"culpable" - Finsk översättning

EN

"culpable" på finska

EN culpable
volume_up
{adjektiv}

culpable (även: guilty, hangdog)
Firstly, what is the history of the culpable recycling feed mill in terms of compliance with EU regulations?
Ensinnäkin, miten tapaukseen syyllinen kierrätysrehutehdas on aiemmin noudattanut EU:n määräyksiä?
culpable (även: blameworthy, reprehensible)
culpable
Certainly, many of the reasons for the problems of Europe lie in this culpable and deliberate undervaluation.
Monet Euroopan unionin ongelmista ovat peräisin tästä paheksuttavasta ja tahallisesta aliarvostuksesta.

Synonymer (engelska) till "culpable":

culpable

Användningsexempel för "culpable" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishUnfortunately, those most at risk are the least culpable in creating this situation.
Valitettavasti ne, jotka ovat eniten vaarassa, ovat vähiten syypäitä tähän tilanteeseen.
EnglishThe EU Council and Commission are also culpable in demanding savage cuts in Ireland.
EU:n neuvosto ja komissio ovat myös syyllisiä julmien leikkausten vaatimiseen Irlannissa.
EnglishHe pleaded guilty to culpable homicide and the judge set him free.
Hän tunnusti syyllisyytensä törkeään kuolemantuottamukseen ja tuomari vapautti hänet.
EnglishWe must question whether keeping data anonymous is not a culpable omission at a specific point in time.
Meidän on pohdittava, syyllistymmekö jossain vaiheessa laiminlyöntiin, jos pidämme tiedot nimettöminä.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Joukkoraiskaukseen syyllistyivät useiden Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa toimivien aseellisten ryhmien jäsenet.
EnglishCertainly, many of the reasons for the problems of Europe lie in this culpable and deliberate undervaluation.
Monet Euroopan unionin ongelmista ovat peräisin tästä paheksuttavasta ja tahallisesta aliarvostuksesta.
EnglishThe country' s regime, which is also culpable, has managed to squeeze every last drop out of the negotiations in this matter.
Maan hallitus, joka ei ole syytön, on tässä asiassa saavuttanut neuvotteluissa haluamansa.
EnglishIf either steps back from this it is breaking faith with the electorate and is culpable of wrecking the process.
Jos jompikumpi peräytyy asiassa, se pettää äänestäjäkunnan luottamuksen ja aiheuttaa prosessin kariutumiseen.
EnglishI and we will be culpable on both issues if I and we fail to take action to ensure that neither happens.
Minä ja me olemme syyllisiä kumpaankin, jos minä ja me emme ryhdy toimiin sen varmistamiseksi, ettei kumpaakaan tapahdu.
EnglishThese, though, must be aimed only at the terrorists and must not make an entire people culpable.
Näiden toimien on kuitenkin kohdistuttava yksinomaan terroristeja vastaan, eikä niillä saa leimata kokonaista kansaa rikollisiksi.
EnglishSo long as one individual or one group suffers discrimination, we have all failed and we are all culpable.
Niin kauan kuin yksikin ihminen tai ryhmä kärsii syrjinnästä, me olemme kaikki epäonnistuneet ja olemme kaikki syyllisiä.
EnglishTwenty years ago our inability to act together on foreign policy matters was not regarded as either surprising or culpable.
Kaksikymmentä vuotta sitten kyvyttömyyttämme hoitaa yhdessä ulkopoliittisia asioita ei pidetty yllättävänä tai raskauttavana.
EnglishNothing, I repeat , excuses terrorist acts, but Tony Blair must wake up to the fact that his actions make him culpable.
Mikään, toistan, ei oikeuta terrori-iskuja, mutta Tony Blairin on kohdattava se totuus, että hänen toimensa tekevät hänestä niihin syyllisen.
EnglishWhy is it that the least culpable are bearing the brunt of these proposals and other proposals that emanate in the name of conservation?
Miksi syyttömimmät kärsivät aina eniten näistä ehdotuksista tai muista kalavarojen säilyttämisen nimissä esitettävistä ehdotuksista?
EnglishHe deserves more than the culpable neglect to which he is condemned by the inconsistent indignation of some of my fellow Members.
Hän ansaitsee muutakin kuin vain paheksuttavaa väheksyntää, johon jotkut kollegoistani ovat hänet ristiriitaisella tuohtumuksellaan tuominneet.
EnglishThe problem was that they did not show any independence of mind in challenging culpable business partners and the executive board.
Ongelmana oli, että he eivät ajatelleet itsenäisesti, eivätkä he kyseenalaistaneet väärinkäytöksiin syyllistyneitä liikekumppaneita ja yhtiön ylintä johtoa.
EnglishEven within our own Member States, this practice, although prohibited, has many followers who are very often shown culpable leniency.
Myös jäsenvaltioissa tällä käytännöllä, joka tosin on kielletty, on lukuisia kannattajia, jotka usein saavat osakseen syyllisyydentuntoista sääliväisyyttä.
EnglishWhile we now have a very strong presence in Latin America, there are other regions, Asia in particular, that we have been positively culpable in neglecting.
Olemme nykyään hyvin vahvasti läsnä latinalaisessa Amerikassa, kun taas joitakin alueita, erityisesti Aasiaa, olemme ehdottomasti lyöneet laimin.
English(ES) Mr President, we are faced with a public health problem - an epidemic according to the Commissioner - and they have been looking for those culpable and not the cause.
(ES) Arvoisa puhemies, edessämme on kansanterveydellinen ongelma - komission jäsenen mukaan epidemia - ja tässä on etsitty syyllisiä syyn sijaan.
EnglishMany EU Member States are jointly culpable when it comes to Guantánamo because, for example, they granted overflying rights for the illegal transport of prisoners.
Monet EU:n jäsenvaltiot ovat yhteisesti syyllisiä Guantanamon osalta, koska ne esimerkiksi myönsivät oikeuden ylilentoihin vankien laitonta kuljetusta varten.