"communications" - Finsk översättning

EN

"communications" på finska

EN communications
volume_up
{pluralis}

communications
Good communications are a vital necessity in these areas.
Hyvät liikenneyhteydet ovat näille alueille suoranainen elinehto.
They not only receive the benefit of health care in that country but also communications and education etc.
Kyseessä ei ole ainoastaan kohdemaan sairausvakuutus, vaan myös liikenneyhteydet, koulutus ym.
Today, telecommunications are as important as ordinary communications, both for people and companies.
. - (FI) Teleliikenneyhteydet ovat tänä päivänä yhtä tärkeitä kuin tavalliset liikenneyhteydet.

Synonymer (engelska) till "communications":

communications
communication

Användningsexempel för "communications" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishElectronic communications networks, personal data and the protection of privacy (
Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja (
EnglishCommunications must be improved as must the relationship between North and South.
Tätä yhteydenpitoa, tätä pohjoisen ja etelän välistä kanssakäymistä on lisättävä.
EnglishSecondly, a new European Electronic Communications Market Authority is proposed.
Toiseksi ehdotetaan uutta Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista.
EnglishIn the 1996 and 1997 communications the Commission seemed to be willing to do that.
Vuosien 1996 ja 1997 tiedonannoissa komissio tuntui olevan halukas tekemään niin.
EnglishBody of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto (
English(PT) First of all I welcome the communications from the Council and the Commission.
(PT) Ensimmäiseksi ilmaisen tyytyväisyyteni neuvoston ja komission julkilausumiin.
EnglishIn addition, the EU regularly sends key political communications to Burma/Myanmar.
Lisäksi EU lähettää säännöllisesti tärkeitä poliittisia viestejä Burmaan/Myanmariin.
EnglishMadam President, channels of communications are vitally important to our lives today.
(EN) Arvoisa puhemies, viestintäkanavat ovat elintärkeitä nykyisessä elämässämme.
EnglishThe globalisation of trade, business and communications is all part of this.
Tähän liittyy oleellisesti myös kaupan, liiketoiminnan ja viestinnän globalisaatio.
EnglishA precondition for this is the need to build trust in electronic communications.
Sen ennakkoehtona on luottamuksen palauttaminen sähköiseen viestintään.
EnglishMr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.
Lembert van Nistelrooij totesi, että me kirjoitamme tänä iltana televiestinnän historiaa.
EnglishChallenge of energy efficiency through information and communications technologies (vote)
Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla (äänestys)
EnglishI am afraid that communications and guidelines will not solve these issues.
Pelkään, että tiedonannoilla ja suuntaviivoilla ei tätä ongelmaa ratkaista.
EnglishThe two Commission communications on the common asylum policy are most welcome.
Komission kaksi tiedonantoa yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ovat erittäin hyödyllisiä.
EnglishFifteen separate national electronic communications markets cannot work.
Jakaantuneet 15:t kansalliset sähköisen viestinnän markkinat eivät voi toimia.
EnglishOf course, we need infrastructure in science facilities and communications.
Tarvitsemme ilman muuta tutkimuslaitosten infrastruktuuria ja tietoliikenneyhteyksiä.
EnglishUnfortunately, communications and the information society help the drugs trade.
Valitettavasti tiedotusvälineet ja tietoyhteiskunta edesauttavat myös huumausainekauppaa.
EnglishThis is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
Tämä pätee erityisesti säännöksiin, jotka koskevat viestintäyhteyksien salakuuntelua.
EnglishThe measures agreed will be based on the two Commission communications from last week.
Sovittavat toimet pohjautuvat kahteen komission viime viikolla antamaan tiedonantoon.
EnglishThe fact is this current electronic communications regulation does not really work.
Tosiasia on, että tämä nykyinen sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä ei oikein toimi.