"school" - Finsk översättning

EN

"school" på finska

volume_up
school {substantiv}

EN school
volume_up
{substantiv}

school
volume_up
koulu {substantiv}
An important freedom is parents' choice of a school for their children.
Yksi keskeisistä vapauksista on vanhempien vapaus valita lastensa koulu.
Austria has an excellent public school, education and instruction system.
Itävallassa on erinomainen valtion koulu- ja opetusjärjestelmä.
Our society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Yhteiskuntamme on irtauduttava aikansa eläneestä järjestelmästä - koulu, työ, eläke!
school (även: academia, academy, university)
volume_up
yliopisto {substantiv}
They relate to their future places of work, income, pensions, and state school and university education.
Ne liittyvät tulevaisuuden työpaikkoihin, tuloihin, eläkkeisiin ja valtiolliseen koulu- ja yliopisto-opetukseen.
Access to mobility programmes should be possible not only for university students, but also for young people with a low level of qualifications and school pupils.
Liikkuvuusohjelmiin pääsyn pitäisi olla mahdollista yliopisto-opiskelijoiden lisäksi nuorille, joiden tutkintotaso on matalampi, ja koulujen oppilaille.
school (även: school of thought)
volume_up
koulukunta {substantiv}
At the beginning of the century, the French School of Public Service was able to set out the great laws developed by Léon Duguit.
Vuosisadan alussa julkisia palveluja kannattanut koulukunta Ranskassa osasi esittää ne merkittävät lait, jotka Léon Duguit oli teoretisoinut.

Användningsexempel för "school" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euro-opintie > Mistä maasta kolikko on?
EnglishI am also glad that more attention is being paid to the question of school milk.
Olen iloinen myös siitä, että koulumaitokysymykseen kiinnitetään enemmän huomiota.
EnglishTwenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
Päivittäin 26 miljoonaa italialaista lähtee kotoaan kohti työpaikkaa tai koulua.
EnglishPassable roads are required, which provide access to school and the workplace.
Tarvitaan kulkukelpoisia teitä, jotka tarjoavat yhteyden kouluun ja työpaikalle.
EnglishIf you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
Lapset, jotka aloittavat koulun tänä vuonna, saavuttavat eläkeiän vuonna 2065.
EnglishWe should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Meidän olisi myös kiinnitettävä enemmän huomioita esikouluissa oleviin lapsiin.
EnglishIn a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
Koulutodistuksessa tällaiset arvosanat vastaisivat hylättyä, selkeästi hylättyä.
EnglishThere is also great uncertainty amongst head teachers and school governing bodies.
Epävarmuus voi olla suurta myös rehtoreiden ja opetusviranomaisten keskuudessa.
EnglishButter mountains, wine lakes and school programmes are not the way forward, however.
Voivuoret, viinijärvet ja koulujen ohjelmat eivät ole kuitenkaan edistysaskelia.
EnglishJust one or two years of school for the mother reduce the infant death rate by 15%.
Jo yhden tai kahden vuoden koulunkäynti vähentää lapsikuolleisuutta 15 prosenttia.
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Tehokas koti- ja koulukasvatus ala-asteelta lähtien on ensiarvoisen tärkeää.
EnglishIt is very important to prevent children from dropping out of school early.
On erittäin tärkeää ehkäistä se, että lapset keskeyttävät koulunkäynnin aikaisin.
EnglishIn one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.
Vierailin erään slummialueen koulussa, jossa on 1 690 oppilasta ja 22 opettajaa.
EnglishSince the 1950s, Swedish schools have provided pupils with milk and school dinners.
1950-luvulta alkaen on Ruotsin kouluissa tarjottu maitoa ja kouluruokaa oppilaille.
EnglishThey have, as yet, been unable to start the first term of the new school year.
Koulunkäynti uutena lukuvuotena ei ole alkanut vielä tähän päivään mennessä.
EnglishNor do I think that we should harmonize European syllabuses and school years.
Meidän ei mielestäni myöskään pidä yhdenmukaistaa opintosuunnitelmia ja lukuvuosia.
EnglishToday in Europe, one in six young people still leaves school without qualifications.
Tällä hetkellä Euroopassa joka kuudes nuori keskeyttää koulun ilman tutkintoa.
EnglishFinding an answer to the question 'what should the school be like' is very difficult.
Ratkaisun löytäminen kysymykseen "millainen koulun pitäisi olla" on hyvin vaikeaa.
EnglishIt means school-leavers with a passport to a better and more fulfilling life.
Se tarkoittaa koulunsa päättäjiä, joilla on passi parempaan ja antoisampaan elämään.
EnglishFew question the importance of children receiving physical education at school.
Harvat ihmiset kyseenalaistavat lasten koulussa saaman liikuntakasvatuksen merkityksen.