"over" - Finsk översättning

EN

"over" på finska

volume_up
over {prep.}
volume_up
over {interj.}

EN over
volume_up
{adjektiv}

over
volume_up
ohi {adj.}
Then, once it is over, everyone says "It is over - who cares about it?".
Sitten kun se on ohi, kaikki sanovat: se on ohi - kuka siitä enää välittää?
The days of the lawmen of the Wild West are over.
Villin lännen oikeudenjakajien aika on ohi.
An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Talouden elpyminen on käynnissä, mutta tämä ei tarkoita, että kriisi olisi ohi.
over
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
Kautenne ei ehkä ole vielä kokonaan lopussa, mutta suurin osa siitä on jo kulunut.
However, the hard work is not over; in fact, it has only just begun.
Tämä kova työ ei kuitenkaan ole lopussa vaan periaatteessa sen on jatkuttava.
This turned me into a supporter of Fidel Castro even before he took over state power at the end of 1958.
Se teki minusta Fidel Castron kannattajan jo ennen kuin hän otti vallan vuoden 1958 lopussa.

Synonymer (engelska) till "over":

over

Användningsexempel för "over" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Tällöin vastalauseet eurooppapatentin ylihinnoittelusta eivät olisi aiheellisia.
EnglishArguments are currently under way over tiny percentages of the Community budget.
Nyt käydään keskusteluja yhteisön talousarvion äärettömän pienistä murto-osista.
EnglishWhy are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
Miksi EFSA tutkii ainoastaan teollisuuden tekemiä kokeita ja palaa vain niihin?
EnglishIt has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
On ollut suuri ilo työskennellä Javier Solanan kanssa kuluneina viitenä vuotena.
EnglishI say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
Sanon tämän nimenomaan parin viime päivän Yhdysvaltain-vierailuni taustaa vasten.
EnglishThis method gives you more control over who you share files with on your network.
Tällä tavalla voit hallita paremmin sitä, kenen kanssa jaat tiedostoja verkossa.
EnglishOver time, though, it has developed into a very good organisation, in my opinion.
UCLAF on kuitenkin kehittynyt mielestäni vähitellen todella hyväksi järjestöksi.
EnglishIt is understandable that more modern computer systems are easier to switch over.
On ymmärrettävää, että uusimmat tietokonejärjestelmät voidaan muuntaa helpommin.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
Olemme kartuttaneet velan pitkän ajanjakson kuluessa erityisesti Afrikan suhteen.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Mikään kansallinen perustuslakituomioistuin ei voi määrätä yhteisön oikeudesta.
EnglishThese young people go to the concert, and when it is over, they ask: and what now?
Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"
EnglishOver the years there have been an increasing number of parliamentary questions.
Parlamentin esittämisen kysymysten määrä on jatkuvasti kasvanut vuosien saatossa.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishIn addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Sen lisäksi kiistellään töistä, ylimääräisistä töistä ja tarpeettomista töistä.
EnglishI am sure you will understand that I need to be very strict over speaking time.
Ymmärtänette, että minun on suhtauduttava hyvin tiukasti puheajan noudattamiseen.
EnglishThe rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.
Esittelijä on osoittautunut näiden vuosien aikana sinnikkääksi neuvottelijaksi.
EnglishThe Intergovernmental Conference (IGC) ended in deadlock over the Constitution.
Hallitustenvälinen konferenssi (HVK) päättyi perustuslakisopimuksen umpikujaan.
EnglishSecondly, we are currently adopting growth and rescue packages all over Europe.
Toiseksi olemme hyväksymässä kasvu- ja pelastuspaketteja kaikkialla Euroopassa.
EnglishThat is not flexibility, that is a dictatorship of a minority over a majority.
Tämä ei ole joustavuutta, se on vähemmistödiktatuuria enemmistön kustannuksella.