"Next month" - Finsk översättning

EN

"Next month" på finska

Se exempelmeningar för "Next month" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "Next month" på finska

next adjektiv
Finnish
next adverb
next preposition
month substantiv
Finnish

Användningsexempel för "Next month" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNext month we will be looking at the Oostlander report on Muslim fundamentalism.
Ensi kuussa tarkastelemme ääri-islamilaisuutta käsittelevää Oostlanderin mietintöä.
EnglishWe can end up voting for one thing this month and something else next month.
Voimme lopulta äänestää yhdellä tavalla tässä kuussa ja eri lailla ensi kuussa.
EnglishIt has been submitted to Parliament and we expect Parliament' s opinion next month.
Se on jätetty parlamentille ja odotamme saavamme parlamentin lausunnon ensi kuussa.
EnglishECHO intends to propose a funding decision next month to deal with this situation.
ECHO aikoo ensi kuussa ehdottaa rahoituspäätöstä tilanteen ratkaisemiseksi.
EnglishWhat is the fallback position if nothing happens in the next month in the negotiations?
Mikä on EU:n varasuunnitelma, jos neuvotteluissa ei tapahdu mitään ensi kuussa?
EnglishThe President presented four major working areas for the next six-month period.
Presidentti esitteli Ranskan puheenjohtajakauden työn neljä peruslinjaa.
EnglishThe seventh session will take place next month and it will be very busy.
Seitsemäs istunto järjestetään ensi kuussa, ja siitä tulee erittäin kiireinen.
EnglishNext month, we shall publish our contribution to the current review exercise.
Ensi kuussa komissio julkistaa osuutensa nykyisestä tarkistushankkeesta.
EnglishNext month we will be discussing the Berger report on cults and sects.
Ensi kuussa keskustelemme kultteja ja lahkoja käsittelevästä Bergerin mietinnöstä.
EnglishWe urge the people of Moldova to show that European spirit in the elections next month.
Kehotamme Moldovan kansaa osoittamaan tätä eurooppalaista henkeä ensi kuun vaaleissa.
EnglishNow we can answer: something will come of it on 15 January, that is, next month.
Nyt voimme vastata tähän kysymykseen: se toteutuu 15. tammikuuta, toisin sanoen ensi kuussa.
EnglishMany others will come on line next month as part of our TED-Ed launch.
Monia muita on tulossa seuraavan kuukauden aikana osana TED-Ed-lähtölaukausta.
EnglishI expect to publish a summary early next month with Parliament's opinion included.
Julkistanen yhteenvedon ensi kuun alussa, ja sisällytän siihen Euroopan parlamentin kannan.
EnglishLet us use this time to consider it and then reject it next month.
Käyttäkäämme tämä aika sen pohtimiseen ja hylätkäämme se sen jälkeen ensi kuussa.
EnglishThe first formal meeting under my chairmanship will take place at the end of next month.
Ensimmäinen johtamani virallinen tapaaminen pidetään ensi kuun lopussa.
EnglishWe will have the PCC meeting in Kiev and Odessa at the beginning of next month.
Parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan kokous järjestetään Kiovassa ja Odessassa ensi kuun alussa.
EnglishWe will also meet next month during Question Hour with President Barroso.
Tapaamme myös ensi kuussa puheenjohtaja Barroson kyselytunnin aikana.
English13:25 And that's why, next month in Morocco, a meeting is taking place between all the countries.
13:25 Siitä syystä Marokossa on ensi kuussa tapaaminen kaikkien maiden kesken.
EnglishYou told us that they are to join Eurocontrol next month and this is a positive step.
Kerroitte näiden valtioiden liittyvän ensi kuussa Eurocontroliin, mikä on yksinomaan hyvä asia.
EnglishNo, for, next month, the Ministry of Press Affairs will decide on a new licence for Channel 6.
Ei, sillä ensi kuussa viestintäministeriössä päätetään uudesta toimiluvasta 6-kanavalle.

Lär dig andra ord

English
  • Next month

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.