EN deluge
volume_up
{substantiv}

deluge (även: cloudburst, downpour, rainstorm)
volume_up
rankkasade {substantiv}
deluge (även: alluviation, flood, inundation, spate)
volume_up
tulva {substantiv}
deluge (även: flood, ogygian deluge)
volume_up
vedenpaisumus {substantiv}
A policy is therefore being adopted in the spirit of 'après nous le déluge'.
Noudatetaan "meidän jälkeemme vedenpaisumus" -politiikkaa.
deluge (även: downpour)
volume_up
kaatosade {substantiv}

Användningsexempel för "deluge" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt led to a veritable deluge of complaints and even mass hunger strikes.
Se sai aikaan suuret määrät valituksia ja jopa valtavasti syömälakkoja.
EnglishThey expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
He odottavat näiden reaktioiden voimistuvan jatkuvasti ja pelkäävät kansalaisten vihanpurkausten vyöryä.
EnglishThe deluge in neighbouring Kilkenny is the worst in 60 years!
Naapurialueella Kilkennyssä vettä on tullut enemmän kuin 60 vuoteen!
EnglishWhat they do not know, or perhaps refuse to accept, is that no force on earth can stop this deluge.
He eivät tiedä, tai ehkä kieltäytyvät myöntämästä, että mikään voima ei voi pysäyttää tätä vyöryä.
English"Après moi, le déluge' as we also say in Holland.
"Se joka elää, joutuu kantamaan huolta" , sanotaan Alankomaissa.
EnglishIs it perhaps because the rate of refugees is increasing or perhaps because we have a deluge on the European borders?
Johtuuko se siitä, että pakolaisten määrä kasvaa, vai kenties siitä, että Euroopan rajat tulvivat?
EnglishAt present, consumers are faced with a deluge of marketing ploys in order to entice them to purchase food products.
Nykyään kuluttajia yritetään houkutella ostamaan elintarvikkeita lukuisilla erilaisilla markkinointitempuilla.
EnglishIn the deluge of information available we need guidance and signposts, so that anyone can get the answer they require.
Informaatiotulvassa tarvitaan ohjausta ja tienviittoja, että jokainen saisi vastauksen omaan kysymykseensä.
EnglishMr President, a deluge of words and a dearth of meaning - that is what one could say about the debating of this whole matter.
Arvoisa puhemies, sanojen tulvia, mutta merkityksen niukkuutta voisi sanoa keskustelusta, jota käydään.
EnglishIt has provoked a deluge of lobbies from all sides of the House.
Kaikkein arkaluonteisin seikka ovat seuraamukset, jotka ovat saaneet kaikki eturyhmät painostamaan kovasti parlamenttia, kaikkia jäseniä.
EnglishMoreover, the e-mail system is also being weighed down by this deluge of advertising and is thus becoming unusable for reliable communications.
Sen lisäksi tällainen mainosten runsaus ylikuormittaa sähköpostin niin, ettei sitä voi käyttää normaaliin kommunikointiin.
EnglishA deluge of information can cause greater confusion precisely in the case of an inexperienced consumer and the objective of simplicity and transparency is missed.
Tietotulva voi hämmentää kokemattoman kuluttajan, jolloin yksinkertaisuuden ja avoimuuden tavoite ei täyty.
EnglishSince I became an MEP, it is hard to remember any issue which has provoked such a deluge of letters as the subject of biofuels.
En muista koko sinä aikana, jonka olen toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä, että mikään muu aihe olisi aiheuttanut sellaisen kirjeiden tulvan kuin biopolttoaineita koskeva kysymys.
EnglishOne of the things that comes up again and again when you speak with small businesses is the issue of over-regulation and red tape and of being smothered under a deluge of paperwork.
Yksi asia, joka nousee aina uudelleen esiin keskusteltaessa pienyritysten kanssa, on liiallinen sääntely ja byrokratia sekä hautautuminen paperitöihin.
EnglishNot a word about the negative consequences of the deluge of millions of Turks if the negotiations on enlargement and accession go ahead and Turkey gains access to the Community's labour market.
Ei sanaakaan kielteisistä vaikutuksista, joita miljoonien turkkilaisten tulvalla on yhteisön työmarkkinoille, jos neuvottelut ja mahdollinen liittyminen etenevät.