"frenzied" - Finsk översättning

EN

"frenzied" på finska

EN frenzied
volume_up
{adjektiv}

frenzied (även: flaming, frantic, furious, rabid)
frenzied (även: bowelless, demonic, fierce, frantic)
volume_up
hurja {adj.}

Synonymer (engelska) till "frenzied":

frenzied

Användningsexempel för "frenzied" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is feared that they might have been executed in a frenzied reprisal.
On mahdollista, että lapset on teloitettu hillittömän kostoiskun yhteydessä.
EnglishFirst of all, it is the frenzied standardization to which the European Union aspires.
Ensiksi Euroopan unionin harjoittama kiivastahtinen standardointi.
EnglishI would like to say that it is not advisable at the moment to appeal for frenzied optimism.
Haluan sanoa teille, että mikään tällä hetkellä ei kehota meitä olemaan yltiöpäisen toiveikkaita.
EnglishAnd we cannot in any case launch into a frenzied attack on what has been done and what continues to be done.
Mutta emme kuitenkaan voi ryhtyä hillittömästi arvostelemaan sitä, mitä on tehty ja mitä tehdään edelleen.
EnglishNext, the charter would provide a new pretext for the frenzied standardisation of citizens' rights in Europe.
Toiseksi perusoikeuskirja tarjoaisi uuden tekosyyn kansalaisten oikeuksien mielettömälle yhdenmukaistamiselle Euroopassa.
EnglishIn response to the dioxin incident, we see the Commission launching once again into frenzied legislative action.
Olemme nähneet, että vastauksena dioksiinikriisiin komissio on jälleen kerran heittäytynyt rajuihin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin.
EnglishYou must therefore renounce this frenzied liberalism that you are proposing to us and that clearly does not achieve its objectives.
Siinä tapauksessa teidän on luovuttava siitä raivoisasta liberalismista, jota ehdotatte ja jolla aivan ilmeisestikään ei saavuteta tavoitteita.
EnglishLadies and gentlemen, our political activity does not move at a frenzied pace, but we could compare it to a train, not a high-speed train but a goods train.
Hyvät parlamentin jäsenet, meidän poliittinen toimintamme ei etene hurjaa vauhtia, mutta sitä voitaisiin verrata junaan, ei pikajunaan vaan tavarajunaan.
English- Mr President, I want to raise a voice of concern and caution in this frenzied debate about climate change, particularly as it could affect food production.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan nostaa esiin huoleni tästä kiihkeästä ilmastonmuutoskeskustelusta, erityisesti koska se voi vaikuttaa elintarviketuotantoon.
EnglishThis is confirmation that, in making Parliament’s work more frenzied, the run-up to the elections is inspiring initiatives such as the one that we are dealing with this evening.
Tässä vahvistuu, että vaalien alusaika tekee parlamentin työstä kiihkeämpää, mikä inspiroi tämänkaltaiseen aloitteiseen, jota puimme tänä iltana.
EnglishFurthermore, it was the Church that brought these cases to our attention, not the frenzied proponents of a paradoxical text that attacks the solution instead of the problem.
Ja vielä: juuri kirkko toi nämä tapaukset tietoomme, eivät tämän ristiriitaisen tekstin raivokkaat esittäjät, jotka hyökkäävät ongelman sijasta sen ratkaisun kimppuun.
EnglishShould we thank the frenzied Mr Chirac for this outcome, or Mr Jospin, the pacifist, or Minister Jean-Claude Gayssot, who did at least try to clear up the mess made by the other two?
Pitääkö tästä tuloksesta onnitella raivoisaa Chiracia, pasifistista Jospinia vai ministeri Gayssot'a, joka sentään yritti korjata kahden ensin mainitun jälkiä?
EnglishWho will pay to restore nature, to rehabilitate the Natura 2000 areas that we have so much difficulty in designating, as they are too greatly coveted by frenzied tourist development?
Kuka maksaa luonnon palauttamisen entiseen tilaansa, niiden Natura 2000 -alueiden kunnostamisen, joita meidän on vaikea luokitella, koska raivokkaasti kehittyvä matkailuala himoitsee niitä?