"legitimation" - Finsk översättning

EN

"legitimation" på finska

volume_up
legitimation {substantiv}

EN legitimation
volume_up
{substantiv}

legitimation
volume_up
legitimaatio {substantiv}
The fact that there are no plans to involve Parliament is in stark contradiction to the principle that legislative actions always require Parliamentary legitimation.
EP: n puuttuva sananvalta näissä asioissa on räikeässä ristiriidassa sen periaatteen kanssa, jonka mukaan lainsäädäntötoimille tarvitaan aina parlamentaarinen legitimaatio.
legitimation
volume_up
laillistus {substantiv}

Synonymer (engelska) till "legitimation":

legitimation

Användningsexempel för "legitimation" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat form of legitimation also gives us a certain self-assurance.
Tällainen legitimoinnin muoto sallii myös jonkinlaisen itsevarmuuden.
EnglishThese external consequences are the theoretical legitimation of regulating science by law.
Näihin sen vaikutusten ulkoisiin tekijöihin liittyy sen juridisen sääntelyn teoreettinen oikeutus.
EnglishIn essence, it concerns rather democratic legitimation and the supranational nature of integration.
Olennaisesti siinä on pikemminkin kyse yhdentymisen demokraattisesta oikeutuksesta ja sen ylikansallisesta luonteesta.
EnglishThe absence of proper legitimation will, after all, bring defeat for the European project in the future.
Asianmukaisen lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa loppujen lopuksi häviöitä eurooppalaiselle hankkeelle tulevaisuudessa.
EnglishBut I have another particular problem with this, and in my view we need to solve a legitimation issue here.
Sekin muodostaa nähdäkseni kuitenkin erityisen ongelman, jonka yhteydessä on mielestäni ratkaistava legitiimiyden ongelma.
EnglishThis semi-legitimation is dangerous.
Tällainen puolittainen laillistaminen on vaarallista.
EnglishThe second point is that we need specific democratic legitimation in the area of criminal law where civil rights are involved.
Toinen kohta oli se, että tarvitsemme rikosoikeuden alalla, kun on kyse perusoikeuksista, erityistä demokraattista valtuutusta.
EnglishClearly, the Council has no interest in the decision of the only institution in the European Union with direct democratic legitimation.
Ilmeisesti neuvostoa ei kiinnosta, mihin ratkaisuun Euroopan unionin ainoa kansan suoraan valitsema toimielin on päätynyt.
EnglishThese structures must be rationalised, perhaps in the hands of the Commission with their own legitimation via the Council.
Nämä rakenteet on koottava yhteen ja liitettävä esimerkiksi komission toimivaltuuksiin, ja niille on luotava oma legitiimiyspohja neuvoston kanssa.
EnglishWe must not, of course, imagine that we are going to eradicate prostitution, but we must make a clear distinction between tolerance and legitimation.
Ei pidä tietenkään kuvitella, että prostituutio saadaan loppumaan kokonaan. On kuitenkin tehtävä selvä ero suvaitsemisen ja laillistamisen välillä.
EnglishIt would have been much better to have a Vice-President of the Commission for Foreign Affairs attached by means of a special bond of legitimation to the Council.
Olisi ollut paljon parempi, jos meillä olisi ollut komission ulkoasioista vastaava varapuheenjohtaja, jolla on erityinen legitimointiyhteys neuvostoon.
EnglishAt the same time, it is essential to condemn the statements of some official representatives of the new EU countries about the possibility of legitimation of the death penalty.
Samalla on tärkeää tuomita joidenkin uusien jäsenvaltioiden virallisten edustajien lausunnot kuolemanrangaistuksen mahdollisesta laillistamisesta.
EnglishEvery future reform must focus on strengthening the democratic control and legitimation of the executive and legislative branches of the European tier of government.
Kaikissa tulevissa uudistuksissa täytyy keskittyä demokraattisen valvonnan ja toimeenpanovallan ja lainsäädäntövallan legitimoinnin vahvistamiseen unionin tasolla.
EnglishIdentification with Europe will only grow if our European edifice can do its job convincingly and if it has democratic legitimation, so it needs to be transparent and accessible too.
Samaistuminen Eurooppaan voi vain kasvaa, mikäli eurooppalainen rakennelma pystyy täyttämään tehtävänsä vakuuttavasti. Ja vain mikäli sillä on demokraattinen oikeutus laajassa mielessä.
EnglishNo one has been nominated Commission President in a crisis of this kind, and no one before him became Commission President with direct democratic legitimation from a directly-elected Parliament.
Ketään ei ole ehdotettu komission puheenjohtajaksi tällaisessa kriisissä, eikä komission puheenjohtajaa ole nimitetty ennen suoraan valitun parlamentin suoraan demokraattisesti legitimoimana.