"small children" - Finsk översättning

EN

"small children" på finska

Se exempelmeningar för "small children" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "small children" på finska

small adjektiv
Finnish
children substantiv
Finnish
child substantiv

Användningsexempel för "small children" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Euroopan oikeudellisen anarkian uhrit ovat usein pieniä, viattomia lapsia.
EnglishHouseholds with small children or elderly residents are especially hard hit.
Kotitaloudet, joissa on pieniä lapsia tai ikääntyneitä jäseniä, ovat erityisen lujilla.
EnglishThis study was based on a particularly small sample of children who consumed sweeteners.
Tutkimus perustui erittäin pieneen otokseen lapsia, jotka käyttivät makeutusaineita.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
He pidättivät Natalia Petrovan hänen kotonaan hänen vanhempiensa ja kahden pienen lapsensa edessä.
EnglishI am thinking of the use of restraint systems for very small children.
Ajattelen nimittäin aivan pienten lasten turvajärjestelmien käyttöä.
EnglishIn my view, and as I keep repeating, that also applies to men and women with small children.
Toistan jälleen, että mielestäni sama koskee pienten lasten kanssa matkustavia miehiä ja naisia.
EnglishThis applies to disabled passengers or parents with small children.
Tämä koskee vammaisia matkustajia tai pienten lasten vanhempia.
EnglishWhich authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Mikä viranomainen on itse asiassa hyväksynyt tämän pikkulasten käyttöön tarkoitetun turvavyölenkin?
EnglishIn the majority of cases, these are toys for small children.
Useimmin tuotteet ovat pienille lapsille tarkoitettuja leluja.
EnglishMr President, I am not in favour of taking fingerprints from small children or even tiny babies.
Arvoisa puhemies, en kannata sormenjälkien ottamista pieniltä lapsilta tai jopa pienenpieniltä vauvoilta.
EnglishOutside of work, his hobbies include raising small children, shoveling compost, and sleeping.
Hänen vapaa-ajan harrastuksiinsa kuuluvat pienten lasten kasvattaminen, kompostin lapioiminen ja nukkuminen.
EnglishThe minority in question are albinos, who are being killed and mutilated in Tanzania, including small children.
Kyseinen vähemmistö on albiinot, joita tapetaan ja silvotaan Tansaniassa, myös pieniä lapsia.
EnglishThe first element is a ban on the use of six phthalates in toys intended to be put in the mouth of small children.
Ensimmäinen koskee kuuden ftalaatin käytön kieltämistä pienten lasten suuhun pantavissa leluissa.
English2:09 But anyone who's ever had, or knows, small children knows they're incredibly complex organisms.
2:09 Mutta kaikki, joilla on joskus ollut tai tuntee pieniä lapsia, tietää miten monimutkaisia organismeja he ovat.
EnglishWe cannot compromise on safety, especially when the products concerned are intended for small children.
Emme voi tehdä kompromisseja turvallisuudessa, varsinkaan, kun kyseiset tuotteet on tarkoitettu pienille lapsille.
EnglishThese new requirements for the transportation by aeroplane of small children will be entering into force at the end of next week.
Pienten lasten ilmakuljetusta koskevat edellytykset astuvat voimaan ensi viikon lopulla.
EnglishIn general terms, Germany needs to find a way of providing all-day care and care for small children under three.
Yleisesti ottaen Saksan olisi löydettävä keinot kokopäivähoidon ja alle kolmivuotiaiden hoidon järjestämiseen.
EnglishEveryone understands that small children put everything that is in reach in their mouths first, including dirt.
Jokainen ymmärtää, että pienet lapset laittavat kaiken ulottuvillaan olevan ensin suuhunsa, myös likaisen mullan.
EnglishI too am concerned for the welfare of small children, but based on reasoning and science, not on emotions.
Minäkin olen huolissani pienten lasten hyvinvoinnista, mutta sen pitää perustua järkeilyyn ja tieteeseen eikä tunteisiin.
EnglishIn this case, there are thousands of people involved, often with small children and without the appropriate funds.
Tässä tapauksessa asia koskee tuhansia ihmisiä, joilla on usein pieniä lapsia ja joilla ei ole riittävästi varoja.

Lär dig andra ord

English
  • small children

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.