"retail trade" - Finsk översättning

EN

"retail trade" på finska

Se exempelmeningar för "retail trade" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "retail trade" på finska

retail substantiv
to retail verb
trade substantiv
to trade verb

Användningsexempel för "retail trade" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf these coins are handled in the retail trade, they can easily be distinguished.
Jos kolikoita käsitellään myyntitilanteessa, ne on helppo erottaa toisistaan.
EnglishIt has an effect on other sectors of the retail trade as the Commissioner has pointed out.
Se vaikuttaa vähittäiskaupan muihin aloihin, kuten komissaari on huomauttanut.
EnglishWe have also devised a preferential arrangement for the retail trade.
Olemme lisäksi saaneet aikaan ratkaisun, jossa kaupalle on annettu etusija.
EnglishHowever, it would be beneficial to install a code of good practice, at least for retail trade.
Olisi sitä vastoin hyvä laatia toimintaohjeet ainakin vähittäiskaupan osalta.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Aragón - Retail trade from Spain (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Aragón Retail trade, Espanja (
EnglishThere are also considerable urban and rural shifts in the retail trade.
Vähittäiskaupan piirissä tapahtuu myös maantieteellistä siirtymistä.
EnglishIn this way, feed companies, farmers, abattoirs and the retail trade can make a choice.
Näin elintarvikeyritykset, maanviljelijät, teurastamot ja vähittäiskaupat voivat tehdä valintansa.
EnglishHowever, business is going well for us in the retail trade.
Meillä vähittäiskauppiailla kuitenkin menee hyvin.
EnglishIt is important that we strive for a system which does not work against technological development in the retail trade.
On tärkeää, että kehitämme järjestelmän, joka ei estä vähittäiskaupan teknologista kehitystä.
EnglishThe retail trade in the Netherlands is united in wanting a 'legal big bang'.
Alankomaiden vähittäiskauppasektori haluaa yksimielisesti legal big bangin eli eurosetelit ja -kolikot otettavan nopeasti käyttöön.
EnglishThis method will mean that the retail trade in particular bears a large proportion of the cost of the actual change.
Näin toimittaessa vähittäiskauppa ottaisi osakseen suuren osan konkreettisesta rahojen vaihtamisesta.
EnglishThis will as far as possible ease the burden on the retail trade and small businesses.
Tällä tavalla voidaan joka tapauksessa keventää mahdollisimman paljon vähittäiskaupan sekä pienten ja keskisuurten yritysten taakkaa.
EnglishAlthough the retail trade is responsible, the consumer is free to take the used item straight to a general collection point.
Liike on tosin vastuussa siitä, mutta kuluttaja voi myös mennä suoraan yleiseen keräyspisteeseen.
EnglishMr President, colleagues, the commission has finally produced this long-awaited Green Paper on the retail trade.
Arvoisa herra puhemies, hyvät kollegat, komissio on saanut vihdoin toteutettua tämän kauan odotetun Vihreän kirjan kaupasta.
EnglishThis applies, for example, to rules on liability when cards are lost, and the growing retail trade on the Internet.
Tämä koskee esimerkiksi määräyksiä vastuusta kortin kadotessa tai lisääntyvästä Internetissä käytävästä vähittäiskaupasta.
EnglishThis is mainly beneficial to the consumer but the retail trade too realises that it stands to benefit from this.
Tämä on ennen kaikkea tarpeen kuluttajien kannalta, mutta myös vähittäiskauppa ymmärtää oikein hyvin siitä olevan hyötyä myös sille itselleen.
EnglishThe retail trade has put forward some good arguments and given the government a helping hand in the form of practical suggestions.
Vähittäiskauppasektori on esittänyt hyviä perusteluja ja ojentanut hallitukselle auttavan kätensä tekemällä käytännön ehdotuksia.
EnglishAt the last reading on pesticide authorisation, we also resolved upon a pesticide passport for the wholesale and retail trade.
Päätimme ensimmäisessä torjunta-aineiden lupamenettelyjä koskevassa käsittelyssä myös tukku- ja vähittäiskaupan torjunta-ainepassista.
EnglishIn retail trade, where losses due to theft might be about 1% of sales, it is the retail trade that suffers.
Vähittäiskaupassa, jossa hävikki saattaa olla varkauksien seurauksena esimerkiksi prosentin verran myynnistä, vahingot kohdistuvat itse vähittäiskauppaan.
EnglishSeveral hundred more companies are shutting down in various industries, from car manufacturing to the textile sector via the retail trade.
Sadat muut eri alojen yritykset ovat sulkemassa oviaan niin autoteollisuudessa kuin tekstiilialalla ja vähittäiskaupan alalla.

Lär dig andra ord

English
  • retail trade

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.