"resubmitted" - Finsk översättning

EN

"resubmitted" på finska

Se exempelmeningar för "resubmitted" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "resubmitted" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is for that reason that we have resubmitted our amendments to the Commission proposal.
Tämän vuoksi olemme esittäneet uudelleen tarkistuksemme komission ehdotukseen.
EnglishHence the importance of the amendments resubmitted by my group, with the following requirements:
Siten ryhmäni uudelleen jättämät tarkistukset ovat tärkeitä. Niissä pyydetään seuraavaa:
EnglishThis is why we have resubmitted the amendment on this topic.
Siksi olemme esittäneet jälleen tätä asiaa koskevan tarkistuksen.
EnglishFor that reason, we must prevent the text of the Charter from being re-submitted for discussion.
Tämän vuoksi meidän on estettävä se, että perusoikeuskirjan teksti otetaan uudelleen käsiteltäväksi.
EnglishAny deficiencies must be remedied and the vehicle resubmitted for inspection, typically within 2-3 weeks.
Havaitut puutteet on korjattava ja ajoneuvo tuotava uudelleen tarkastettavaksi yleensä 2–3 viikon kuluessa.
EnglishBut the committee decisively overturned the copper amendments, which have been resubmitted to plenary.
Valiokunta kumosi kuitenkin suurella enemmistöllä kuparia koskevat tarkistukset, jotka on esitetty uudelleen parlamentille.
EnglishFor this reason, our Group rejects the amendments which have been resubmitted by Mr Blokland, the Greens and others.
Tämän vuoksi ryhmämme torjuu parlamentin jäsen Bloklandin, vihreiden ja muiden uudelleen esittämät tarkistukset.
EnglishOnly one amendment was not adopted - that concerned cabin baggage - and it will be resubmitted to Parliament.
Ainoastaan yhtä tarkistusta ei hyväksytty - se koski matkustamoon tuotavia matkatavaroita - ja se palautetaan parlamenttiin.
EnglishThe Council never re-submitted it.
EnglishShe has resubmitted a number of amendments that will receive our Group' s full backing, especially the definition of health.
Hän on esittänyt uudelleen muutamia tarkistuksia, joita ryhmämme tukee sydämestään, ja kannatamme erityisesti terveyden määritelmää.
EnglishRegarding amendments resubmitted by colleagues, Amendment No 67, concerning the setting of MRLs, covers vulnerable groups.
Todettakoon tarkistuksista, joita kollegat ovat esittäneet uudelleen, että tarkistus 67, joka koskee jäämien enimmäismäärien vahvistamista, kattaa herkät ryhmät.
EnglishThat proposal has now been re-submitted in the amendment offered by the Committee on Transport and Tourism, as we have heard in the course of the debate.
Tuo ehdotus on nyt jätetty uudelleen liikenne- ja matkailuvaliokunnan esittämässä tarkistuksessa, kuten keskustelun aikana kuulimme.
EnglishI regret that these amendments have nevertheless been resubmitted, especially since those submitting the amendments largely agreed on the Menrad report.
Mielestäni on valitettavaa, että ne tarkistukset on taas esitetty, etenkin siksi, että niiden esittäjät hyväksyivät Menradin mietinnön suurimmaksi osaksi.
EnglishTherefore, I cannot accept the letters of amendment that have now been re-submitted to the plenary, as I think that this report is acceptable as it is.
Sen vuoksi en voi hyväksyä tarkistuksia, jotka on nyt jätetty uudelleen täysistunnon tarkistettavaksi, koska mielestäni tämä mietintö on hyväksyttävä tällaisena.
EnglishI would just like to point out that the Commission cannot support Amendments Nos 16, 25 and 34 that were rejected by Parliament on 6 September and are now resubmitted to the vote.
Haluaisin vain ilmoittaa, ettei komissio voi tukea tarkistuksia 16, 25 ja 34, jotka parlamentti hylkäsi 6. syyskuuta ja joista äänestetään nyt uudelleen.
EnglishMalta has resubmitted its application, the Commission is envisaging the accession of Turkey under new conditions and there is a renewed possibility of two Baltic applicants being accepted.
Komissio suunnittelee Turkin liittymistä uusilla ehdoilla. Ja siellä täällä näyttää orastavan kahden Baltian maan ehdokkaan muodikkaaksi tekeminen.
EnglishMy group has re-submitted the other amendments and we hope that the Christian Democrats and Liberals will be supporting those tomorrow with their Socialist hats on.
Ryhmäni on jättänyt uudelleen muut tarkistukset, ja toivomme, että kristillisdemokraatit ja liberaalipuolueen jäsenet tukevat niitä huomenna sosiaalidemokraattisessa hengessä.
EnglishI am opposed to the introduction of unisex tariffs, and I hope that the amendments that our group has resubmitted will be supported by a majority of the plenary tomorrow.
Vastustan sukupuolesta riippumattoman hinnoittelun käyttöönottoa, ja toivon, että valtaosa jäsenistä kannattaa ryhmämme esittämiä tarkistuksia huomisessa täysistunnossa.
EnglishThe great majority of the amendments that have now been resubmitted, and to which the Environment Committee has agreed, I do not see as an improvement in absolutely every respect.
Suurin osa nyt uudelleen esitetyistä ja ympäristövaliokunnankin hyväksymistä tarkistuksista ei minusta sen sijaan merkitse välttämättä kaikissa kohdissa parannusta.
EnglishAmendments Nos 29 and 30 have been resubmitted so as to ensure that trials can also take place in centres engaged in research other than for the registration of medicinal products.
Tarkistukset 29 ja 30 on esitetty uudestaan, jotta taattaisiin tutkimukset myös niissä keskuksissa, jotka osallistuvat tutkimukseen muussa tarkoituksessa kuin rekisteröidäkseen lääkkeitä.

Lär dig andra ord

English
  • resubmitted

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.