"small business" - Finsk översättning

EN

"small business" på finska

EN small business
volume_up
{substantiv}

1. finans

small business
volume_up
pienyritys {substantiv}
It provides real-time protection for your home or small business PCs.
Se tarjoaa reaaliaikaisen suojauksen koti- tai pienyritys-PC:ille.
My father's small business remains small.
Isäni pienyritys pysyy pienenä.
There is a buoyant small business enterprise in coach travel between rural areas in my constituency and the capital, Dublin.
Linja-autoliikennettä vaalipiirini maaseutualueiden ja pääkaupungin Dublinin välillä hoitaa tehokas pienyritys.

Liknande översättningar för "small business" på finska

small adjektiv
Finnish
business substantiv

Användningsexempel för "small business" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
EnglishThus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
Siten menetetään toimeksiantoja ja aiheutetaan työttömyyttä pienyrityksissä.
EnglishFirstly, they must not cause disproportionate difficulties for small business.
Ensinnäkään niillä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia pienyrityksille.
EnglishThe first has to do with the small business sector, to which the Commissioner referred.
Ensimmäinen niistä liittyy pieniin yrityksiin, joista komission jäsen puhui.
EnglishTherefore, we must continue to work on implementing the Small Business Act.
Siksi meidän on jatkettava Small Business Act -aloitteen täytäntöönpanoa.
EnglishThe Private Company Statute is a key element of the Small Business Act.
Yksityisen eurooppayhtiön säännöt ovat pk-yrityksiä tukevan aloitteen keskeinen osa.
EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
Sen vuoksi jäsenvaltioissa on pantava täytäntöön pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite.
EnglishWhy should small business owners have to submit a report more than once?
Miksi pienten yritysten omistajien on raportoitava useammin kuin kerran?
EnglishToday, we can see that the outcomes are not what small business expected.
Tänä päivänä voimme nähdä, että tulokset eivät ole pienten yritysten toivomien kaltaisia.
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act -aloite on hyvä ehdotus pk-yritysten kannalta.
EnglishKeep your home or small-business PC better protected with Microsoft Security Essentials.
Paranna kodin tai pienyrityksen PC:n suojausta Microsoft Security Essentials -ohjelmalla.
EnglishIt is precisely small business that has been worst hit by the economic and financial crisis.
Juuri pienet yritykset ovat kärsineet pahiten talous- ja rahoituskriisistä.
EnglishI would also not have been able to do it without the Small Business Intergroup.
En olisi myöskään pystynyt tekemään sitä ilman pk-yrityksiä käsittelevää laajennettua työryhmää.
EnglishI see no sign of the participation of small and medium-sized business in the social dialogue.
Minusta pienet ja keskisuuret yritykset puuttuvat edelleen sosiaalisesta dialogista.
EnglishIn my opinion, a certain percentage of the funds should be earmarked for small business.
Tietty osuus rahoituksesta pitäisi mielestäni varata pienyrityksille.
EnglishSmall business, mid-market, and government (volume licensing)
Pienyritykset, keskikokoiset yritykset ja julkishallinto (volyymikäyttöoikeudet)
EnglishWe must promote entrepreneurial mindsets - this is what the Small Business Act stands for.
Meidän on tuettava yrittäjähenkisyyttä - siitä pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa on kyse.
EnglishI am pleased that we will now have a revision of the Small Business Act.
Olen iloinen, että tarkastelemme nyt uudelleen eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaa aloitetta.
EnglishDrawing up a Small Business Act on a European scale represents a step in the right direction.
Pienyrityksiä koskevan säädöksen laatiminen on askel oikeaan suuntaan.
EnglishThe Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite on tullut osaksi eurooppalaista ajattelua viime aikoina.