"settlement" - Finsk översättning

EN

"settlement" på finska

volume_up
settlement {substantiv}

EN settlement
volume_up
{substantiv}

settlement (även: accord, agreement, arrangement, contract)
volume_up
sopimus {substantiv}
This settlement is not and cannot be considered interim; it is permanent.
Tämä sopimus ei ole väliaikainen eikä sitä saa sellaisena pitää; se on pysyvä.
EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä (
Thirdly, the Convention has adopted the dispute settlement mechanism provided for by international maritime law.
Ja kolmanneksi sopimus sisältää kansainvälisen merioikeuden riitojen ratkaisemisjärjestelmän.
settlement (även: arrangement, conciliation, understanding)
volume_up
sovinto {substantiv}
There is international consensus that the only way ahead is a political settlement in Darfur.
On olemassa kansainvälinen yhteisymmärrys siitä, että ainoa etenemismahdollisuus on poliittinen sovinto Darfurissa.
Some speakers referred to the need for a settlement in Cyprus and this is, of course, an important and sensitive issue.
Jotkut puhujat viittasivat tarpeeseen saada aikaan sovinto Kyproksen kysymyksessä, joka on tietysti tärkeä ja arkaluonteinen kysymys.
settlement (även: population)
volume_up
asutus {substantiv}

Synonymer (engelska) till "settlement":

settlement

Användningsexempel för "settlement" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must therefore give precedence to alternative methods of dispute settlement.
Siksi meidän on asetettava etusijalle vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät.
EnglishECB Opinion on legislation related to payment and settlement systems in Bulgaria
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevasta Bulgarian lainsäädännöstä
EnglishBlue Book on Payment and Securities Settlement Systems in the EU (fourth edition)
Neljäs raportti Euroopan unionin maksu- ja selvitysjärjestelmistä (Blue Book)
EnglishReal-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) system, applicable from
Real-time Gross settlement Express Transfer eli Euroopan laajuinen automatisoitu
EnglishAssessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Meidän on tehtävä yhteistyötä konfliktien ratkaisemiseksi yhteisellä alueellamme.
EnglishThe dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
Riitojenratkaisumenettely on standardoitujen kansainvälisten menettelyjen mukainen.
EnglishIn this sense the Kosovo settlement sets an example and a precedent for us.
Tässä mielessä Kosovon sovittelu toimii meille esimerkkinä ja ennakkotapauksena.
English   We are not satisfied with the settlement reached in the Council on 16 December.
   Emme ole tyytyväisiä neuvostossa 16. joulukuuta saavutettuun sopimukseen.
EnglishThe negotiations on a Cyprus settlement are in the final phase as we meet here today.
Kyproksen asiasta käydään viimeisiä neuvotteluja tämänpäiväisen istuntomme aikana.
EnglishBasel 2 is not yet in force, and ‘Clearing and Settlement’ is waiting to come in.
Basel 2 ei ole vielä voimassa, ja selvitystoiminta odottaa vielä vuoroaan.
EnglishI voted in favour of the dispute settlement mechanism as proposed by Mr Susta.
Äänestin esittelijä Sustan ehdotuksen mukaisesti riitojenratkaisumenettelyn puolesta.
EnglishA durable settlement necessitates the will of those who will implement it.
Kestävä ratkaisu edellyttää tahtoa niiltä, jotka panevat ratkaisun täytäntöön.
EnglishThis will, hopefully, lead eventually to settlement of all bilateral issues.
Sen avulla saadaan toivon mukaan lopulta ratkaistua kaikki kahdenväliset kysymykset.
Englishonly cover domestic customer payments of a retail nature, including the settlement
ainoastaan pieniä kotimaisia asiakasmaksuja, mukaan lukien vähittäismaksujärjestelmien
EnglishI am in favour of elections, provided that they come out of a settlement.
Kannatan vaaleja sillä edellytyksellä, että ne järjestetään sovittelun tuloksena.
EnglishHe has helped guide the members of the Council to a very constructive settlement.
Hän on auttanut viitoittamaan neuvoston jäsenille tietä erittäin rakentavaan ratkaisuun.
EnglishAssessment of links between securities settlement systems in the euro area
Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi
EnglishThe Commission does not exclude using the dispute settlement mechanism of the WTO.
Komissio ei sulje pois WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän hyödyntämistä.
EnglishWe are all in favour of an immediate settlement on the status of Kosovo this December.
Me kaikki kannatamme Kosovon kysymyksen välitöntä ratkaisemista joulukuussa.