"reliable source" - Finsk översättning

EN

"reliable source" på finska

Se exempelmeningar för "reliable source" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "reliable source" på finska

reliable adjektiv
Finnish
source substantiv
Finnish
to source verb
Finnish

Användningsexempel för "reliable source" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt should be noted that interest on its own capital is the European Central Bank' s only reliable source of income.
On tiedettävä, että oman pääoman korot ovat Euroopan keskuspankin ainoa luotettava tulonlähde.
EnglishEuropol has arrived at the clear conclusion that victims’ testimonies are the only reliable source of information.
Europol on tullut siihen lopputulokseen, että uhrien kertomukset ovat ainoa luotettava tiedonlähde.
EnglishAfter all, citizens will then know from their own experience what the notes, obtained from a reliable source, look like.
Kansalaisethan tietävät silloin omasta kokemuksestaan, miltä luotettavista lähteistä saadut setelit näyttävät.
EnglishThe legal system being under the thumb of politicians, it is an open question as to whether Russia is a reliable source of energy.
Oikeusjärjestelmä on poliitikkojen käsissä, joten on avoin kysymys, onko Venäjä luotettava energiantoimittaja.
EnglishThe report also highlights that TFTP is a valuable source of reliable information necessary in the fight against terrorism.
Raportissa tuodaan myös esiin, että TFTP on terrorismin torjunnassa tarvittavien luotettavien tietojen arvokas lähde.
EnglishIn fact we have used every source we could find, feeling we should not disregard any important or reliable source available to us.
Olemme tosiasiassa käyttäneet kaikkia lähteitä, koska emme ole halunneet sivuuttaa käytettävissämme olevaa yhtäkään tärkeää ja tarkistettavaa lähdettä.
EnglishHowever, I hear from a reliable source, namely a Dutch NGO, that very little, if any, local expertise was drawn upon.
Olen kuitenkin kuullut luotettavasta lähteestä, nimittäin hollantilaiselta kansalaisjärjestöltä, ettei arvioinnissa käytetty juurikaan, jos lainkaan, paikallista asiantuntemusta.
EnglishPractical experience of Europe, not media prattle on Europe, is a far more reliable and inspiring source of knowledge on Europe for young people.
Käytännön kokemukset Euroopasta ovat paljon luotettavampia ja innostavampia Eurooppaa koskevan tiedon lähteitä nuorille kuin tiedotusvälineiden jaarittelut.
EnglishThe best intelligence agencies today do not have a single reliable source in Iran capable of providing information on Tehran’s intentions and capabilities.
Parhailla tiedustelupalveluilla ei ole tätä nykyä Iranissa yhtään ainoaa luotettavaa lähdettä, joka voisi antaa tietoja Teheranin aikeista ja valmiuksista.
EnglishAs far as I can see, at the moment the nuclear industry, which has known about these sweating flasks for years, is no longer a reliable source of information.
Minä en pidä tällä hetkellä ydinvoimateollisuutta, alaa, jolla on tiedetty jo vuosikausia Castor-säiliöiden hikoilusta, enää luotettavana keskustelukumppanina.
English(ES) Mr President, clinical trials are a benchmark method of clinical research and are considered to be the most reliable source of information on which to base treatment decisions.
(ES) Arvoisa puhemies, kliiniset kokeet ovat kliinisen tutkimuksen arviointimenetelmä, ja niiden katsotaan olevan luotettavin tiedonlähde, johon hoitopäätökset voidaan perustaa.

Lär dig andra ord

English
  • reliable source

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.