"forest" - Finsk översättning

EN

"forest" på finska

volume_up
forest {substantiv}
FI

EN forest
volume_up
{substantiv}

forest (även: wood, woodland, woods)
volume_up
metsä {substantiv}
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Kun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
Surely a forest is a forest, whether owned by private individuals, the state or local authorities.
Metsä on tietenkin metsä, olipa se sitten yksityisten ihmisten, valtion tai paikallisviranomaisten omistuksessa.
The word 'forest' carries with it different images in different parts of the European Union.
Sanalla " metsä" on eri sisältö eri puolilla Euroopan unionia.

Synonymer (engelska) till "forest":

forest

Användningsexempel för "forest" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Secretary-General, every year, 17 million hectares of tropical forest are lost.
   Arvoisa pääsihteeri, joka vuosi menetetään 17 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
EnglishThe report calls for the inclusion of the peat industry in the forest cluster.
Mietinnössä vaaditaan, että turveteollisuus olisi sisällytettävä metsäklusteriin.
English(FI) Mr President, the past year has been one of the most tragic for forest fires.
Arvoisa puhemies, kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsäpalojen suhteen.
EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
perustetaan yhteisön ohjelma metsien ja metsämaiden suojelemiseksi tulipaloilta;
EnglishNeighbouring Greece, for example, had to deal with devastating forest fires in 2007.
Naapurimaassamme Kreikassa esimerkiksi riehuivat tuhoisat metsäpalot vuonna 2007.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Ryhmästä vastuussa olevan opettajan oli päätettävä, menisivätkö he Schwarzwaldiin.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Arvoisa puhemies, 40 prosenttia Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa.
EnglishForest biodiversity is threatened by illegal deforestation carried out globally.
Metsien monimuotoisuutta uhkaavat laittomat hakkuut kaikkialla maailmassa.
EnglishForest fires in the summer of 2009 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Kesän 2009 metsäpalot (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
EnglishThe implementation of these measures entails investments on the part of forest owners.
Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää metsänomistajilta investointeja.
EnglishThis, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
Tämäkin tarjoaa tilaisuuden tarkastella metsäpaloihin liittyviä kysymyksiä.
EnglishThis is why I think that forest owners should be given a direct payment per area.
Siksi metsänomistajille olisi mielestäni myönnettävä hehtaarikohtaisia suoria maksuja.
EnglishThere is also extensive cooperation taking place to detail forest damage.
Myös metsävahinkojen kartoituksessa tehdään mittavaa kansainvälistä yhteistyötä.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
Kiinan kulttuurivallankumouksen aikana monta neliökilometriä metsää raivattiin.
EnglishWe regret the large number of extensive forest fires and floods that have hit Europe.
Pidämme valitettavina Euroopassa esiintyneitä useita laajoja metsäpaloja ja tulvia.
EnglishIn the first year of the programme, new forest plantings amounted to about 6 000 ha.
Uusia metsiä istutettiin ohjelman ensimmäisenä vuonna noin 6 000 hehtaaria.
English   The next item is the Commission statement on forest fires and floods.
   Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma metsäpaloista ja tulvista.
EnglishThis implies respect for the indigenous peoples who depend on forest ecosystems.
Tämä edellyttää metsien ekosysteemeistä riippuvaisten alkuperäiskansojen kunnioittamista.
EnglishMadam President, every year, 400 000 hectares of forest are destroyed in southern Europe.
Arvoisa puhemies, Etelä-Euroopassa tuhoutuu joka vuosi 400 000 hehtaaria metsää.
EnglishIs it really reasonable that so much forest has to be cut down and the produce exported?
Onko todella järkevää, että niin paljon metsää on raivattava ja tuotteita vietävä?