"results orientated" - Finsk översättning

EN

"results orientated" på finska

Se exempelmeningar för "results orientated" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "results orientated" på finska

results substantiv
Finnish
to result verb
result substantiv
Finnish
to orientate verb
to orient verb

Användningsexempel för "results orientated" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is ever-increasing emphasis on a clear, results-orientated learning approach.
Yhä enemmän korostetaan selkeää ja tulospainotteista opiskelua koskevaa lähestymistapaa.
EnglishIt has to be results-orientated and offer a greater capacity to respond.
Politiikan on oltava tulospainotteista ja pystyttävä reagoimaan tehokkaasti.
EnglishLaw-making should be results-orientated.
Lainsäätämisen on oltava tulossuuntautunutta.
EnglishThe Barcelona Process needs to modernise and move towards a more results-orientated process, with much more focus on reform.
Barcelonan prosessia on uudistettava ja muutettava nykyistä tuloshakuisemmaksi, ja siinä on keskityttävä nykyistä enemmän uudistuksiin.
EnglishIf the Commission takes this line, it will lead to a more results-orientated style of working, with less emphasis on the open-ended hoarding of budgets.
Komission tällainen ajatustenkulku johtaa tuloshakuiseen työhön ja vähempään jatkuvaan budjettien kokoamiseen.
EnglishI conclude, along with Nadja Hirsch, that if we want to fulfil these wishes, vocational education and training need to be clearly results-orientated.
Totean lopuksi Nadja Hirschin tavoin, että jos haluamme toteuttaa nämä toiveet, ammatillisen koulutuksen ja jatko- ja täydennyskoulutuksen on oltava tulossuuntautunutta.
EnglishI would like at this point to applaud the tone of the Prime Minister's speech, as it was exactly the tone of the Czech Presidency itself, matter-of-fact and results-orientated.
Annan tässä kohdassa tunnustusta pääministerin puheen sävylle, koska se oli tismalleen puheenjohtajavaltio Tšekin äänensävy, asiallinen ja tulossuuntautunut.

Lär dig andra ord

English
  • results orientated

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.