"deed" - Finsk översättning

EN

"deed" på finska

volume_up
deed {substantiv}

EN deed
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

deed (även: business, career, job, occupation)
volume_up
työ {substantiv}
We have an opportunity in this Parliament to recognise the work and the task and the deeds before us.
Silloin me saamme parlamentissa tilaisuuden ymmärtää, millainen työ, tehtävä ja teot meitä odottavat.
deed (även: calling, employment)
volume_up
toimi {substantiv}
deed (även: act, action, turn)
volume_up
teko {substantiv}
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Arvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.
This would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Se olisi vuosikymmenen teko ja loisi lujan pohjan meidän yhteistyöllemme.
Does our purpose matter in the end, if the deed is the same?
Onko tarkoituksella sittenkään väliä, kun teko on sama?
deed (även: artifice, gimmick, ruse, stunt)
volume_up
temppu {substantiv}

2. juridik

deed
volume_up
asiakirja {substantiv}
deed
volume_up
sopimuskirja {substantiv}
deed
volume_up
kauppakirja {substantiv}
We bought land from Deutsch-Ostafrika in 1876 and I still have a title deed.
Ostimme maata Saksan Itä-Afrikalta vuonna 1876, ja minulla on edelleen hallussani tuo kauppakirja.

Synonymer (engelska) till "deed":

deed

Användningsexempel för "deed" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe EU thus has an opportunity to criticize India not only in word but also in deed.
EU: lla on siten mahdollisuus arvostella Intiaa sanojen lisäksi myös teoin.
EnglishIf President Putin did not order the deed, he certainly knows who did.
Jos presidentti Putin ei tilannut rikosta, hän varmasti tietää, kuka sen tilasi.
EnglishWe ought to put all our efforts into supporting this in word and deed, including in this House.
Meidän olisi tuettava sitä ponnekkaasti sanoin ja teoin myös tässä parlamentissa.
EnglishThey are all denied by the IRA, by word and by deed, on a regular basis.
IRA epää ihmisiltä säännöllisesti kaikki nämä oikeudet sanoin ja teoin.
EnglishThe sister who had done that brave deed was put into an education camp.
Sisar, joka suoritti tämän rohkean teon, lähetettiin kasvatusleirille.
EnglishThose who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Teon tehneet eivät luultavasti kuuntele mitään sanomiani tuomitsevia sanoja.
EnglishThe rhetoric of human rights, which so often echoed this Chamber, must now be honoured in word and deed.
Parlamentissa usein harjoitettava ihmisoikeusretoriikka on siirrettävä sanoista tekoihin.
EnglishWhen I was a boy scout, we called this a "good deed' .
Ollessani nuori ja partiolainen tällaisen työn mottona oli "aina valmis palvelukseen" .
EnglishIt is now high time that they proved to us - in word and deed - that they are worthy of this trust.
Nyt on jo korkea aika osoittaa parlamentille sekä sanoilla että teoilla, että se on tuon luottamuksen arvoinen.
EnglishAl-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
Al-Qaida on ottanut ylpeänä vastuun tästä teosta.
EnglishIt is not enough to be firm in protest, however; we must also be resolute and proactive in deed.
Ei kuitenkaan riitä, että esitämme tiukan vastalauseen: meidän on oltava määrätietoisia ja ennakoivia myös toimissamme.
EnglishI have already defended, in word and in deed, the financial transaction tax in the G20 on behalf of the European Union.
(EN) Olen jo puolustanut sanoin ja teoin transaktioveroa G20-ryhmässä Euroopan unionin puolesta.
EnglishSo we really do need to move from discussion to deed, to measures, to implementing what we keep talking about.
Meidän pitääkin todella siirtyä puheista käytännön toimiin ja toteuttaa niitä asioita, joista keskustelemme.
EnglishI do not want to see the continued stonewalling against all appeals to bring those responsible for this evil deed to justice.
En halua, että jatkuvasti jarrutetaan yrityksiä saattaa tämän kauhean rikoksen tekijät vastuuseen.
EnglishWe do not support terrorism in either word or deed.
Emme tue terrorismia millään tavalla.
EnglishThe same deed is assessed in different ways.
Sama tosiseikka arvioidaan eri tavoilla.
EnglishIn this particular case, the steps that have been taken in Lebanon require our effective support both in word and in deed.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa meidän on tuettava tehokkaasti Libanonissa toteutettuja toimia sekä sanoin että teoin.
EnglishTurkey's long, arduous and uncertain journey towards accession needs changes in deed, not just in word.
Turkin pitkiin, vaivalloisiin ja epävarmoihin liittymisvalmisteluihin tarvitaan todellakin muutoksia, jotka eivät saa jäädä pelkiksi puheiksi.
EnglishThe resignation of the Commission was no heroic deed, but rather a case of the Commissioners jumping before they were pushed.
Komission eroaminen ei ollut sankariteko, vaan siinä tartuttiin viimeiseen oljenkorteen, sillä vaihtoehdot olivat selvät.
EnglishThe EU must fully support by deed and action the continuation of Hong Kong's international autonomy in economic and trade matters.
EU: n on teoissaan ja toimissaan kannatettava täysin Hongkongin kansainvälistä riippumattomuutta talouden ja kaupan alalla.