"infinitely" - Finsk översättning

EN

"infinitely" på finska

EN infinitely
volume_up
{adverb}

infinitely
infinitely

Synonymer (engelska) till "infinitely":

infinitely
infinite

Användningsexempel för "infinitely" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am infinitely sorry that I could not give the floor to all those who wanted to speak.
Olen äärettömän pahoillani, etten voinut antaa puheenvuoroa kaikille sitä pyytäneille.
EnglishUnfortunately, we are an infinitely long way away from realising that vision.
Valitettavasti näiden toiveiden toteutuminen on vielä hyvin kaukana.
EnglishIn the world of physics, only the universe can expand infinitely.
Fysiikan lakien mukaan ainoastaan universumi pystyy laajentumaan loputtomiin.
EnglishMadam President, human rights and citizens' rights are not principles that are infinitely variable.
Arvoisa puhemies, ihmis- ja kansalaisoikeudet eivät ole sisällöltään vaihtelevia periaatteita.
EnglishThat proved successful, but now we have to make political headway, which is an infinitely difficult task.
Se tosin onnistui, mutta nyt meidän on edistyttävä politiikan osalta, ja se on äärettömän vaikeaa.
EnglishSo, when you hold your breath it's infinitely easier.
Hengityksen pidättämisestä tulee äärettömän paljon helpompaa.
EnglishIt would be infinitely better to take preventative action.
Olisi selvästi parempi toimia ennalta ehkäisevästi.
EnglishEmissions do not pose a threat in the short term, but in the long term they are infinitely more serious.
Päästöt eivät aiheuta meille välitöntä vaaraa, mutta ne muodostavat hyvin vakavan uhan pitkällä aikavälillä.
EnglishThis is, however, an infinitely more wide-ranging issue, of course.
Mutta tämä on toki paljon merkittävämpi.
EnglishThose countries also have the advantage of infinitely lower labour, land and processing costs.
Kyseisten maiden eduksi kustannukset ovat murto-osan suuruiset niin työvoiman, maapohjan kuin sen työstämisenkin osalta.
EnglishThat is infinitely difficult, given also all the strategic differences between all the parties involved.
Se on äärettömän vaikeaa, kun ottaa huomioon kaikki ne strategiset ristiriitaisuudet, jotka koskevat kaikkia osallisia.
EnglishHowever, this basis is not infinitely available.
Sitä ei kuitenkaan ole saatavilla loputtomasti.
EnglishFinally, I think they are infinitely interesting and valuable, for giving one some insight as to how the brain works.
Lopulta, nämä asiat ovat äärettömän mielenkiintoisia ja arvokkaita antaessaan meille tietoa aivojen toiminnasta.
EnglishWhat happens that is so infinitely more decisive for the fate of the European Union in the Bahamas compared with Baghdad?
Mitä sellaista Bahamassa tapahtuu, joka on niin paljon tärkeämpää EU:n kohtalon kannalta Bagdadiin verrattuna?
EnglishNature itself is infinitely productive, creative and even extravagant, but at the same time efficient and practical.
Luonto itse on äärettömän tuottelias, luova ja jopa tuhlaileva, mutta samalla kertaa tehokas ja tarkoituksenmukainen.
EnglishThings were bad under the Communist dictatorship, but the situation is infinitely worse under the mafia dictatorship.
Asiat olivat huonosti kommunistidiktatuurin aikana, mutta asiat ovat vielä paljon huonommin mafiadiktatuurin aikana.
EnglishInfinitely much more is at stake.
Kyse on kuitenkin valtavan paljon suuremmasta asiasta.
EnglishThanks to them, the final report is infinitely better than anything that I could have produced without their support.
Niiden ansiosta lopullinen mietintö on äärettömän paljon parempi, kuin mitä olisin saanut aikaan ilman niiden tukea.
EnglishWhat is happening in Chechnya is infinitely worse than what was done in Algeria and in so many other countries in Africa.
Tšetšeniassa tapahtuu selvästi kauheampia asioita kuin aikoinaan Algeriassa ja monissa muissa Afrikan valtioissa.
EnglishWe are pretending to believe that we are fighting terrorism, when there is every indication that we are going to make it infinitely worse.
Olemme uskovinamme, että torjumme terrorismia, vaikka kaikkien merkkien mukaan me pahennamme sitä.