"shoulder" - Finsk översättning

EN

"shoulder" på finska

volume_up
shoulder {substantiv}

EN shoulder
volume_up
{substantiv}

shoulder
volume_up
hartia {substantiv}
At that point, I was spending eight hours a day on the computer doing CAD work and my shoulder was in constant pain from using the mouse all the time.
Siinä vaiheessa käytin tietokonetta kahdeksan tuntia päivässä tehden CAD-suunnittelua, ja hartiani olivat jatkuvasti kipeänä hiiren yhtämittaisesta käytöstä johtuen.
shoulder
volume_up
olkapää {substantiv}
(Warning: downloading this theme may cause people to stand over your shoulder making baby talk.)
(Varoitus: tämän teeman lataaminen saattaa saada ihmiset kurkistelemaan olkapääsi yli ja puhumaan vauvakieltä.)
And so our interns were actually working at the same tables very often, and shoulder-to-shoulder, computer-next-to-computer with the students.
Joten harjoittelijamme itse asiassa työskentelivät usein samoilla pöydillä olkapää olkapään vieressä, tietokone oppilaiden tietokoneiden vieressä.
shoulder
volume_up
olka {substantiv}

Synonymer (engelska) till "shoulder":

shoulder

Användningsexempel för "shoulder" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet each side shoulder its responsibilities, the rule of law also hinges on that.
Kantakoon kukin osapuoli vastuunsa, myös oikeusvaltioperiaate perustuu tähän.
EnglishTomorrow, each of us will have the opportunity to shoulder our responsibilities.
Huomenna meillä kaikilla on mahdollisuus kantaa kunnialla velvollisuutemme.
EnglishTomorrow, in the House, we will stand ready to shoulder our responsibilities.
Huomenna me olemme täällä Euroopan parlamentissa valmiina kantamaan vastuumme.
EnglishThe Council should therefore shoulder its responsibilities, as Parliament has done.
Näin ollen myös neuvoston tulisi nyt kantaa vastuunsa, kuten parlamentti on tehnyt.
EnglishIt’s much more common to see neck and shoulder problems like what I suffered from.
Paljon yleisempiä ovat niskan ja hartioiden ongelmat, joista itsekin aiemmin kärsin.
EnglishThis means those responsible must shoulder their obligations and take action.
Tämä taas vaatii kaikkien asiaankuuluvien tahojen vastuullisuutta ja toimenpiteitä.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Mikään niin kutsutuista vastuullisista osapuolista ei uskalla enää kantaa vastuutaan.
EnglishThe time has come for Europe to shoulder its fair share of the security burden.
Euroopan on aika ottaa harteilleen oikea osuutensa turvallisuustaakasta.
EnglishMany ask whether a country the size of Sweden can shoulder this responsibility.
Monet kysyvät, pystyykö Ruotsin kokoinen valtio kantamaan tämän vastuun.
EnglishFrom now on, everyone within the Union must shoulder his or her responsibilities.
Tästä lähtien kaikkien Euroopan unionissa on kannettava oma vastuunsa.
EnglishCancer can only be overcome if we stand shoulder to shoulder and coordinate our efforts.
Syöpä voidaan voittaa vain, jos seisomme rinta rinnan ja koordinoimme toimintaamme.
EnglishLet me once again give as an example the pensions burden, which we will have to shoulder.
Otan jälleen kerran esimerkiksi eläketaakan, joka meidän on otettava harteillemme.
EnglishThe Commission believes that we must shoulder this responsibility as of now.
Komissio katsoo, että meidän on sen sijasta otettava vastuu tästä jo nyt.
EnglishThe EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
EU:n on kannettava erityinen vastuu vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan ylläpitämisestä.
EnglishIn the meantime, we will have to work shoulder to shoulder for the common Community cause.
Sillä aikaa meidän on tehtävä rintarinnan työtä yhteisen yhteisöasian hyväksi.
EnglishA boycott was introduced, the effects of which Macedonia had to shoulder.
Aloitettiin boikotti, jonka rasitukset kohdistuivat nimenomaan Makedoniaan.
EnglishThen our heads of state and government will shoulder the responsibility which is theirs.
Siinä vaiheessa vastuun kantaminen siirtyy valtioidemme ja hallitustemme päämiehille.
EnglishWell, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
Arvoisa puhemies, täytyy sanoa, että toisinaan tarvitsemme hiukan pienen enkelin apua.
EnglishThe Commission needs to shoulder its duty and obligation to take the initiative.
Komission on kannettava vastuunsa ja velvoitteensa antaa aloite.
EnglishConsumers and taxpayers must shoulder their responsibilities in this area.
Kuluttajien ja veronmaksajien yhteisön on kannettava tässä vastuunsa.