"Newcastle" - Finsk översättning

EN

"Newcastle" på finska

Se exempelmeningar för "Newcastle" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "Newcastle" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSwine vesicular disease came into the European Union, as did Newcastle Disease.
Myös Sian vesikulääritauti on levinnyt Euroopan unioniin, samoin Newcastlen tauti.
EnglishNewcastle and Bilbao have shown that culture can also have a long-term effect.
Newcastle ja Bilbao ovat osoittaneet, että kulttuurilla on myös pitkäaikaisvaikutuksia.
EnglishThis threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
Tämä raja vaikuttaa erityisen ankarasti Newcastlen kaltaisiin alueellisiin lentoasemiin.
EnglishSo in 2006, I bought myself a heavy overcoat and moved to Newcastle.
Joten 2006 ostin itselleni paksun talvitakin ja muutin Newcastleen.
EnglishAnd, to Fiona Hall, I am not sure that Newcastle is in direct competition with London.
Ja Fiona Hallille haluaisin sanoa, että en ole varma, että Newcastle kilpailee suoraan Lontoon kanssa.
EnglishThe rapporteur must be aware of this, which is why his report is really just carrying coals to Newcastle.
Esittelijäkin tietää tämän ja siksi hänen mietintönsä merkitsee veden kantamista mereen.
English6:14 At that time, a large amount of money had come into Newcastle University to improve schooling in India.
6:14 Tuohon aikaan suuri summa rahaa oli tullut Newcastlen yliopistoon Intian koululaitoksen parantamista varten.
EnglishIn education, I urge my colleagues to look at the work of Professor James Tooley of Newcastle University.
Kehotan kollegoitani koulutuksen alalla tarkastelemaan Newcastlen yliopistossa toimivan professori James Tooleyn työtä.
EnglishSo Newcastle gave me a call.
EnglishThis is a SOLE in Newcastle.
Englishto carry coals to Newcastle
English9:54 So I came back to Newcastle with these results and decided that there was something happening here that definitely was getting very serious.
9:54 Joten palasin Newcastleen näiden tulosten kanssa ja päätin, että täällä on tapahtumassa jotain, mikä oli muuttumassa vakavaksi.
EnglishAnother example is Newcastle disease, which is endemic in wild birds and could be transmitted to unvaccinated poultry at any time.
Toinen esimerkki on Newcastlen tauti, joka on luonnonvaraisten lintujen kotoperäinen tauti ja voi milloin tahansa tarttua rokottamattomaan siipikarjaan.
EnglishI am very aware of them myself, as there is a large tank factory on the edge of my old constituency back in Newcastle-upon-Tyne in northern England.
Olen hyvin tietoinen niistä itsekin, koska vaalipiirini rajalla Newcastle-upon-Tynessa Pohjois-Englannissa on suuri panssarivaunutehdas.
EnglishAs far as I am concerned, this is like carrying coals to Newcastle, as the source of the problems I have just mentioned should be tackled to begin with.
Minun mielestäni se on sama kuin jos kannettaisiin kivihiiltä Newcastleen, koska ensin olisi tartuttava juuri mainitsemieni ongelmien syihin.
EnglishThus, whether through the New Deal in Newcastle or fair trade in Freetown, Labour' s aim of opportunity for all remains the same.
Labour-puolueen pyrkimys tarjota kaikille tilaisuus säilyy siis samana riippumatta siitä, onko kyse Newcastlen New Deal -sopimuksesta vai vapaakaupasta Freetownissa.
EnglishThere is a good distance between the two of them, and anybody who chooses to go into London rather than Newcastle has still got a tremendous distance to go.
Niiden välillä on kunnollinen välimatka, ja kellä tahansa, joka päättää mennä Lontooseen Newcastlen sijasta, on edelleen pitkä matka edessään.
EnglishWith six million passengers a year, Newcastle comes above the threshold, yet it is a minnow compared to the giants of Heathrow and Gatwick.
Newcastle nousee rajan yläpuolelle kuudella miljoonalla vuotuisella matkustajallaan, mutta se on kuitenkin pikkukala verrattuna Heathrow:n ja Gatwickin kaltaisiin jättiläisiin.
EnglishI hope that, when the Commission reviews the directive, it will look carefully at whether regional airports like Newcastle are suffering from market distortion.
Toivon, että kun komissio tarkastaa direktiiviä, se tarkastelee huolellisesti, kärsivätkö Newcastlen kaltaiset alueelliset lentoasemat markkinoiden vääristymisestä.
EnglishLast month, Justice and Interior Ministers discussed migration issues with North Africa and Africa as a whole at their informal Council in Newcastle.
Oikeus- ja sisäministerit keskustelivat maahanmuuttokysymyksistä Pohjois-Afrikan ja koko Afrikan edustajien kanssa viime kuussa pitämässään epävirallisessa neuvoston kokouksessa Newcastlessa.

Lär dig andra ord

English
  • Newcastle

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.