"slump" - Finsk översättning

EN

"slump" på finska

volume_up
slump {substantiv}

EN slump
volume_up
{substantiv}

slump (även: drop)
volume_up
notkahdus {substantiv}

Användningsexempel för "slump" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
Matkailijaluvut ovat pudonneet valtavasti, etenkin USA:sta ja Kanadasta tulevien kohdalla.
EnglishA freshly waxed car, the water molecules slump to about 90 degrees.
Vastavahatun auton päällä vesimolekyyli muodostaa noin 90 asteen kontaktikulman.
EnglishThe development of regional economies in the 1990s has been weak as a result of the record slump.
Aluetalouden kehitys on ollut heikkoa 1990-luvun ennätysmäisestä lamasta johtuen.
EnglishThat is absolutely justified, as Austria has been hit particularly hard by the slump in exports.
Tämä on aivan oikein, sillä Itävalta on kärsinyt erityisen pahoin viennin romahtamisesta.
EnglishA surplus of 5 to 10% in supply brings a 30 to 50% slump in prices.
5–10 prosentin tuotantoylijäämä laskee hintoja 30–50 prosentilla.
EnglishThe economic and financial crisis has led to a slump in demand for mechanical and electronic equipment.
Talous- ja rahoituskriisi on johtanut mekaniikka- ja sähkölaitteiden kysynnän romahtamiseen.
EnglishThe present economic crisis and the threatened slump in Europe must be addressed mainly by increasing investments.
Nykyistä talouskriisiä ja laman uhkaa on torjuttava pääasiassa lisäämällä investointeja.
EnglishAfter shellfish, the slump is now affecting crustacean sales.
Simpukoiden jälkeen äyriäisten myynti laskee jyrkästi.
EnglishAs I said, we are faced with a kind of economic slump.
Kuten sanoin, elämme eräänlaista taloudellista laskukautta.
English11:00 So, naturally, the only way out of the slump that I could think of was, I decided to call Oprah.
11:00 Luonnollisesti, ainoa tapa päästä tästä häviöstä -- mitä pystyin kuvittelemaan -- päätin soittaa Oprahille.
English. - (DE) The crisis in the dairy sector has also led to a slump in the price of butter and skimmed milk powder.
kirjallinen. - (DE) Maitoalan kriisi on johtanut myös voin ja maitojauheen hinnan romahtamiseen.
EnglishThe carmakers' slump is also the result of their bigger-faster-heavier philosophy over recent years.
Autoteollisuuden romahdus johtuu myös sen viime vuosina omaksumasta ajattelutavasta: "suurempi, nopeampi, raskaampi".
EnglishThe action taken by the public authorities to alleviate this slump in investment has not been sufficiently effective.
Julkisen vallan toimenpiteet tämän investointilaman lievittämiseksi eivät ole olleet riittävän tehokkaita.
EnglishWhat is the point in being dogmatic, when you have specific problems and, more to the point, the problem of a slump in front of you?
Mitä dogmatismia on tällainen, kun edessä on konkreettisia, vieläpä lamaa ruokkivia ongelmia?
EnglishThe present state of near-deflation means that this can be done, and in view of the slump in Europe's economy it needs to be done.
Deflaation myötä se on nyt myös lähes mahdollista, ja se on tarpeen Euroopan talouden laman vuoksi.
EnglishBy way of example, we are seeing a general slump in livestock farming in favour of imports of sheep from third countries.
Esimerkkinä voidaan mainita se, että karjankasvatus vähenee yleisesti, kun taas lampaiden tuonti kolmansista maista lisääntyy.
EnglishAre we forecasting a slump, yes or no?
EnglishIt is better for money to be spent in the individual countries when they see their economies slump and collapse in the way that is happening now.
Raha on parempi käyttää yksittäisissä maissa, silloin kun niiden taloudet romahtavat nyt nähdyllä tavalla.
EnglishOthers fear a slump in production prices, which have only recently become fairer, if greater quantities of milk are produced.
Muut pelkäävät notkahdusta tuotantohinnoissa, jotka ovat vasta äskettäin tulleet oikeudenmukaisemmiksi tuotettaessa suuria määriä maitoa.
EnglishThat means that the whole region has been badly affected by the current slump in the market and, in particular, in the demand for cars.
Se tarkoittaa sitä, että nykyinen taantuma sekä erityisesti autojen kysynnän lasku on vaikuttanut pahasti kokonaiseen alueeseen.