"bureaucratic" - Finsk översättning

EN

"bureaucratic" på finska

volume_up
bureaucrat {substantiv}

EN bureaucratic
volume_up
{adjektiv}

bureaucratic
At first reading, it transpired that the proposal is unnecessarily bureaucratic.
Ensimmäisessä käsittelyssä kävi ilmi, että ehdotus on tarpeettoman byrokraattinen.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Jokainen rajoittava määräys on meidän silmissämme ylimääräinen byrokraattinen este.
It is a bureaucratic and technocratic solution to a political problem.
Kyseessä on byrokraattinen ja teknokraattinen ratkaisu poliittiseen ongelmaan.
bureaucratic
But we can also opt for a bureaucratic, officious, quick, artificial and probably unsatisfactory answer.
Voimme tietysti myös pyrkiä antamaan virkavaltaisen, virallisluonteisen, nopean, tiivistetyn ja luultavasti epätyydyttävän vastauksen.

Synonymer (engelska) till "bureaucrat":

bureaucrat

Användningsexempel för "bureaucratic" på finska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is imperative that we remove the fiscal, bureaucratic and financial barriers.
Meidän on poistettava verotukseen, byrokratiaan ja rahoitukseen liittyvät esteet.
EnglishWe have ensured that administration of the EU budget will become less bureaucratic.
Olemme varmistaneet, että EU:n talousarvion hallinnoinnin byrokratiaa karsitaan.
EnglishWe are talking neither about an economic remedy nor about a bureaucratic remedy.
Emme puhu taloudellisesta parannuskeinosta emmekä byrokraattisesta parannuskeinosta.
EnglishIt is a of bureaucratic mumbo-jumbo and statements of the blindingly obvious.
Se on byrokraattisen sanahelinän ja häikäisevien itsestäänselvyyksien voimannäyte.
EnglishThis is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Tämä menettely on yksinkertaisin, vähiten byrokraattisin ja demokraattisin.
EnglishSuch bureaucratic and financial walls must be torn down as soon as possible.
Tällaiset byrokraattiset ja taloudelliset esteet on purettava mahdollisimman pian.
EnglishTheir programmes are made impossible by constant bureaucratic demands to preserve jobs.
Ne eivät voi toteuttaa ohjelmiaan, kun jatkuvasti vaaditaan pysyviä työpaikkoja.
EnglishThere is no bureaucratic replacement for the knowledge and experience of fishermen.
Kalastajien tietämystä ja kokemusta ei voida korvata millään byrokratialla.
EnglishDetailed bureaucratic instructions for controlling this process are unnecessary.
Prosessia on tarpeetonta valvoa yksityiskohtaisin byrokraattisin ohjein.
EnglishThese procedures are bureaucratic and are not easily understood, particularly by SMEs.
Menettelyt ovat byrokraattisia ja eritoten pk-yritykset selviävät niistä heikosti.
EnglishMore generally, unnecessary administrative and bureaucratic burdens should be removed.
Yleisemmin ottaen turhat hallinnolliset ja byrokraattiset esteet olisi poistettava.
EnglishWhen I say "control" I do not mean control in the old-fashioned bureaucratic sense.
Kun sanon "valvonta", en tarkoita vanhanaikaista byrokraattista valvontaa.
EnglishThe Commission and the Council really are creating a bureaucratic monster here!
Komissio ja neuvosto aikovat totta vieköön luoda byrokraattisen hirviön!
EnglishI am well aware that the rules can be highly bureaucratic and difficult.
Tiedän hyvin, että määräykset saattavat olla erittäin byrokraattisia ja vaikeita.
EnglishThis electorate looks at us and sees the European system as unwieldy and bureaucratic.
Äänestäjät seuraavat meitä ja näkevät EU:n kömpelön ja byrokraattisen järjestelmän.
EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Ensimmäinen ja kiireellisin tehtävä on byrokraattisten rasitusten yksinkertaistaminen.
EnglishComplaints procedures are very bureaucratic and inflexible and take a long time.
Valitusmenettelyt ovat byrokraattisia ja joustamattomia, hyvin pitkiä.
EnglishI think that the regulations are still often both bureaucratic and cumbersome.
Säädökset ovat mielestäni edelleen usein byrokraattisia ja kömpelöitä.
EnglishThey see control as excessive and bureaucratic and they do not really accept it.
Heidän mielestään valvonta on liiallista ja byrokraattista, eivätkä he todella hyväksy sitä.
EnglishThis will turn farmers into the victims of a bureaucratic, state-run control system.
Tämä tekee maanviljelijöistä byrokratian ja valtiojohteisen valvontajärjestelmän uhreja.