka ei ole keksitty sellaista määritelmää, mikä lasketaan pieneksi ja mikä keskisuureksi yritykseksi.
EnglishIt is grotesque: every private company, even small private companies, think European nowadays.
Sehän on irvokasta: kaikki yksityiset yritykset, jopa pienet yksityiset yrityksetkin, ajattelevat nykyään Euroopan laajuisesti.
EnglishThe pattern is familiar from holding companies where a small majority runs a company which, in turn, runs another company.
Malli on tuttu holdingyhtiöistä, joissa pieni enemmistö johtaa yhtiötä, joka taas johtaa toista yhtiötä.
EnglishAt present, it is difficult for an individual inventor or a small company to get patent protection across the whole of Europe.
Tällä hetkellä yksittäisen keksijän tai pienen yrityksen on vaikeaa saada patenttisuojaa koko Euroopan alueelle.
EnglishParmalat, once a small family pasteurised milk company, was developed partly thanks to European Union subsidies.
Pienenä pastöroituja maitotuotteita valmistavana perheyrityksenä aloittanut Parmalat kehittyi osittain Euroopan unionin tukien ansiosta.
EnglishHad they been running a small company in my country, they would not only have been prosecuted, they would probably have been jailed!
Jos he olisivat johtaneet pientä yritystä minun maassani, heidät olisi jo asetettu syytteeseen ja luultavasti myös vangittu.
EnglishIf every small and medium-sized company in Europe were to create one additional job, we would have no more unemployment in Europe.
Jos EU:n kaikki pienet ja keskisuuret yritykset voisivat luoda yhden uuden työpaikan, meillä ei olisi enää työttömyyttä EU:ssa.
EnglishA small company in the United States can start in one state but can immediately reach the entire internal market of the United States.
Yhdysvalloissa pienyritys voi aloittaa toimintansa yhdessä osavaltiossa, mutta saavuttaa välittömästi koko Yhdysvaltojen sisämarkkinat.
EnglishHowever, the company that may have violated competition rules, and I am not condoning it, may be a relatively small company within the group.
Kuitenkin yritys, joka on mahdollisesti rikkonut kilpailusääntöjä, enkä minä hyväksy sitä, voi olla suhteellisen pieni yritys ryhmän sisällä.
EnglishThere is often and always a debate within the Member States on action that can be taken on these matters especially in the small company sector.
Jäsenvaltioissa keskustellaan usein ja alituisesti, mihin toimiin näiden asioiden suhteen voitaisiin ryhtyä erityisesti pienyritysten osalta.
EnglishWhile in some states it takes a few days to set up a small or medium-sized company, in other states it can unfortunately take several months.
Joissakin valtioissa pienen tai keskisuuren yrityksen perustamiseen kuluu muutama päivä, toisissa valtioissa se voi valitettavasti viedä useita kuukausia.
EnglishIf they do, and if this directive helps them to do that, that will go a long way to improving competitiveness by boosting the small company sector.
Jos ne tekevät näin, ja jos tämä direktiivi helpottaa niitä tässä asiassa, tämä parantaa mielestäni huomattavasti kilpailukykyä antamalla lisäpotkua pienyrityksille.
EnglishWhen I look up the CVs of Members of this Parliament, I find that nobody has ever had any serious responsibility for a small company in their lives.
Tarkastellessani parlamentin jäsenten ansioluetteloita havaitsin, ettei kukaan heistä ole koskaan elämänsä aikana kantanut minkäänlaista todellista vastuuta pienyrityksestä.

Lär dig andra ord

English
  • small company

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.