"reticence" - Finsk översättning

EN

"reticence" på finska

Se exempelmeningar för "reticence" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "reticence" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
Ja vaikka vastahakoisuus on syvällistä, se on ainakin tällä hetkellä hyvin hallinnassa.
EnglishMany countries are showing great reticence when it comes to applying the legislation.
Monet jäsenvaltiot soveltavat lainsäädäntöä hyvin varovaisesti.
EnglishIn view of this reticence where budgets are concerned, I would like to make a concluding observation.
Sallinette, että esitän lopuksi yhden kommentin budjetin varojen niukkuudesta.
EnglishThere must be no more reticence; the Council and governments must act.
Emme saa enää vaieta, vaan neuvoston ja hallitusten on toimittava.
EnglishYou will appreciate the extreme reticence I feel about stepping on to that highly dangerous ground.
Ymmärrätte varmaan vahvan epäröintini edetä tällä äärimmäisen vaarallisella maaperällä.
EnglishWe cannot conceal our reticence over emissions trading and its monitoring or the use of sinks.
Emme yritä piilotella vähäpuheisuuttamme päästökaupasta ja sen valvonnasta tai nielujen käytöstä.
EnglishI certainly understand the reticence of Member States to relinquish control in the sphere of taxation.
Ymmärrän luonnollisesti, että jäsenvaltiot eivät halua luopua vallastaan verotuksen alalla.
EnglishThere is a lot of reticence about discussing this institution, but let us avoid going into the reasons behind this.
Tästä laitoksesta ollaan keskusteluissa hyvin vähäsanaisia, mutta ei mennä sen syihin.
EnglishI am therefore pleased that the Commission is now starting to abandon its reticence towards this situation.
Siksi olen tyytyväinen siihen, että komissio alkaa nyt luopua vastustuksestaan tässä tilanteessa.
EnglishI also ask the Commission and the Council to address this issue with less reticence and more imagination.
Siksi pyydän komissiota ja neuvostoa käsittelemään tätä aihetta ponnekkaammin ja mielikuvituksellisemmin.
EnglishI have the impression that some reticence has crept in recently in the Council too.
Arvoisa puhemies, olen saanut sellaisen vaikutelman, että neuvostossakin on viime aikoina esiintynyt jonkin verran pidättyvyyttä.
EnglishPerhaps the reticence is due to fear of the reaction which would come from the people if the unvarnished truth were told.
Ehkä emme uskalla kertoa kaikkea, koska pelkäämme kansan reaktiota, jos koko totuus tulee ilmi.
EnglishThe purpose of our explanation of vote is to express some reticence with regard to the rapporteur's paragraph 6.
Haluamme tämän äänestysselityksen avulla painottaa, että suhtaudumme epäilevästi esittelijän ehdottamaan 6 kohtaan.
EnglishThis reticence in principle is very real.
Periaatteellinen vastahakoisuutemme on todellista.
EnglishOf course, I did not feel this reticence.
Tämä pidättyväisyys ei tietenkään koskenut minua.
EnglishThe same is true of our new neighbourhood policy, about which President Yushchenko expressed a certain reticence today.
Sama pätee uuteen naapuruuspolitiikkaamme, johon presidentti Jushtshenko ilmaisi tänään suhtautuvansa varautuneesti.
EnglishThere are two problems on the horizon: one is a certain reticence on the part of industry.
Vaikeuksia meille aiheuttaa kaksi asiaa: ensinnäkin teollisuuden tietty pidättyvyys, valitettavasti vieläkin!
EnglishMy only reticence relates to the lack of flexibility in the exemption mechanism in the case of new products or activities.
Ainoa varaukseni koskee sitä, ettei vapautusmenettelyä sovelleta kovin joustavasti uusiin tuotteisiin tai toimintoihin.
EnglishIn this regard it is time that Member States showed less reticence towards accepting the respective legal systems of Members of the Union.
Jäsenvaltioiden olisi jo aika suhtautua vähemmän epäluuloisesti toistensa oikeudelliseen järjestykseen.
EnglishNo European text has reaffirmed this right since 2002, due to the reticence of one right-wing European party.
Missään EU:n lainsäädännössä ei ole vahvistettu tätä oikeutta vuoden 2002 jälkeen Euroopan oikeistopuolueen vastahakoisuuden vuoksi.

Lär dig andra ord

English
  • reticence

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.