"relief aid" - Finsk översättning

EN

"relief aid" på finska

Se exempelmeningar för "relief aid" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "relief aid" på finska

relief substantiv
Finnish
aid substantiv
Finnish
to aid verb
Finnish

Användningsexempel för "relief aid" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA typical example is the relief aid granted to Russia last winter in the form of food aid.
Tyypillinen esimerkki on viime talvena Venäjälle annettu hätäapu, ruokahätäapu.
EnglishVarious countries have been prepared to participate in the delivery of relief aid.
Eri maat ovat olleet valmiita osallistumaan hätäavun toimittamiseen.
EnglishAll recognise the need for improved aid, debt relief and fair trade.
Kaikki ymmärtävät, että tarvitaan parempaa apua, velkahelpotuksia ja vapaata kauppaa.
EnglishThere is an argument within Parliament over aid relief earmarked for organisations and bodies.
Parlamentin sisällä on kiista järjestöjen ja organisaatioiden korvamerkityistä tukirahoista.
EnglishWe gave Russia relief aid in the form of food to cover the time of the winter frosts, and that food is still on its way to Russia.
Me annoimme Venäjälle ruokahätäapua talven pakkasten ajaksi, ja se ruoka on edelleen matkalla Venäjälle.
EnglishWe must do all that we can to make trade fair, to support debt relief and to secure aid to the poorest.
Meidän on tehtävä kaikki voitavamme tehdäksemme kaupasta oikeudenmukaisen, tukeaksemme velkahuojennusta ja turvataksemme köyhimmille annettavan avun.
EnglishMadam President, I call on the Irish Government to immediately apply for natural disaster aid relief under the European Solidarity Fund.
Arvoisa puhemies, kehotan Irlannin hallitusta välittömästi hakemaan luonnonkatastrofiapua Euroopan solidaarisuusrahastolta.
EnglishI fundamentally believe that we should set aside each year a substantial fund to assist such countries by way of direct relief aid.
Olen vankasti sitä mieltä, että meidän olisi pantava vuosittain syrjään merkittäviä varoja näiden valtioiden auttamiseksi suoralla tuella.
EnglishHaving said that, even leaving aside debt relief, aid from the European Union has increased, which is not the case where the other major donors are concerned.
Minun on kuitenkin todettava, että vaikka velkahelpotusta ei otettaisikaan huomioon, Euroopan unionin antaman avun määrä on kasvanut, mitä ei voida sanoa muista suurista avunantajista.
EnglishPeople need unrestricted access to be granted relief, humanitarian access and aid so that the attempts by Zimbabwe to achieve the Millennium Development Goals can get under way.
Hätäavun ja humanitaarisen avun on oltava rajoittamatta ihmisten saatavilla siten, että Zimbabwen pyrkimykset vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi voidaan käynnistää.

Lär dig andra ord

English
  • relief aid

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.