"to dismantle" - Finsk översättning

EN

"to dismantle" på finska

volume_up
mantle {substantiv}

EN to dismantle
volume_up
[dismantled|dismantled] {verb}

Its goal is to dismantle barriers to a true transatlantic market.
Sen tavoitteena on purkaa esteet todellisilta transtlanttisilta markkinoilta.
The reasons for this are budgetary and the objective is to dismantle the limited common policies.
Syyt liittyvät talousarvioon ja tavoitteena on purkaa harvat yhteisön politiikat.
Niitä ei tarvitse purkaa, vain pysäyttää.
Since the Agency has been so effective it was not right to dismantle it and I thought it sensible to continue to use it as our main instrument for managing assistance.
Koska virasto on toiminut niin tehokkaasti, ei ollut syytä lakkauttaa sitä, ja minusta oli järkevää hallinnoida apua edelleen pääasiassa viraston kautta.
One, which Mr Jahr has also mentioned, is to examine the neoliberal standpoint which has so far rejected and tried to dismantle interventionist systems.
Yksi vaihtoehto, kuten jäsen Jahr myös on maininnut, on tutkia uusliberaalista lähestymistapaa, joka on toistaiseksi torjunut ja yrittänyt lakkauttaa interventionistiset järjestelmät.
The said tax, which protected local industry in relation to imported goods, would be gradually dismantled between 1995 and the end of 2000.
Edellä mainittu vero, jolla paikallista teollisuutta suojeltiin tuontituotteilta, oli määrä lakkauttaa asteittain vuodesta 1995 alkaen aina vuoden 2000 loppuun asti.
We want to see the gradual dismantling of the Technical Assistance Offices.
Haluamme lopettaa vähitellen teknisen avun toimistot.
We therefore want many of the TAOs to be dismantled but not all of them, just those which are not operating correctly.
Haluamme siis lopettaa suuren määrän teknisen avun toimistoja, emme kaikkia, mutta ne, jotka toimivat väärin perustein.
But dismantling should not be stopped altogether, nor indeed immediately, as Mr Blokland stated, in view of its economic importance to the countries concerned.
Romuttamista ei kuitenkaan pitäisi lopettaa kokonaan tai välittömästi, kuten Johannes Blokland totesi, sillä toiminnalla on taloudellista merkitystä kyseisille maille.
to dismantle

Användningsexempel för "to dismantle" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must take every possible action to dismantle this 'industry' dealing in death.
On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tämä kuoleman verkosto saadaan puretuksi.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Turkin on käsiteltävä näitä kysymyksiä ja poistettava puutteet omasta aloitteestaan.
EnglishWe need a global strategy that can dismantle the terrorist networks.
Tarvitsemme kokonaisvaltaisen strategian terroristiverkostojen hajottamiseksi.
EnglishAfter all, we are trying to dismantle rather than build up obstacles.
Loppujen lopuksi kysymys on esteiden purkamisesta, ei niiden rakentamisesta.
EnglishClearly, our partners are also going to try to dismantle compensation aid.
Tasaustukien osalta on selvää, että kumppanimme yrittävät ne romuttaa.
EnglishToday, with international approval, steps are being taken to dismantle one of Europe's states.
Nyt eurooppalaista valtiota ollaan hajottamassa kansainvälisen hyväksynnän turvin.
EnglishI believe that we have to build up democracy in the EU, not dismantle it.
Katson, että meidän on rakennettava eikä purettava demokratiaa EU:ssa.
EnglishMany children are used to dismantle the ships because it is easy for them to get into small spaces.
Monet lapset romuttavat laivoja, koska heidän on helppoa mahtua pieniin tiloihin.
EnglishThey are not able to dismantle more than a small number of nuclear submarines each year.
Ydinsukellusveneitä pystytään purkamaan vain pieni määrä vuosittain.
EnglishWhat is needed is prevention, in order to counter their activities and to dismantle their networks.
On kyse ehkäisystä heidän toimintansa estämiseksi ja verkostonsa purkamiseksi.
EnglishThe withdrawal of proposals that have not even yet been adopted cannot be said to dismantle anything.
Eihän vielä hyväksymättä olevien ehdotusten peruuttaminen voi heikentää mitään.
EnglishThe EU, too, must dismantle barriers, above all, Commissioner, as regards protection of farming.
Arvoisa komission jäsen, EU:nkin on poistettava esteitä, varsinkin maatalouden suojelussa!
EnglishThey know that the process to dismantle their rights has no bounds.
Työntekijät tietävät, että prosessilla, jolla heiltä viedään heidän oikeutensa, ei ole rajoja.
EnglishThe second step would seem to be some kind of duty to dismantle.
Toinen vaihe vaikuttaisi olevan jonkinlainen romuttamisvelvollisuus.
EnglishIts ultimate aim is to dismantle public services and downgrade our social welfare systems.
Sen lopullisena tavoitteena on poistaa julkiset palvelut ja heikentää sosiaaliturvajärjestelmiämme.
EnglishWhat possibilities does the Commission see within the WTO context to dismantle these export refunds?
Mitä mahdollisuuksia komissio näkee WTO-sopimuksessa näiden vientitukien lakkauttamiseksi?
EnglishWe must demand that the WTO does not dismantle our public services.
Meidän on vaadittava, ettei WTO romuta julkisia palveluitamme.
EnglishMr President, it is with bananas of all things that the USA is currently making huge efforts to dismantle the WTO.
Arvoisa puhemies, USA hajottaa tällä hetkellä WTO: ta nimenomaan banaanien avulla.
EnglishWe are not prepared simply to accept that more and more steps are being taken to dismantle democracy in Russia.
Emme aio hyväksyä demokratian hajottamiseen tähtäävää kehitystä Venäjällä.
EnglishWe must continue to dismantle all barriers to freedom of movement.
Meidän on edelleen poistettava kaikki ne esteet, jotka ovat vielä henkilöiden vapaan liikkuvuuden tiellä.