"editor" - Finsk översättning

EN

"editor" på finska

volume_up
editor {substantiv}
EN

editor {substantiv}

volume_up
1. allmänt
editor (även: editor in chief)
The editor said that the persecution of homosexuals and their execution should continue.
Päätoimittaja totesi, että homoseksuaalien vainon ja heidän teloittamisensa on jatkuttava.
He was the chief editor of the local television channel 'Kolyma Plyus'.
Hän oli paikallisen Kolyma Plyus -televisiokanavan päätoimittaja.
In August there was the disappearance of Pirouz Davani, editor-in-chief of the newspaper 'Pirouz'.
Elokuussa katosi Pirouz-sanomalehden päätoimittaja Pirouz Davani.
She was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
Hän oli toimittaja lehdessä nimeltä ID, ja teki minusta lehteen kansijutun.
She's not sure that would have happened if the editor had not been a female.
Hän ei ole varma, miten olisi käynyt, jos toimittaja ei olisi ollut nainen.
Can my son still become an editor or head of department in a public television company?
Voiko pojastani tulla vielä toimittaja tai julkista palvelua hoitavan televisioyhtiön osastopäällikkö?
2. film & teve
editor
3. IT

Synonymer (engelska) till "editor":

editor

Användningsexempel för "editor" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo create a custom profile, you must first install Windows Media Profile Editor.
Voit luoda mukautetun profiilin asentamalla ensin Windows Media Profile Editorin.
EnglishOnly choose CBR or Quality VBR encoding modes in Windows Media Profile Editor.
Valitse Windows Media Profile Editorissa vain CBR- tai Quality VBR -koodaustilat.
EnglishFor detail information about encoding modes, see Windows Media Profile Editor Help.
Tarkemmat tiedot koodaustiloista ovat Windows Media Profile Editorin Ohjeessa.
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Tietojen muokkaus -toiminto ei sisälly tähän Windows Media Playerin versioon.
EnglishTo learn how to create private characters, see What is Private Character Editor?
Tietoja omien merkkien luomisesta on ohjeaiheessa Mikä Merkkieditori on?
EnglishClear the Same as video input check box in Windows Media Profile Editor.
Poista Windows Media Profile Editorissa valinta Sama kuin kuvatulo -valintaruudusta.
EnglishAdvanced users can use Registry Editor to make changes to Windows registry files.
Kokeneet käyttäjät voivat käyttää rekisterieditoria Windowsin rekisteritiedostojen muokkaamiseen.
EnglishYou advised us to contact the sub-editor of the Irish newspaper concerned.
Neuvoitte meitä ottamaan yhteyttä asianomaisen irlantilaisen sanomalehden toimitussihteeriin.
EnglishA private character is a unique letter or logo character created using Private Character Editor.
Oma merkki on Merkkieditorilla luotu yksilöllinen kirjain tai logomerkki.
EnglishClear the Script check box in Windows Media Profile Editor.
Poista Windows Media Profile Editorissa valinta Komentosarja-valintaruudusta.
EnglishClick the Library tab, right-click a file, and then click Advanced Tag Editor.
Napsauta Kirjasto-välilehteä, napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tietojen muokkaus.
English5:42 But basically, this is the editor where we're going to design the next generation of our creature.
5:42 Tässä on editori, jossa suunnittelemme oliomme seuraavan sukupolven.
EnglishI had moved to New York City for my first job as a writer and editor at Seventeen magazine.
Olin muuttanut New Yorkiin ensimmäiseen työpaikkaani kirjoittajana ja toimittajana Seventeen-lehdessä.
EnglishEvery local editor must show global responsibility.
Jokaisen paikallisen toimittajan on kannettava maailmanlaajuinen vastuunsa.
EnglishIn Windows Media Profile Editor, click the Name box, and then type a name for your custom setting.
Napsauta Windows Media Profile Editorissa Nimi-ruutua ja kirjoita mukautetulle asetukselle nimi.
EnglishTo record longer delays, edit the macro in the Macro Editor.
Jos haluat tallentaa pitempiä viiveitä, muokkaa makroa Macro Editor (makroeditori) -toiminnossa.
EnglishI myself had to go into exile, where one of my jobs was as editor of the Voice of America.
Jouduin itse pakenemaan. Maanpaossa ollessani työskentelin esimerkiksi Voice of America -lehden toimittajana.
EnglishOpens the Macro editor so that you can create a new macro and assign or modify an existing macro.
Avaa makroeditorin, jossa voit luoda uuden makron sekä määrittää aiemmin luodun makron tai muokata sitä.
EnglishThe editor of Iran News did not receive a public trial.
Iran News -lehden toimittajan oikeudenkäynti ei ollut julkinen.
EnglishRegistry Editor is a tool intended for advanced users.
Rekisterieditori on kokeneille käyttäjille tarkoitettu työkalu.