EN help
volume_up
{substantiv}

help (även: aid, assistance, cooperation, hand)
volume_up
apu {substantiv}
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Siihen täytyy sisältyä myös apu, jota pääministeri pyysi parlamentiltamme.
Non-governmental organisations and civil societies are sources of indispensable help.
Hallitukseen sitoutumattomat järjestöt ja kansalaisyhteiskunnat ovat korvaamaton apu.
On the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
volume_up
ohje {substantiv}
For more specific instructions, click View Help on the game's Help menu.
Saat lisätietoja valitsemalla pelin Ohje-valikosta Näytä ohje.
For more information about using Windows Firewall, see Windows Help and Support.
Lisätietoja Windowsin palomuurin käytöstä on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.
For information about backing up data, search Help and Support for "back up."
Voit etsiä lisätietoja Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "varmuuskopiointi".
volume_up
avustaja {substantiv}
The local citizens saw that Europe is a dynamic force for help.
Tulva-alueiden väestö näki, että Eurooppa on dynaaminen avustaja.
Yksikään avustaja ei ole tehnyt enemmän kuin EU Palestiinan kansan auttamiseksi.
help (även: housemaid, domestic)
volume_up
kotiapulainen {substantiv}
help
volume_up
avunanto {substantiv}

Användningsexempel för "help" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
On tärkeätä, että autamme Irakia laajalla rintamalla tässä vaikeassa tilanteessa.
EnglishIf there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
Jos talousarvion kurinalaisuutta ei haluta noudattaa, uudistuksetkaan eivät auta.
EnglishI cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
Ihmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
EnglishWe need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Kritiikkiä on esitettävä, jos sille on aihetta, mutta prosessia on myös tuettava.
EnglishThat can help to put terrorists and those behind them out of action more quickly.
Näin terroristien ja heidän tukijoidensa toiminta saadaan lakkautettua nopeammin.
EnglishTurkey’s accession would help to secure better energy supply routes for the EU.’
Turkin jäsenyys auttaisi varmistamaan paremmat energiantoimitusreitit EU:lle."
EnglishYour efforts help bring a sense of urgency to the preparations for Johannesburg.
Ponnistelunne helpottavat Johannesburgin valmistelujen tärkeyden korostamista.
EnglishWhenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
Aina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
EnglishThe proposal will help reduce dioxin emissions from incineration by 90 per cent.
Ehdotus vähentää polttamisen yhteydessä syntyviä dioksiinipäästöjä 90 prosentilla.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Eikö neuvoston ja puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä aloite Leila Zanan asiassa?
EnglishAs a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
Toimien osalta en voi tanskalaisena olla kiinnittämättä huomiota Grundtvig-osaan.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Olemme kuulleet yhteisvastuun ja myötätunnon ilmaisuja sekä tarjouksia avusta.
EnglishOur group agrees with the mobilisation of these funds to help the United Kingdom.
Ryhmämme hyväksyy rahaston varojen mobilisoimisen Ison-Britannian auttamiseksi.
EnglishThey ring our office, they know our assistants, they ask for help, and we do that.
He soittavat toimistoomme, tuntevat apulaisemme, pyytävät apuamme, ja me autamme.
EnglishI think that the public would like us to help in a generous way with food aid.
Luulen, että yleisö haluaisi meidän auttavan anteliaammin elintarvikeavun avulla.
EnglishI hope that this report will help me appreciate the usefulness of such a body.
Toivon, että kyseinen tutkimus vakuuttaa minut tällaisen elimen hyödyllisyydestä.
EnglishThe EU's restoring or prolonging state aid to certain vessels would not help.
Asiaa ei auta se, että EU palauttaisi tiettyjen alusten tuet tai jatkaisi niitä.
EnglishTo help protect your privacy, reports that are sent to Microsoft are encrypted.
Raportit lähetetään Microsoftille salatussa muodossa yksityisyytesi suojaamiseksi.
English(EL) Madam President, numerous members have spoken about the help needed by Greece.
(EL) Arvoisa puhemies, useat jäsenet ovat puhuneet Kreikan tarvitsemasta avusta.
EnglishThey will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Niillä ei auteta torjumaan kriisiä, koska ne eivät ole tavoitteiden mukaisia.