"religious intolerance" - Finsk översättning

EN

"religious intolerance" på finska

Se exempelmeningar för "religious intolerance" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "religious intolerance" på finska

religious adjektiv
intolerance substantiv
tolerance substantiv

Användningsexempel för "religious intolerance" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEgypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
Egypti ei todellakaan kuulu pahimpiin esimerkkeihin uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta.
EnglishI see it includes the rights of children, religious intolerance and the death penalty.
Päätöslauselmaan sisältyvät lasten oikeudet, uskonnollinen suvaitsemattomuus ja kuolemanrangaistus.
EnglishRegrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
Mikään maailman osa ei valitettavasti ole säästynyt uskonnollisen suvaitsemattomuuden vitsaukselta.
EnglishSadly, there have been many instances of religious intolerance in Georgia in recent years.
Georgiassa on viime vuosina valitettavasti esiintynyt runsaasti uskonnollista suvaitsemattomuutta.
EnglishThe second thing is that you stressed religious intolerance, or rather the fight against it.
Toinen asia on se, että korostitte uskonnollista suvaitsemattomuutta tai pikemminkin sen torjumista.
EnglishHe opposed intolerance and religious discrimination.
Hän vastusti suvaitsemattomuutta ja uskonnollista syrjintää.
EnglishThe media are trumpeting religious intolerance, moral nihilism and anti-culture before our very eyes.
Tiedotusvälineissä meille toitotetaan uskonnollista suvaitsemattomuutta, moraalista nihilismiä ja antikulttuuria.
EnglishIt has committed itself to protect women's rights against sexual discrimination and against religious intolerance.
Se on sitoutunut suojelemaan naisten oikeuksia sukupuolista syrjintää ja uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan.
EnglishThis is not merely the result of religious intolerance from certain quarters within Islam; the blame also lies with Europe.
Tämä ei johdu pelkästään joidenkin islamin sisäisten tahojen suvaitsemattomuudesta, vaan syytä on myös Euroopassa.
EnglishThe increasing number of attacks on Christians and the growing levels of religious intolerance are highly alarming.
Kristittyihin kohdistuvien iskujen kasvava määrä ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden lisääntyminen ovat erittäin hälyttäviä.
EnglishThe Union's resolution on the elimination of all forms of religious intolerance, for example, has been adopted by consensus.
Esimerkiksi unionin päätöslauselma kaikenlaisen uskonnollisen suvaitsemattomuuden poistamisesta on hyväksytty yhteisymmärryksessä.
EnglishThe EU will be presenting thematic resolutions on religious intolerance, the death penalty and the rights of the child.
EU aikoo esittää aihekohtaisia päätöslauselmia, joissa käsitellään uskonnollista suvaitsevaisuutta, kuolemanrangaistusta ja lasten oikeuksia.
EnglishI am thinking, for example, of a campaign against the death penalty or religious intolerance, or the issue of child rights.
Tarkoitan esimerkiksi kampanjaa kuolemanrangaistusta tai uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan tai lasten oikeuksia koskevaa kysymystä.
EnglishBy making it easier to prosecute people for racist offences, religious and racist intolerance could be significantly diminished.
Uskonnollista ja rasistista suvaitsemattomuutta voitaisiin vähentää merkittävästi helpottamalla ihmisten asettamista syytteeseen rasistisista rikoksista.
EnglishIt is the duty of the European Parliament to condemn these massacres, which come on top of religious intolerance and miscarriages of justice.
Euroopan parlamentin velvollisuutena on tuomita nämä joukkomurhat, joihin yhdistyy uskonnollinen suvaitsemattomuus ja toimimaton oikeuslaitos.
EnglishThe kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance.
Kirpan on osoitus uskosta, eivätkä he voi ottaa sitä pois, joten heidän jättäminen parlamentin ulkopuolelle on uskontoon ja rotuun kohdistuvaa suvaitsemattomuutta.
EnglishThe demonstration has been organised by scientologists and is supposed to be a marathon against the religious intolerance practised in France.
Mielenosoitus on skientologien järjestämä, ja sen on tarkoitus toimia Ranskassa harjoitettavan uskonnollisen suvaitsemattomuuden vastaisena kulkueena.
EnglishIntolerance of religious minorities, including the large Coptic Christian minority who have been present in Egypt for centuries, is also on the increase.
Suvaitsemattomuus lisääntyy myös uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan, joihin kuuluu vuosisatoja Egyptissä asunut suuri koptikristittyjen vähemmistö.
EnglishMr President, the murder of Salmaan Taseer basically reflects the religious intolerance that prevails in Pakistani society.
S&D-ryhmän puolesta. - (FI) Arvoisa puhemies, Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murhassa on pohjimmiltaan kyse Pakistanin yhteiskunnan suvaitsemattomuudesta uskontoja kohtaan.
EnglishThe rise in religious intolerance and fanaticism jeopardises a fundamental freedom, freedom of belief for all, whether they are religious or agnostic.
Uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja fanatismin nousu vaarantaa yhden perusvapauden, uskonvapauden, joka kuuluu kaikille, niin uskovaisille kuin agnostikoille.

Lär dig andra ord

English
  • religious intolerance

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.