"educational field" - Finsk översättning

EN

"educational field" på finska

EN educational field
volume_up
{substantiv}

educational field
volume_up
koulutusala {substantiv}

Liknande översättningar för "educational field" på finska

educational adjektiv
field substantiv
to field verb
education substantiv

Användningsexempel för "educational field" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis means that educational training in the field of information technology is also changing all the time.
Tämä tarkoittaa sitä, että myös koulutus tietotekniikan alalla kehittyy koko ajan.
EnglishHave practical solutions been found for specific problems, for example in the educational field?
Onko erityisongelmiin, jotka liittyvät esimerkiksi koulutukseen, löydetty käytännön ratkaisuja?
EnglishThe Commission is also pursuing action in the social and educational field with a view to improving the situation of children.
Komissio toteuttaa toimia myös sosiaali- ja koulutusalalla parantaakseen lasten tilannetta.
EnglishWe will always be confronted with the question of who will pay for the new technologies, particularly in the educational field.
Vastaan tulee aina kysymys siitä, kuka kustantaa uudet teknologiat, erityisesti koulutuksessa.
EnglishThe aspect of educational quality is fundamental, especially in regard to the introduction of the new technologies in the educational field.
Pedagogisen laadun näkökulma on erityisesti suhteessa uusien tekniikoiden panokseen koulutusalalla erityisen merkittävää.
EnglishThe experience I have had in the educational field has proven the fact that education at an early age can change people's mentalities, behaviour and attitudes.
Koulutuksen alalla saamani kokemukset osoittavat, että varhaisessa iässä aloitettu koulutus voi muuttaa ihmisten ajattelua, käyttäytymistä ja asenteita.
EnglishThe Commission is also undertaking action in the social field and the educational field with a view to improving the quality of life of children and opportunities for their development and education.
Komissio ryhtyy myös toimiin sosiaalialalla ja koulutusalalla tavoitteenaan lasten elämän laadun ja kehitys- ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen.
EnglishThe experience I have in the educational field makes me say that the ever decreasing involvement of women in science is a matter of mentality and under no circumstance of capacity.
Koulutusalan kokemukseni perusteella voin sanoa, että naisten jatkuvasti vähäisempi osallistuminen tieteeseen johtuu yleisestä mentaliteetista, eikä missään nimessä kyvyistä.
EnglishLet me also ask the Commission to introduce more educational measures in this field, to monitor expenditure and perhaps also to make the award of contracts and the evaluation more transparent.
Haluaisin myös vaatia komissiota toteuttamaan enemmän koulutustoimenpiteitä tällä alalla, seuraamaan menoja sekä pyrkimään ehkä myös avoimempaan sopimusten myöntämiseen ja arviointiin.