"flame" - Finsk översättning

EN

"flame" på finska

volume_up
flame {substantiv}

EN flame
volume_up
{substantiv}

flame
volume_up
liekki {substantiv}
I believe that the flame of solidarity will never be extinguished in the European Parliament.
Uskon, ettei solidaarisuuden liekki sammu koskaan Euroopan parlamentissa.
Liekki on pidetty palamassa.
flame (även: blaze, flare)
volume_up
roihu {substantiv}
flame
volume_up
tulenlieska {substantiv}

Synonymer (engelska) till "flame":

flame

Användningsexempel för "flame" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat applies especially to the possibility of banning various flame retardants.
Kyse ei ole pelkästään erilaisten palonestoaineiden kieltämismahdollisuudesta.
English(SV) High brominated flame retardants are to be found high up in the food chain.
(SV) Korkeasti bromattuja palonestoaineita löytyy pitkin elintarvikeketjua.
EnglishTwo dilemmas have been pointed out concerning lead and brominated flame retardants.
Esiin on tuotu kaksi lyijyä ja bromattuja palonestoaineita koskevaa ongelmaa.
EnglishHow does the Council intend to deal with the problem of brominated flame retardants?
Miten neuvosto aikoo käsitellä kysymystä bromipitoisista palonestoaineista?
EnglishWhen will the flame be lighted which makes the process of European Union irreversible?
Koska sytytetään se soihtu, joka tekee Euroopan unionin prosessin peruuttamattomaksi?
EnglishAdmittedly, books are not being burned - the purifying flame is being put to a more cunning use.
Kirjoja ei kuitenkaan polteta, vaan puhdistava tuli toimii älykkäämmällä tavalla.
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
New Flame -rahtialuksen haaksirikko ja vaikutukset Algécirasin lahdella (keskustelu)
EnglishThere has been discussion on whether halogenated flame retardants should be banned in future.
On keskusteltu siitä, pitäisikö jatkossa kieltää tällaiset halogenoidut palosammuttimet.
EnglishThree polybrominated diphenyl ether flame retardants are available on the market.
Markkinoilla on kolmea eri PDBE-pohjaista palonestoainetta.
EnglishThe Commission hopes that the wreck of the New Flame is soon removed from Algeciras Bay.
Komissio toivoo, että New Flame -rahtialuksen hylky kuljetetaan pian pois Algécirasin lahdelta.
EnglishThe European area represents the ideal soil for this, the appropriate fuel for the flame.
Euroopan alue on siis ihanteellista maaperää, sopiva kasvualusta.
EnglishThe flame of social protest may quickly spread from Greece to the other countries in the region.
Yhteiskunnallisen vastarinnan aalto voi nopeasti levitä Kreikasta muihin alueen valtioihin
EnglishI only have one point of criticism, namely brominated flame retardants.
Ainoa seikka, jota arvostelen, ovat bromatut palonestoaineet.
EnglishFrom an environmental point of view, I therefore call for a ban on a few brominated flame retardants.
Kannatan sen takia ympäristösyistä joidenkin bromattujen palonestoaineiden kieltämistä.
EnglishThis concerns bromide-based flame retardants, but also a socially very relevant theme.
Kyse on bromatuista palonestoaineista mutta myös yhteiskunnallisesti hyvin merkityksellisestä aiheesta.
EnglishOne contained unlawful amounts of lead and five other toys contained brominated flame retardants.
Yksi sisälsi laittoman määrän lyijyä ja viisi muuta lelua sisälsi bromattuja palonestoaineita.
EnglishIf nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
Jos mitään ei tapahdu, niin sitten ainakaan olympialiekin ei pitäisi kulkea Tiibetin läpi.
EnglishFor our part, we wish to recover our sovereignty and rekindle the flame of European resistance.
Mitä meihin tulee, haluamme saada itsemääräämisoikeutemme takaisin ja elvyttää Euroopan vastarinnan.
EnglishOctaBDE is used mainly here as a flame retardant in furniture made of plastic and in office equipment.
8-BDE:tä käytetään pääasiallisesti palonestoaineena muovitarvikkeissa ja toimistotarvikkeissa.
EnglishI do not in actual fact believe that the amendment concerning flame retardants is of any benefit to the environment.
En todellakaan usko, että palonestoaineita koskeva tarkistus hyödyttää ympäristöä.