"foreseeable" - Finsk översättning

EN

"foreseeable" på finska

EN foreseeable
volume_up
{adjektiv}

foreseeable (även: predictable)
Admittedly, we are giving priority to ambitious objectives, but with deadlines in 2020, 2030 or 2050, that is to say beyond the foreseeable future.
Olemme kyllä asettaneet etusijalle kunnianhimoiset tavoitteet, mutta takarajaksi on asetettu vuodet 2020, 2030 tai 2050, jotka koskevat kaikkea muuta kuin ennustettavaa lähitulevaisuutta.
foreseeable (även: inevitable, predictable)
foreseeable
Secondly, the foreseeable military use of Galileo.
Toiseksi, Galileon ennakoitavissa oleva sotilaallinen käyttö.

Användningsexempel för "foreseeable" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe will be dependent on the orderly shipment of waste for the foreseeable future.
Olemme lähivuosinakin riippuvaisia jätteiden säännönmukaisista kuljetuksista.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Me kaikki tiedämme, että lähitulevaisuudessa raaka-aineiden saanti vaikeutuu.
EnglishThe issue is thus settled for the foreseeable future as far as Sweden is concerned.
Kysymys on siis ratkaistu Ruotsin suhteen näköpiirissä olevan tulevaisuuden osalta.
EnglishTheir blindness leads them to deny the foreseeable consequences of its accession.
Heidän sokeutensa johtaa kieltämään Turkin liittymisen ennakoitavissa olevat seuraukset.
EnglishCan the Commissioner give assurances that it will be lifted in the foreseeable future?
Voiko komission jäsen vakuuttaa meille, että se kumotaan lähitulevaisuudessa?
EnglishWe have international commitments, and nature will need help for the foreseeable future.
Meillä on kansainvälisiä sitoumuksia, ja luonto tarvitsee apua lähitulevaisuudessa.
EnglishWe must offer as much cooperation as we can manage in the foreseeable future.
Meidän on tarjouduttava tekemään mahdollisimman tiivistä yhteistyötä lähitulevaisuudessa.
EnglishDo you think that this sort of directive will be tabled in the foreseeable future?
Uskotteko te, että tällainen direktiivi laaditaan lähitulevaisuudessa?
EnglishHowever, they make a period of sacrifice foreseeable, which will affect all Europeans.
Ne kuitenkin ennakoivat uhrauksien ajanjaksoa, joka vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisiin.
EnglishWork on the database is going well and it will be available in the foreseeable future.
Tietokantaa koskeva työ edistyy hyvin, ja tietokanta tulee käyttöön lähitulevaisuudessa.
EnglishSecondly, we have to consider the foreseeable effects of the research.
Toiseksi on otettava huomioon tutkimuksen odotettavissa olevat vaikutukset.
EnglishWithout intervention throughout Europe, a reversal of this tendency is not foreseeable.
Tätä kehitystä ei voida kääntää ilman Euroopan laajuisia toimenpiteitä.
EnglishThis is my observation, and maybe this may change one day, but not in the foreseeable future.
Toteamusta on ehkä joskus muokattava, mutta tähän mennessä ei ole tarvinnut.
EnglishIn practice, EU parties will for the foreseeable future lack any democratic legitimacy.
Käytännössä EU: n puolueilta puuttuu lähitulevaisuudessa kansallinen kiinnitys ja perusta.
EnglishThe EU will not have the ability to achieve that for the foreseeable future.
EU: lta puuttuu näkyvissä olevana aikana mahdollisuus päästä tähän.
EnglishWe know that scarce resources in the budget will be with us for the foreseeable future.
Tiedämme, että joudumme tulemaan toimeen niukoin määrärahoin vielä pitkälle tulevaisuuteen.
EnglishThe UN's demand for repatriation of all refugees is not feasible for the foreseeable future.
YK: n vaatimus täydellisestä vetäytymisestä ei tunnu lähitulevaisuudessa mahdolliselta.
EnglishDo you think that Estonia will become a member in the foreseeable future, perhaps even this year?
Katsotteko, että Virosta tulee jäsen lähitulevaisuudessa, kenties jopa tänä vuonna?
EnglishAt the moment, and for the foreseeable future, the latter tend to be the rural areas.
Näitä ovat ja tulevat lähitulevaisuudessa olemaan maaseutualueet.
EnglishThe Spanish and Portuguese fleets in particular will have to be curtailed in the foreseeable future.
Lyhyellä aikavälillä on supistettava etenkin Espanjan ja Portugalin laivastoja.