"rudimentary" - Finsk översättning

EN

"rudimentary" på finska

EN rudimentary
volume_up
{adjektiv}

rudimentary (även: basic, primitive)
rudimentary (även: basal, basic, cardinal, elementary)
volume_up
perus- {adj.}
rudimentary (även: defective, deficient, flawed, imperfect)
rudimentary (även: helping, supporting, helper)
rudimentary (även: initial, introductory, preliminary, tentative)
This is an initial success in which the rights of the EU's citizens are taken seriously on a rudimentary level at least.
Tämä on alustava menestys, jossa EU:n kansalaisten oikeuksiin suhtaudutaan vakavasti ainakin perustavalla tasolla.
rudimentary (även: elementary)
rudimentary

Synonymer (engelska) till "rudimentary":

rudimentary

Användningsexempel för "rudimentary" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is contrary to the most rudimentary principles of natural justice.
Se on vastoin luonnonoikeuden kaikkein alkeellisimpia periaatteita.
EnglishWill an improved intervention system providing rudimentary protection for producers be reintroduced?
Palautetaanko interventiojärjestelmä, joka antoi tuottajalle perussuojan, heikentyneenä?
EnglishWe also welcome the fact that provision is made for at least a rudimentary majority-state procedure.
Meistä on myös hyvä asia, että on ainakin esitetty aloite menettelystä, johon osallistuu useita valtioita.
EnglishWomen are dying due to a lack of rudimentary medical care in clinics which have no electricity, heating or water.
Monet naiset kuolevat riittämättömän hoidon vuoksi klinikoilla, joilla ei ole sähköä, lämpöä eikä vettä.
EnglishSimilarly, the cost of treatment is so high that few patients receive this, their rudimentary right.
Lisäksi hoitokustannukset ovat niin korkeat, että vain harvoilla sairastuneilla on mahdollisuus nauttia tästä perusoikeudesta.
EnglishThe current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
Nykyinen Turkmenistanin-suhteita koskeva sopimusjärjestely antaa mahdollisuudet vain alkeelliselle kahdenväliselle vuoropuhelulle.
EnglishYet the summit failed to secure all of this and I believe it also failed to provide rudimentary undertakings.
Huippukokouksessa ei kuitenkaan onnistuttu turvaamaan kaikkea tätä ja katson, ettei siellä onnistuttu edes antamaan perustavia lupauksia.
EnglishThe product label will give the consumer rudimentary but crucial and useful information on the meat being purchased.
Kuluttaja saa ostamansa tuotteen pakkausmerkinnästä perustavat, mutta myös välttämättömät ja hyödylliset tiedot ostamastaan lihasta.
EnglishThere are depressing educational deficits here and women and children are deprived of even the most rudimentary basic education.
Näissä maissa vallitsee masentava ja valitettava koulutusvaje, ja varsinkin tytöt ja naiset jäävät vaille yksinkertaisintakin peruskoulutusta.
EnglishAnyone in any doubt need only visit the hospitals in Iraq, where children are dying of malnutrition and a lack of rudimentary medical care.
Epäilysten poistamiseksi riittää vierailu irakilaisissa sairaaloissa, joissa lapsia kuolee aliravitsemukseen ja perussairaanhoidon puutteeseen.
EnglishTo date, both the common foreign and security policy and the foreign defence policy are rudimentary and vague, not to say non-existent.
Tällä hetkellä ei yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa eikä yhteistä puolustuspolitiikkaa ole vielä, se on jäänyt kehittymättömäksi ja epäselväksi.
EnglishIt has not made any attempt, even in a rudimentary way, to safeguard European production in the face of unfair competition from those countries which practise social dumping.
EU ei ole kuitenkaan huolehtinut edes alkeellisesta eurooppalaisen tuotannon suojaamisesta sosiaalista polkumyyntiä harjoittavia maita vastaan.
EnglishAt the same time, Interior Ministry officials have always argued that they lack even rudimentary equipment to successfully prosecute criminals in Bulgaria.
Bulgarian sisäministeriön virkamiehet ovat kuitenkin väittäneet jatkuvasti, että heiltä puuttuu alkeellisimmatkin keinot asettaa rikollisia syytteeseen onnistunein tuloksin.
EnglishWhat I should like to know is, does the Council see this sort of threat, this sort of criminalisation, as falling inside or outside respect for rudimentary political rights?
Kysyn, katsooko neuvosto, että tällainen rangaistuksella uhkaaminen, tällainen rangaistavaksi tekeminen kuuluu poliittisten perusoikeuksien kunnioittamiseen.
EnglishAs many of my fellow Members have also mentioned, our external policy is still in a rudimentary state, as can be seen from certain events that have happened in recent days.
Kuten monet kollegani ovat jo maininneet, ulkopolitiikkamme on edelleen alkutekijöissään, mikä nähdään tietyistä tapahtumista, joita viime päivinä on tapahtunut.
EnglishWhat, then, was the point of all the conferences, declarations, conventions and decisions, when there is not even a rudimentary intervention to prevent extreme violations of human rights?
Mitä hyötyä sitten on kongresseista, julistuksista, sopimuksista ja päätöksistä, jos ei ole edes alkeellista puuttumisoikeutta vähäpätöisiin ihmisoikeusrikkomuksiin?
EnglishIf I may specifically address our fellow Members from the extreme right, I would like to say that your arguments are really far too rudimentary and simplistic - if not primitive.
Haluaisin erityisesti osoittaa puheeni äärioikeiston kollegoillemme. Haluaisin todeta, että väitteenne ovat todella liian alkeellisia ja yksinkertaisia, ellei kerrassaan primitiivisiä.
EnglishEven those of us with only the most rudimentary scientific knowledge are aware that the dumping of tonnes of fruit and vegetables with high nitrate contents amounts to an environmental hazard.
Jopa ne, joilla on hyvin alkeelliset tieteelliset tiedot, tietävät, että nitraattipitoisten hedelmien ja vihannesten tuhoaminen tonneittain merkitsee vaaraa ympäristölle.
EnglishIt would be a rudimentary kind of civil society - crime is already 2% higher than elsewhere in Russia - and the movement of the population might turn into a new Berlin crisis.
Se on kehittymätön kansalaisyhteiskunta - rikollisuus on jo nyt kaksi prosenttia korkeammalla tasolla kuin muualla Venäjällä - ja väestön liikkuminen voi muuttua uudeksi Berliinin kriisiksi.