"legendary" - Finsk översättning

EN

"legendary" på finska

EN legendary
volume_up
{adjektiv}

legendary (även: fabled)
The issue of late payments has now become legendary in the Union.
Kysymys myöhästyneistä maksuista on nykyään legendaarinen unionissa.
At night, I can promise you, the legendary Polish plumber haunts my dreams.
Voin vannoa teille, että legendaarinen puolalainen putkimies kummittelee unissani öisin.
We know that you are also a legendary Member of Parliament, even if you were such as a journalist.
Tiedämme, että olette myös legendaarinen parlamentin jäsen, vaikka olittekin silloin journalisti.

Synonymer (engelska) till "legendary":

legendary
English

Användningsexempel för "legendary" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe European Union's inefficiency became legendary in Sarajevo.
Euroopan unionin tehottomuudesta tuli Sarajevossa yleisesti tunnettu asia.
EnglishMr Poettering has made reference to my legendary objectivity, for which I am most obliged to him.
Jäsen Poettering viittasi legendaariseen objektiivisuuteeni, mistä kiitän häntä suuresti.
English   Mr President, I would like to thank Mr Brok for his balanced approach, which has now become legendary.
   Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Brokia hänen tasapainoisesta lähestymistavastaan, josta on jo tullut kuuluisa.
EnglishWell it is a bit like the legendary curate's egg.
No, se on hieman kaksipiippuinen juttu.
English      Mr President, Uzbekistan is home to over 20 million people, and was the birthplace of the legendary Tamerlane.
   Arvoisa puhemies, Uzbekistan on yli 20 miljoonan asukkaan kotimaa, ja se oli legendaarisen Timur Lenkin syntymäpaikka.
EnglishMr Hołowczyc is a rally driver, very well-known in Poland, and on Saturday he won a legendary stage of the Barbórka Rally.
Krzysztof Hołowczyc on Puolassa erittäin hyvin tunnettu ralliautoilija, ja lauantaina hän voitti Barbórka-rallin legendaarisen osuuden.
EnglishIn my opinion we should do something about our European public administration reform and almost legendary EU red tape.
Mielestäni meidän pitäisi tehdä jotakin eurooppalaiselle julkishallinnon uudistukselle ja lähes legendaariselle Euroopan unionin byrokratialle.
EnglishEither it can be distributed evenly across the legendary Field of Blackbirds (Kosovo Polje), or it can be put to use through model projects.
Apu voidaan jakaa tasaisesti yli koko tarunomaisen Rastaskentän (Kosovo polje), tai avun jakaminen voi tapahtua mallihankkeiden muodossa.
EnglishThe legendary strike by Solidarity that we are commemorating is part of our living heritage, and has lost none of its significance in 25 years.
Muistelemme Solidaarisuuden legendaarista lakkoa. Se on osa elävää perintöämme eikä ole menettänyt hiukkaakaan merkityksestään 25 vuodessa.
EnglishI find it inconceivable that a man of the legendary eloquence of Commissioner Flynn does not feel moved to contribute at the end of this debate.
Mielestäni on käsittämätöntä, että niinkin legendaarisen kaunopuheinen mies kuin komissaari Flynn ei tunne tarvetta osallistua tämän keskustelun loppuosaan.
EnglishSimilarly I wish to express my sincere thanks to the chairman of the Committee on Budgets, Mr Samland, whose leadership of the committee has been almost legendary.
Samoin haluan esittää suuret kiitokset budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Samlandille, joka on johtanut valiokuntaa lähes legendaarisesti.
EnglishMonnet tended to work quietly behind the scenes, using his legendary international networking skills to build the widest case for a new Europe.
Monnet'lla oli tapana tehdä hiljaista työtä taustalla hyödyntämällä legendaarisia kansainvälisiä verkostoitumistaitojaan mahdollisimman vankan uuden Euroopan rakentamiseksi.
EnglishVoting was suspended because of a formal sitting and, when it resumed, there were not enough Members to pass the legendary milestone of 314 votes.
Äänestys keskeytettiin juhlaistunnon vuoksi, ja kun äänestystä jatkettiin, salista puuttui joitakin jäseniä, joiden avulla 314 äänen ratkaiseva raja olisi voitu saavuttaa.
EnglishIts forecasting errors are now legendary, and it has an irrational fear of inflation.
Euroopan keskuspankki tappoi sen todellisuudesta jälkeen jääneellä politiikallaan, jo legendaksi muodostuneilla virheellisillä ennusteillaan, harhakuviin perustuvalla inflaatiopelollaan.
EnglishWe had better reduce the legendary European red tape, limit the production of legislation at a supranational level and let people work and invent.
Meidän olisi parasta vähentää legendaarista eurooppalaista byrokratiaa, rajoittaa lainsäädännön tuottamista ylikansallisella tasolla ja antaa ihmisten työskennellä ja tehdä keksintöjä.
EnglishI hope you have not thrown out these environmental visions that have taken you where you are today, together with your legendary trainers, and let them rot away together in some cellar room.
Toivon, että ette ole luopunut näkemyksestänne, joka on vienyt teidät sinne, missä nyt olette, legendaaristen tossujenne kanssa, niin että ne nyt mahdollisesti molemmat homehtuvat kellarissa.