"smack of" - Finsk översättning

EN

"smack of" på finska

Se exempelmeningar för "smack of" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "smack of" på finska

to smack verb
of preposition
Finnish

Användningsexempel för "smack of" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA small child can be taken by the hand, or occasionally given a smack, if needs be.
Pikkulasta voi opastaa kädestä pitäen ja tarvittaessa näpäyttää, jos on pakko.
EnglishWe have found out how to smack and we are slapping everyone we can.
Me olemme oppineet lyömään ja nyt me läpsimme kaikkia vastaantulijoita.
EnglishSuch a procedure would almost smack of sharing out the spoils.
Tästä menettelytavasta voi melkein haistaa rahapussin jakamisen.
EnglishEven if the person says no, they have implicitly admitted that in the past, they did smack their children.
Vaikka henkilö sanoo ei, hän on epäsuorasti myöntänyt, että hän pieksi aiemmin lapsiaan.
EnglishPeaceful demonstrators are arrested, tortured and given prison sentences following trials that smack of nothing more than farce.
Rauhanomaisia mielenosoittajia pidätetään, kidutetaan ja tuomitaan vankilaan suorastaan naurettavien oikeudenkäyntien jälkeen.
EnglishOn the other hand, precisely in these countries, unforeseeable developments are often the reason for them to walk smack into debt traps.
Toisaalta juuri näissä maissa ennalta arvaamattomat kehityskulut ovat usein syy siihen, että ne joutuvat velka-ansaan.
EnglishOne cannot help but think that despite all the good intentions, programmes like the European Voluntary Service for Young People smack of tokenism.
Vapaaehtoistyön kaltaisista ohjelmista ei voi olla saamatta vaikutelmaa, että se jää hyvistä aikeista huolimatta alibiohjelmaksi.
English. - (DE) I am voting against this report because the proposed instruments smack of the planned economy rather than the market economy.
kirjallinen. - (DE) Äänestän tätä mietintöä vastaan, koska ehdotetut ohjauskeinot kuulostavat enemmän suunnitelmataloudelta kuin markkinataloudelta.
EnglishThe immigration proposals, as these reach us via the media, very much smack of a cosy PR exercise between Great Britain and Spain.
Maahanmuuttoa koskevat ehdotukset, sellaisina kuin ne on esitetty tiedotusvälineissä, muistuttavat suuresti julkista syöttöpeliä Ison-Britannian ja Espanjan välillä.
EnglishLadies and gentlemen, we all know this little trick: if you want to embarrass someone, ask them a question with a wording like, do you still actually smack your children?
Hyvät parlamentin jäsenet, tiedämme kaikki tämän tempun: jos haluatte nolata jonkun, niin kysykää heiltä vaikka seuraavanlainen kysymys: vieläkö te todella pieksette lapsianne?
EnglishWe are, quite rightly, giving the Council a smack, but on the other hand we are, in a sense, limiting our own instruments in the fight against terrorism, the mafia and organised crime.
Annamme aivan perustellusti neuvostolle näpäytyksen, mutta toisaalta tavallaan rajoitamme omia välineitämme terrorismin, mafian ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.
EnglishFinally, I would like to rule out the idea of European coastguards, which seems to me to smack more of ideology than of a realistic and appropriate approach to the problems.
Haluaisin lopuksi torjua eurooppalaisen rannikkovartioston perustamisajatuksen, joka haiskahtaa minusta enemmän ideologialta kuin realistiselta ja tarkoituksenmukaiselta ongelmien ratkaisutavalta.

Lär dig andra ord

English
  • smack of

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.