"headquarters" - Finsk översättning

EN

"headquarters" på finska

volume_up
headquarters {substantiv}

EN headquarters
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

headquarters (även: main office, head office)
volume_up
pääkonttori {substantiv}
They established a public limited liability company with its headquarters in Vienna.
He perustivat julkisen osakeyhtiön, jonka pääkonttori sijaitsi Wienissä.
Headquarters of Banka Slovenije in Ljubljana.
Slovenian keskuspankin pääkonttori Ljubljanassa.
The company headquarters are right here.
Saksalaisyrityksen pääkonttori on tässä.
headquarters (även: central office, main office)
volume_up
keskustoimisto {substantiv}

2. militärt

headquarters
volume_up
päämaja {substantiv}
I represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Edustan Müncheniä, jossa sijaitsee uiguurien maailmankongressin päämaja.
The European Medicines Agency is a decentralised body of the European Union with headquarters in London.
Euroopan lääkevirasto on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka päämaja on Lontoossa.
Would the EDA's headquarters be relocated?
Siirrettäisiinkö Euroopan puolustusviraston päämaja muualle?
headquarters
volume_up
pääesikunta {substantiv}

Synonymer (engelska) till "headquarters":

headquarters

Användningsexempel för "headquarters" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEven the headquarters of the Bloc Nacionalista Valencià party has been attacked.
Jopa Valencian kansallispuolueen (Bloc Nacionalista Valencià) päämajaan on hyökätty.
EnglishOn the operational headquarters: it is not that I have changed my position.
Operatiivisesta esikunnasta: ei ole kyse siitä, että olisin muuttanut kantaani.
EnglishBut this particular city is probably the headquarters of the world lobbying industry.
Tämä kaupunki on kuitenkin todennäköisesti maailman suurin lobbaajien keskus.
EnglishThe storage location is generally the one closest to your company headquarters.
Tallennussijainti on yleensä yrityksen päämajaa lähimpänä oleva sijainti.
EnglishThe ECB’s relocation to its new headquarters remains scheduled, as planned, for 2014.
Uusiin toimitiloihin on edelleen tarkoitus päästä muuttamaan vuonna 2014.
EnglishIn particular, we have conferred legal personality upon it and established its headquarters.
Neuvosto on myöntänyt sille oikeushenkilöyden ja vahvistanut sen sijaintipaikan.
EnglishECHO does not have the necessary human resources to do the job of a planning headquarters.
Suunnitteluyksikkönä ECHOlla ei ole tähän tehtävään riittävästi henkilöstöä.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Siihen sisältyy myös riippumattoman pysyvän esikunnan perustaminen Brysseliin.
EnglishShe came round at police headquarters, from where she was released after a few hours.
Hän tuli tajuihinsa poliisin päämajassa, mistä hänet vapautettiin muutaman tunnin jälkeen.
EnglishFinally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Lopuksi muistutan, että meidän on myös perustettava valvontaviranomainen ja sen päätoimipaikka.
EnglishIt wants to provide the Force Headquarters and the Operation Headquarters itself.
Se haluaa itse asettaa joukkojen esikunnan ja operaatioesikunnan.
EnglishWindows Security Center is your headquarters for computer security.
Tietokoneen suojaus tapahtuu pääasiassa Windowsin Tietoturvakeskuksen avulla.
EnglishHaving two separate headquarters leads to increased costs, which perhaps should not be the case.
Kahden toimipaikan takia kustannukset ovat suuremmat, mikä ei ehkä ole järkevää.
EnglishOne decision, of course, relates to the headquarters of the administrative office.
Yksi päätös koskee tietysti hallinnollisen toimiston toimipaikkaa.
EnglishWith regard to the Police College, we already have temporary headquarters.
Poliisiakatemian tapauksessa sillä on jo väliaikainen sijaintipaikka.
EnglishYour storage location is generally the one closest to your company headquarters.
Tallennussijainti on yleensä yrityksen päämajaa lähin sijainti.
EnglishTell me the name of one large bank with its headquarters in Africa.
Mainitkaa minulle edes yhden Afrikassa päätoimipaikkaansa pitävän suuren pankin nimi.
EnglishI support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established.
Kannatan ajatusta EU:n operatiivisen esikunnan perustamisesta.
EnglishIn particular, the headquarters agreement with Spain has been signed.
Erityisesti on mainittava, että Espanjan kanssa on allekirjoitettu sopimus päätoimistosta.
EnglishAnd they swept it all up and put it into custody at police headquarters.
Ja he keräsivät kaiken kasaan ja vievät talteen poliisin päämajaan.