"construct" - Finsk översättning

EN

"construct" på finska

volume_up
construct {substantiv}

EN construct
volume_up
{substantiv}

construct (även: construction, edifice, structure, fabric)
volume_up
rakennelma {substantiv}
But our Union is not an abstract construct; it is not just another administrative level of governance.
Unioni ei kuitenkaan ole abstrakti rakennelma tai uusi hallinnollinen hallitsemisjärjestelmä.
Right from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Euro oli alusta lähtien täysin väärin arvioitu rakennelma, joka oli tuomittu epäonnistumaan.
7:16 So brilliant -- there it is, right there, that distance that I'm talking about -- that psychological construct to protect you from the results of your work.
7:16 Loistavaa -- siinä se on, juuri se välimatka, josta puhun -- se psykologinen rakennelma, joka suojelee ihmistä työnsä tuloksilta.

Synonymer (engelska) till "construct":

construct

Användningsexempel för "construct" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has taken over 20 years to construct this Constitution but we are getting close.
Perustuslain laatiminen on kestänyt yli 20 vuotta, mutta nyt se on valmis.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
Kilparataa rakennettaessa on pidettävä kiinni insinöörin suunnitelmasta.
EnglishWe are quite certain that asbestos was not used to construct the building.
Talon rakentamisessa ei ole käytetty asbestia. Siitä olemme varmoja.
EnglishTherefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Tämän vuoksi ei ole tarpeen luoda tarpeettomia esteitä potilaille.
EnglishThe European Parliament is a component of the reactionary construct of the EU.
Euroopan parlamentti on osa EU:n taantumuksellista rakennelmaa.
EnglishIt should remain that way so that we do not construct a superstate or a federal state.
Niin sen tulee olla jatkossakin, jotta emme loisi mitään suurvaltaa tai mitään liittovaltiota.
EnglishUntil now, the European construct was based on representative democracy.
Tähän asti EU:n rakenne on perustunut edustukselliseen demokratiaan.
EnglishMalta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Maltan ei myöskään tarvitsisi huolehtia voimalan rakentamisen vaatimista pääomamenoista.
EnglishThe Union and the Member States should construct new relations with the South, not despoil it.
Unionin ja sen jäsenvaltioiden on rakennettava uudet suhteet etelään ja lopetettava riisto.
EnglishWith this regulation, we are helping to construct the European home, in this case in a virtual form.
Me rakennamme tällä asetuksella Eurooppaa, nimittäin virtuaalimuodossa.
EnglishWe have to do it by, in the first place, seeking to construct a unity in the European Union.
Meidän on tehtävä se ennen kaikkea siten, että pyrimme luomaan Euroopan unioniin yksimielisyyden.
EnglishWe have not really been able to construct the euro group within the framework of the work of the Convention.
Emme ole pystyneet saamaan aikaan euroryhmää valmistelukunnan työn puitteissa.
EnglishHow quickly do you think criminal organisations will make use of such a legal construct?
Mitä arvelette, eivätkö rikollisjärjestöt käytä nopeasti hyväkseen tällaista oikeudellista rakennelmaa?
EnglishWe are not now going to construct something which did not already exist.
Me emme nyt mene rakentamaan jotain, jota ennen ei ollut.
EnglishThe European construct was dreamed up by the Fathers of Europe in order to guarantee peace in Europe.
Euroopan yhteisön perustajat visioivat Euroopan yhdentymishankkeen taatakseen rauhan Euroopassa.
EnglishThere is a desire to construct an EU superstate, and the proposals constitute a decisive step in that direction.
Halutaan perustaa EU-supervaltio, ja nämä ehdotukset ovat ratkaiseva askel sen suuntaan.
EnglishEurope needs them to construct a coalition of the coherent.
Heidän on rakennettava yhtenäinen koalitio Eurooppaa varten.
EnglishHow do we construct an international trade organisation that is in a position to stabilise commodity prices?
Miten saamme aikaan kansainvälisen kauppajärjestön, joka pystyy vakauttamaan tavaroiden hinnat?
EnglishGrowth, employment and security are the three pillars on which Europe has to construct its policy.
Kasvu, työllisyys ja turvallisuus ovat ne kolme pilaria, joiden varaan unionin on rakennettava toimintansa.
EnglishThis is no way to construct an international order or implement fair and effective multilateralism.
Näin ei rakenneta kansainvälistä järjestystä tai oteta käyttöön tasapuolista ja tehokasta monenkeskisyyttä.