"religious belief" - Finsk översättning

EN

"religious belief" på finska

Se exempelmeningar för "religious belief" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "religious belief" på finska

religious adjektiv
belief substantiv

Användningsexempel för "religious belief" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
Usko maahanmuuton lukemattomiin etuihin on hänelle lähes uskonnollinen vakaumus.
EnglishI am referring here to the right to religious belief and the right to self-determination.
Viittaan tässä yhteydessä uskonnonvapauteen ja itsemääräämisoikeuteen.
English'Religious belief' is guaranteed, but what about practice?
"Uskonnonvapaus" taataan, mutta miten on käytännön laita?
EnglishThe right for someone to freely express their religious belief is essential in any democratic society.
Ihmisen oikeus ilmaista vapaasti uskonnollisia käsityksiään on keskeinen kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa.
EnglishI respect those who do not have religious belief, but I fully expect them to reciprocate that respect.
Kunnioitan niitä, joilla ei ole uskonnollista vakaumusta, mutta odotan heiltä täyttä vastavuoroisuutta siinä suhteessa.
EnglishI respect people in this House who have no religious belief or who have a different religious belief to me.
Kunnioitan tämän parlamentin ihmisiä, joilla ei ole uskonnollista vakaumusta tai joilla on eri uskonnollinen vakaumus kuin minulla.
EnglishEurope has to allow all people to live freely within society, whether they are Muslim, Christian or of no religious belief.
Euroopassa kaikkien kansojen on annettava asua vapaasti osana yhteiskuntaa olipa kyse muslimeista, kristinuskoisista tai ateisteista.
EnglishMine is my religious belief.
EnglishRepression on the grounds of religious belief, arrests and prolonged detention without proper trial are being resorted to ever more frequently.
Yhä useammin turvaudutaan uskonnollisesta vakaumuksesta johtuviin tukahduttamistoimiin, pidätyksiin ja vankeuden jatkamiseen ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä.
EnglishThe Charter states that the host country is required to uphold human dignity and not to oppress citizens on grounds of nationality or religious belief.
Peruskirjassa todetaan, että isäntämaan on ylläpidettävä ihmisarvoa, eikä se saa sortaa kansalaisia kansallisuuden tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella.
EnglishThe Pew Centre says that 70% of the world's six billion people live in countries with strong restrictions on religious belief or practice.
Pew-keskus sanoo, että 70 prosenttia maailman kuudesta miljardista ihmisestä elää maissa, joissa rajoitetaan ankarasti uskonnollisia vakaumuksia tai uskonnon harjoittamista.
EnglishWe must stand for minority rights and continue to oppose murder, violence, segregation and any discrimination based on ethnicity or religious belief.
Meidän on puolustettava vähemmistöjen oikeuksia ja tuomittava edelleen murhat, väkivalta, erottelu ja syrjintä etnisen alkuperän tai uskonnollisen vakaumuksen takia.
EnglishWhilst in theory the Vietnamese Constitution provides for freedom of religious belief, the country’s courts rarely interpret the laws to protect a person’s right to religious freedom.
Vaikka teoriassa Vietnamin perustuslaissa taataan uskonnon vapaus, maan tuomioistuimet harvoin tulkitsevat lakeja yksilön uskonnonvapautta suojelevalla tavalla.
EnglishPeople are not just being oppressed for their religious belief, however: the rule of law is being violated in the name of national security, a concept we are very familiar with by now.
Ihmisiä ei pelkästään sorreta uskonnollisten vakaumusten vuoksi, vaan oikeusvaltion periaatteita rikotaan kansalliseen turvallisuuteen vedoten, minkä me jo tiedämmekin.
EnglishWe need to condemn all those who seek to use religious belief as a means of oppression, and support those who advocate tolerance, whether in Syria, in Pakistan, in Egypt or elsewhere.
Meidän on tuomittava kaikki ne, jotka käyttävät uskontoa sorron välineenä, ja tuettava niitä, jotka edistävät suvaitsevaisuutta, tapahtui se Syyriassa, Pakistanissa, Egyptissä tai muualla.

Lär dig andra ord

English
  • religious belief

I det svensk-tyska lexikonet hittar du fler översättningar.