"call for tenders" - Finsk översättning

EN

"call for tenders" på finska

EN call for tenders
volume_up
{substantiv}

call for tenders
volume_up
tarjouskilpailu {substantiv}
Bidding is under way to construct an incinerator in Salerno, and the procedures relating to the publication of the call for tenders for the incinerator in East Naples are at an advanced stage.
Parhaillaan on käynnissä tarjouskilpailu polttouunin rakentamiseksi Salernoon ja Itä-Napolin polttouunia koskevan tarjouskilpailun valmistelut ovat jo pitkällä.
This constructive approach taken by the two institutions should enable us to adopt the regulation quickly and to launch an initial call for tenders under Marco Polo II.
Kahden toimielimen noudattaman rakentavan lähestymistavan ansiosta voidaan antaa asetus pikaisesti ja käynnistää Marco Polo II -ohjelmaa koskeva alustava tarjouskilpailu.
call for tenders (även: tender offer)
volume_up
tarjouspyyntö {substantiv}
The call for tenders for Leonardo was issued before I took office.
Tarjouspyyntö Leonardosta annettiin itse asiassa ennen komissioon tuloani.
A call for tenders may also be attached to the notice.
Ilmoituksen liitteenä voi olla myös tarjouspyyntö.
The call for tenders was published last June and the contractor is currently working on the matter and will also contact Members of this Parliament.
Tarjouspyyntö julkaistiin viime kesäkuussa, ja sopimuspuoli työskentelee parhaillaan asian parissa ja tulee myös ottamaan yhteyttä tämän parlamentin jäseniin.

Liknande översättningar för "call for tenders" på finska

call substantiv
to call verb
for preposition
for konjunktion
see substantiv
to tender verb
tender substantiv
tender adjektiv

Användningsexempel för "call for tenders" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCommissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
Arvoisa komission jäsen, viittasitte ehdotuspyyntöön, johon ei tullut vastauksia.
EnglishIt is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Se on teknisen avun toimisto, joka valittiin tarjouskilpailun perusteella.
EnglishIt is now particularly important that the Commission finalises the call for tenders before the summer.
Nyt on erityisen tärkeää, että komissio viimeistelee tarjouspyynnöt ennen kesää.
EnglishBids may be submitted by contacting HILMA directly, as stated in the call for tenders.
Tarjouksia voi jättää ottamalla suoraan yhteyttä HILMAn tarjouspyynnöissä mainittuihin tahoihin.
EnglishGeneralising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service.
Tarjouspyyntömenettelyjen yleistäminen voisi suosia yleispalvelun poistamista.
EnglishI can tell you that we are launching the call for tenders for the European Immigration Portal.
Voin kertoa teille, että olemme käynnistämässä tarjouskilpailua Euroopan maahanmuuttoasioiden portaalista.
EnglishIssuing a second European call for tenders, for the sake of 50 kilometres, is a waste of time and money.
Toisen Euroopan laajuisen tarjouskilpailun järjestäminen vain 50 kilometrin osuuden tähden on ajan ja rahan tuhlausta.
EnglishIn this context the Commission has issued a call for tenders for a feasibility study to be carried out next year.
Komissio on julistanut tätä koskevan ensi vuonna järjestettävän tarjouskilpailun ohjelman toteutettavuuden selvittämiseksi.
EnglishIn fact, we issued a call for tenders to prepare for Article 137 in September so we are moving ahead nicely there.
Me itse asiassa avasimme tarjouskilpailun 137 artiklan valmistelua varten syyskuussa, joten etenemme mukavasti siltä osin.
EnglishMr President, on 12 May I asked you a question about a call for tenders for the supply of furniture to Parliament.
Arvoisa puhemies, esitin 12. toukokuuta teille kysymyksen julkisesta hankintamenettelystä, joka koskee parlamentin kalustusta.
EnglishThat is why my services will shortly publish a call for tenders, launching a study on accessibility to digital television.
Siksi yksikköni julkistaa piakkoin tarjouskilpailun digitaalitelevision saatavuutta koskevan tutkimuksen käynnistämiseksi.
EnglishThe Financial Regulation obliges the Commission to issue an open call for tenders where the four-year amount is in excess of around EUR 155 000.
Varainhoitoasetus velvoittaa komission avoimeen tarjouskilpailuun, jos neljän vuoden menot ylittävät 155 000 euroa.
EnglishA call for tenders has been launched in order to contract an external consultant to give input with regard to quantitative and qualitative data.
Komissio on julkaissut tarjouspyynnön tehdäkseen sopimuksen ulkoisen konsultin kanssa määrällisen ja laadullisen tiedon saamiseksi.
EnglishWe also launched a call for tenders concerning, amongst others, women entrepreneurs and aiming to determine the requirements they have when creating and running enterprises.
Esitimme myös tarjouspyynnön, joka koski muun muassa naisyrittäjiä ja jonka tarkoituksena on selvittää, mitä naisilta edellytetään yritysten luomista ja hoitamista varten.