"clipboard" - Finsk översättning

EN

"clipboard" på finska

volume_up
clipboard {substantiv}

EN clipboard
volume_up
{substantiv}

clipboard
volume_up
leikepöytä {substantiv}
Under Local devices and resources, select the Clipboard check box, and then click Connect.
Valitse Paikalliset laitteet ja resurssit -kohdasta Leikepöytä-valintaruutu ja valitse sitten Yhdistä.
In Paint, on the Home tab, in the Clipboard group, click Paste.
Valitse Paintissa Koti-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä.

Användningsexempel för "clipboard" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou can use an Accelerator with any text you've copied to the clipboard.
Voit käyttää pikatoimintoa mille tahansa leikepöydälle kopioimasi tekstille.
EnglishWhen you press it, an image of your screen is copied to the Clipboard.
Kun painat sitä, näytöstä otetaan kuva, joka kopioidaan leikepöydälle.
EnglishClick copy to automatically copy the displayed link to the WindowsClipboard.
Valitse kopio, jos haluat kopioida näytössä näkyvän linkin automaattisesti Windowsin leikepöydälle.
EnglishMake sure you have redirected the Clipboard so that you can use it on the remote computer.
Varmista, että olet uudelleenohjannut Leikepöydän niin, että voit käyttää sitä etätietokoneessa.
EnglishClick copy to automatically copy the link displayed on this screen to the Windows Clipboard.
Jos haluat kopioida tässä näytössä näkyvän linkin automaattisesti Windowsin Leikepöydälle, valitse Kopioi.
EnglishTo copy your results to the Clipboard, click Copy.
Voit kopioida tulokset leikepöydälle valitsemalla Kopioi.
EnglishWhen you copy text, it is placed in the Clipboard.
Kun kopioit tekstin, se sijoitetaan Leikepöydälle.
EnglishCopies the selected text or item to the Clipboard.
Kopioi valitun tekstin tai kohteen Leikepöydälle.
EnglishCuts the selected text or item to the Clipboard.
Leikkaa valitun tekstin tai kohteen Leikepöydälle.
EnglishPastes the text or item in the Clipboard.
Liittää tekstin tai kohteen Leikepöydälle.
EnglishCopy to the Clipboard.
EnglishUsing Character Map, you can copy individual characters or a group of characters to the Clipboard and paste them into any program that can display them.
Merkistön avulla voit kopioida yksittäisiä merkkejä tai merkkiryhmiä Leikepöydälle ja liittää niitä mihin tahansa ohjelmaan, joka osaa näyttää merkit.
EnglishYou can also use an Accelerator from the new tab page with text you've copied to the Clipboard, such as from an e-mail message or word-processing document.
Voit käyttää pikatoimintoa myös uudesta välilehdestä tekstillä, jonka olet kopioinut leikepöydälle esimerkiksi sähköpostiviestistä tai tekstinkäsittelyasiakirjasta.
EnglishPlaces a copy of the entire client window area on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer).
Sijoittaa kopion asiakkaan kokoikkuna-alueesta päätepalvelimen Leikepöydälle (sama toiminto kuin painettaessa PRINT SCREEN -näppäintä paikallisessa tietokoneessa).
EnglishPlaces a copy of the active window, within the client, on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer).
Sijoittaa asiakkaan aktiivisen ikkunan kopion päätepalvelimen Leikepöydälle (sama toiminto kuin painettaessa ALT+PRINT SCREEN paikallisessa tietokoneessa).
EnglishFor example, if you receive a street address in an e-mail that you want to get directions for, you can copy the address to the Clipboard, open Internet Explorer, and open a new tab.
Jos esimerkiksi saat sähköpostiviestissä katuosoitteen, jonka ajo-ohjeet tarvitset, kopioi osoite leikepöydälle, avaa Internet Explorer ja avaa uusi välilehti.