EN drifting
volume_up
{adjektiv}

drifting

Användningsexempel för "drifting" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is clear that, by drifting, we have given impetus to the markets and to speculation.
On selvää, että tuuliajolla olomme on antanut pontta markkinoille ja spekuloinnille.
EnglishThe European Council of 12 December 2003 brought to a close a long period of drifting.
Joulukuun 12.� päivänä 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti pitkän ajelehtimisen kauden.
EnglishPursuant to international law, these vessels may if they wish use drifting gill nets.
Kansainvälisen oikeuden mukaan nämä alukset voivat puolestaan halutessaan käyttää ajoverkkoja.
EnglishAny drifting beyond that limit will inevitably be ruled offside.
Kaikki pidemmälle menevät päätelmät ovat väistämättä asiaankuulumattomia.
EnglishThe Union is drifting rudderless across a budgetary ocean, so to speak.
Unioni ikään kuin ajelehtii budjettimeressä vailla peränpitäjää.
EnglishWe are seeing the Nabucco project drifting, to cite just one example.
Nabucco-hanke on tuuliajolla, vain yhden esimerkin mainitakseni.
EnglishVery soon, however, the report cannot stop itself drifting off towards a series of federalist fads.
Hyvin pian mietinnössä aletaan kuitenkin esittää lukuisia federalistien muotivillityksiä.
EnglishSo we are drifting apart in fundamental areas which are also relevant to criminal law.
Meillä on siis olennaisilla aloilla, myös rikosoikeudellisesti tärkeillä aloilla, jopa eriävää kehitystä.
EnglishThe problem of tobacco is like the problem of drifting gill nets.
Asian laita on samoin niin tupakan kuin ajoverkkojenkin osalta.
EnglishGranted, we are on the wrong course, but in fact the vessel is drifting, engines stopped.
Valittu suunta on kyllä huono, mutta tosiasiassa laiva kulkee omalla vauhdillaan, moottorit sammutettuina.
EnglishGalileo should not carry on drifting, it must land.
Galileo ei saa jäädä ajelehtimaan, sen on päästävä määränpäähänsä.
EnglishIt is clear that we have been drifting for four months.
On selvää, että olemme olleet tuuliajolla jo neljä kuukautta.
EnglishWe are currently drifting off our course in the fog, without knowing exactly at what point we are going to go over the edge.
Hapuilemme pimeässä tietämättä tarkoin, milloin ylitämme kohtalokkaan rajan.
EnglishThese TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
Näiden hankkeiden pitäisi voittaa köyhien ja rikkaiden toisistaan loittoneminen tai sen vaara.
EnglishBarely five days ago, in my region, toxic barrels were drifting between the Cotentin and the Atlantic.
Vain viisi päivää sitten kotiseudullani havaittiin viisi myrkkytynnyriä ajelehtimassa Cotentinin ja Atlantin välillä.
EnglishTop management figures are already drifting away.
Yhtiön ylin johto on jo hakeutumassa muualle.
EnglishWhilst transatlantically our economic relations remain good, it seems as if we are drifting apart politically.
Samalla kun taloudelliset suhteemme Atlantin taakse säilyvät hyvinä, vaikuttaa siltä että ajaudumme poliittisesti kauemmas toisistamme.
EnglishThe country is still drifting out of control.
EnglishOtherwise the good ship Europe will founder, and we will find ourselves drifting further and further away from the shores of history.
Muuten kaunis idea Euroopasta ajautuu haaksirikkoon, ja me ajaudumme yhä kauemmas ja kauemmas historian rannoilta.
EnglishThey are not protesting against the European Union, they are protesting against Europe’s drifting into neoliberalism, against the splitting of Europe.
He eivät vastusta Euroopan unionia, vaan sitä, että Eurooppa ajautuu uusliberalismiin, sitä, että Eurooppa jakautuu.