"severity" - Finsk översättning

EN

"severity" på finska

volume_up
severity {substantiv}

EN severity
volume_up
{substantiv}

severity (även: depth, gravitas, gravity, seriousness)
volume_up
vakavuus {substantiv}
We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
Meidän mielestämme niitä on tarkasteltava kriisin vakavuus huomioon ottaen.
(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Tietoverkkohyökkäysten määrä, laajuus ja vakavuus ovat lisääntyneet viime vuosina.
The diseases acquired in this way range widely in severity.
Näin saatujen sairauksien vakavuus vaihtelee suuresti.
severity (även: austereness, austerity, ferocity)
volume_up
ankaruus {substantiv}
The severity needed in condemning these events in the Soviet Union requires no such equation.
Näiden Neuvostoliiton tapahtumien tuomitsemisessa tarvittava ankaruus ei edellytä sellaista rinnastamista.
In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
Todellisuudessa rangaistuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta ei määritä rangaistuksen ankaruus vaan sen väistämättömyys.
Nor does she deny that illegal immigration must be tackled with great severity, but this severe approach must not be indiscriminately merciless.
Ei kielletä, että laittomaan maahanmuuttoon pitää suhtautua ankarasti, mutta ankaruus ei saa olla umpimähkäistä armottomuutta.
severity (även: evilness, iniquity, evil)
volume_up
pahuus {substantiv}
severity (även: austerity, ferocity, hardness)
volume_up
kovuus {substantiv}

Användningsexempel för "severity" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs rapporteur he tried to mellow the severity of the proposals in the beef sector.
Esittelijänä hän yritti lievittää naudanliha-alaa koskevien ehdotusten ankaruutta.
EnglishAll the speakers since have emphasised the severity of the current situation.
Tämän jälkeen kaikki puhujat ovat korostaneet nykyisen tilanteen vakavuutta.
EnglishFunds for development aid have been similarly hit by measures of devastating severity.
Kehitysyhteistyövaroja on supistettu vastaavasti musertavan tiukoin toimenpitein.
EnglishIt is undoubtedly a good idea to tackle the problems in order of severity.
On ehdottomasti hyvä ajatus puuttua ongelmiin niiden vakavuusjärjestyksessä.
English(BG) The economic recession hit Member States with varying degrees of severity.
(BG) Talouden taantuma iski jäsenvaltioihin eri vakavuusasteella.
EnglishHe informed us in detail about the severity of the problem we are discussing today.
Hän kertoi meille yksityiskohtaisesti tänään keskustelun aiheena olevan ongelman vakavuudesta.
EnglishHowever, it can also induce increases in speed which increase the severity of accidents.
Se voi kuitenkin myös houkutella nopeuksien kasvuun, mikä lisää onnettomuuksien vakavuutta.
EnglishThis severity leads to a danger of seeing these standards reduced.
Näin tiukka linja, jossa standardeja kiristetään entisestään, on erittäin vaarallinen.
EnglishCases which were extremely unequal in severity were given equal treatment.
Tapauksissa, joissa ankaruuden taso oli äärimmäisen epäoikeudenmukainen, kohtelu oli samanlaista.
EnglishMr President, the Commission is well aware of the severity of the drought situation in Portugal.
Arvoisa puhemies, komissio on hyvin tietoinen kuivuustilanteen vakavuudesta Portugalissa.
EnglishEvents are classified as error, warning, or information, depending on the severity of the event.
Tapahtumat luokitellaan virheiksi, varoituksiksi tai tiedoiksi tapahtuman vakavuuden mukaan.
EnglishThe omission of definitions of a severity classification was a glaring hole in the whole proposal.
Se, ettei vakavuusluokkia ollut määritelty, oli huutava puute koko komission ehdotuksessa.
EnglishNatural disasters have certainly been occurring with increasingly severity in recent times.
Viime aikoina on esiintynyt yhä vaikeampia luonnonkatastrofeja.
EnglishSecuritisation has, therefore, left us to deal with a destabilising shock of an unprecedented severity.
Arvopaperistaminen on siten aiheuttanut ennennäkemättömän vakavan epävakauttavan kriisin.
EnglishThe scale and severity of the tragedy which struck our country justify appeals for EU support.
Maatamme kohdannut laajamittainen ja vakava tragedia nimenomaan vaatii eurooppalaista solidaarisuutta.
EnglishI am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.
Olen yhteydessä UNICEFin kansainväliseen toimistoon, ja se on vahvistanut tilanteen vakavuuden.
EnglishI would appeal to the Commission to soften the severity of these proposals and find a better way.
Pyytäisin komissiota vähentämään näiden ehdotusten jyrkkyyttä ja toivoisin sen löytävän paremman keinon.
EnglishConcern was also expressed about the criteria for severity bands.
Huolta on myös kannettu vakavuusasteiden perusteista.
EnglishThis text also calls on the WHO to include the criterion of severity in its definition of a pandemic.
Tässä asiakirjassa myös vaaditaan WHO:ta sisällyttämään vakavuuden kriteeri pandemian määritelmäänsä.
EnglishAnd so because we don't see it, we don't see the severity of it.
Ja koska emme näe sitä, emme näe sen ankaruutta.