EN dwarf
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

dwarf
volume_up
kääpiö {substantiv} (satuolento)
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
Muutoin unionista on vaarassa tulla poliittinen kääpiö kansainvälisellä areenalla.
Europe must therefore cease being an economic giant and a political dwarf.
Euroopan ei siis enää pidä toimia taloudellisesti kuin jättiläinen ja poliittisesti kuin kääpiö.
However, people say that the EU is an economic giant, but a political dwarf.
EU: n sanotaan kuitenkin olevan taloudellinen suurvalta mutta poliittinen kääpiö.

2. astronomi

dwarf
volume_up
kääpiötähti {substantiv}

3. nedsättande

dwarf
volume_up
kääpiö {substantiv} [ned.] (lyhytkasvuinen)
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
Muutoin unionista on vaarassa tulla poliittinen kääpiö kansainvälisellä areenalla.
Europe must therefore cease being an economic giant and a political dwarf.
Euroopan ei siis enää pidä toimia taloudellisesti kuin jättiläinen ja poliittisesti kuin kääpiö.
However, people say that the EU is an economic giant, but a political dwarf.
EU: n sanotaan kuitenkin olevan taloudellinen suurvalta mutta poliittinen kääpiö.

Synonymer (engelska) till "dwarf":

dwarf

Användningsexempel för "dwarf" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe were resigned to the Union being confirmed in its role as a political dwarf.
Jouduimme alistumaan siihen, että unionin rooli poliittisena kääpiönä käy entistä selvemmäksi.
EnglishHowever, some have described the EU as an economic giant but a political dwarf.
Jotkut ovat kuitenkin luonnehtineet EU:ta talouden jättiläiseksi mutta poliittisesti kääpiöksi.
EnglishHow can we talk about reciprocity between a giant and a dwarf, between David and Goliath?
Kuinka voidaan puhua vastavuoroisuudesta jättiläisen ja kääpiön, Daavidin ja Goljatin välillä?
EnglishIn the past, Europe was described as a political dwarf.
EU:ta kutsuttiin ennen poliittiseksi kääpiöksi.
EnglishThe Union cannot continue another day as an economic giant and a social, political and cultural dwarf.
Unioni ei voi jatkaa enää päivääkään taloudellisena jättiläisenä ja yhteiskunnallisena, poliittisena ja kulttuurisena kääpiönä.
EnglishThe amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments.
Jäsenvaltioiden hallitusten kansalliset menot kalpenevat Euroopan unionin näihin apupaketteihin osoittamien varojen rinnalla.
EnglishWe must ensure that we are present when the prefix ‘nano’ – meaning ‘dwarf’ or ‘gnome’ – gives birth to a giant of the 21st century.
Meidän on varmistettava, että olemme paikalla, kun etuliite "nano" – joka tarkoittaa "kääpiötä" tai "tonttua" – synnyttää 2000-luvun jättiläisen.
EnglishIncreasing competitiveness is also indispensable in order for Europe not to be forced to play the role of 'economic giant - political dwarf' in world politics.
Myös kilpailukyvyn parantaminen on välttämätöntä, jottei Euroopan unioni joudu maailmanpolitiikassa taloudellisen jättiläisen mutta poliittisen kääpiön asemaan.
EnglishThe potential gains from this kind of regional cooperation in terms of trade and investment would dwarf anything we can do as the European Union.
Tällaisesta alueellisesta yhteistyötä kaupan ja investointien muodossa saatava mahdollinen hyöty on paljon suurempi kuin mikään, mitä Euroopan unioni voi alueella saada aikaan.
EnglishBut in spite of these efforts, and this independent access, it has to be noted that compared with the United States, we are the space dwarf.
Näistä ponnisteluista ja avaruuteen pääsyn riippumattomuudesta huolimatta on kuitenkin pakko todeta, että Yhdysvaltoihin verrattuna osuutemme avaruustutkimuksesta on yhä häviävän pieni.
EnglishFor too long, it was practically nonexistent and Europe has looked like a political dwarf in the international arena by adopting minimalist positions.
Se on liian pitkään ollut melkein näkymätöntä, ja Eurooppa on osoittanut harjoittavansa " kääpiöpolitiikkaa" kansainvälisellä areenalla, kun se on omaksunut minimalistisia kantoja.